Σάββατον, 2 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μόσχας, ὅτι ὁ κ. Κροῦστσεφ, ὁμιλῶν εἰς προεκλογικήν συγκέντρωσιν εἰρωνεύθη τάς Ἀμερικανικάς ἐκλογάς: «Οἱ Ἀμερικανοί ψηφοφόροι –εἶπεν– ἔχουν νά ἐκλέξουν μεταξύ τοῦ ὄνου-σήματος τῶν Δημοκρατικῶν καί τοῦ ἐλέφαντος-σήματος τῶν Ρεμπουπλικάνων. Δέν γνωρίζω –πρόσθεσε– ποῖον ἐκ τῶν δύο αὐτῶν ζώων θά προετίμων ἐγώ!» Καί, οἱ μέν Ἀμερικανοί, ἠμποροῦν νά ἐκλέγουν, ἐλευθέρως, μεταξύ ἐλέφαντος καί ὄνου. Τί νά εἰποῦν, ὅμως, οἱ ἀτυχεῖς Ρῶσσοι, πού εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ψηφίζουν ὑπέρ τῆς σαρκοβόρου ἄρκτου, ἡ ὁποία καί μόνη ἐπιτρέπεται νά ἐκλέγεται!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΒΑΝ ΦΛΗΤ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,

Σάββατον, μεσημβρία.– Ὁ ἐν ἀποστρατείᾳ στρατηγός Βάν Φλήτ, ὑπηρετήσας, ὡς γνωστόν, εἰς τήν Ἑλλάδα, ὡς ἀρχηγός τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς, ἀνεχώρησε χθές εἰς Ἀθήνας. Ὁ Βάν Φλήτ εἶναι πρόεδρος τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀγγλο-Αμερικανο-Ελληνικοῦ Γραφείου Ἐκπαιδεύσεως, τό ὁποῖον ἔχει ἀποστολήν τήν παροχήν διευκολύνσεων πρός Ἕλληνας σπουδαστάς ὅπως δυνηθοῦν νά παρακολουθήσουν σπουδάς εἰς Ἀμερικανικά κολλέγια καί πανεπιστήμια διά νά χρησιμοποιήσουν τάς γνώσεις των διά τήν περαιτέρω οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν τῆς πατρίδος των.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ