Σάββατον, 2 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μόσχας, ὅτι ὁ κ. Κροῦστσεφ, ὁμιλῶν εἰς προεκλογικήν συγκέντρωσιν εἰρωνεύθη τάς Ἀμερικανικάς ἐκλογάς: «Οἱ Ἀμερικανοί ψηφοφόροι –εἶπεν– ἔχουν νά ἐκλέξουν μεταξύ τοῦ ὄνου-σήματος τῶν Δημοκρατικῶν καί τοῦ ἐλέφαντος-σήματος τῶν Ρεμπουπλικάνων. Δέν γνωρίζω –πρόσθεσε– ποῖον ἐκ τῶν δύο αὐτῶν ζώων θά προετίμων ἐγώ!» Καί, οἱ μέν Ἀμερικανοί, ἠμποροῦν νά ἐκλέγουν, ἐλευθέρως, μεταξύ ἐλέφαντος καί ὄνου. Τί νά εἰποῦν, ὅμως, οἱ ἀτυχεῖς Ρῶσσοι, πού εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ψηφίζουν ὑπέρ τῆς σαρκοβόρου ἄρκτου, ἡ ὁποία καί μόνη ἐπιτρέπεται νά ἐκλέγεται!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΒΑΝ ΦΛΗΤ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,

Σάββατον, μεσημβρία.– Ὁ ἐν ἀποστρατείᾳ στρατηγός Βάν Φλήτ, ὑπηρετήσας, ὡς γνωστόν, εἰς τήν Ἑλλάδα, ὡς ἀρχηγός τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς, ἀνεχώρησε χθές εἰς Ἀθήνας. Ὁ Βάν Φλήτ εἶναι πρόεδρος τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀγγλο-Αμερικανο-Ελληνικοῦ Γραφείου Ἐκπαιδεύσεως, τό ὁποῖον ἔχει ἀποστολήν τήν παροχήν διευκολύνσεων πρός Ἕλληνας σπουδαστάς ὅπως δυνηθοῦν νά παρακολουθήσουν σπουδάς εἰς Ἀμερικανικά κολλέγια καί πανεπιστήμια διά νά χρησιμοποιήσουν τάς γνώσεις των διά τήν περαιτέρω οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν τῆς πατρίδος των.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»