ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 2 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Μόσχας, ὅτι ὁ κ. Κροῦστσεφ, ὁμιλῶν εἰς προεκλογικήν συγκέντρωσιν εἰρωνεύθη τάς Ἀμερικανικάς ἐκλογάς: «Οἱ Ἀμερικανοί ψηφοφόροι –εἶπεν– ἔχουν νά ἐκλέξουν μεταξύ τοῦ ὄνου-σήματος τῶν Δημοκρατικῶν καί τοῦ ἐλέφαντος-σήματος τῶν Ρεμπουπλικάνων. Δέν γνωρίζω –πρόσθεσε– ποῖον ἐκ τῶν δύο αὐτῶν ζώων θά προετίμων ἐγώ!» Καί, οἱ μέν Ἀμερικανοί, ἠμποροῦν νά ἐκλέγουν, ἐλευθέρως, μεταξύ ἐλέφαντος καί ὄνου. Τί νά εἰποῦν, ὅμως, οἱ ἀτυχεῖς Ρῶσσοι, πού εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ψηφίζουν ὑπέρ τῆς σαρκοβόρου ἄρκτου, ἡ ὁποία καί μόνη ἐπιτρέπεται νά ἐκλέγεται!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΒΑΝ ΦΛΗΤ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,

Σάββατον, μεσημβρία.– Ὁ ἐν ἀποστρατείᾳ στρατηγός Βάν Φλήτ, ὑπηρετήσας, ὡς γνωστόν, εἰς τήν Ἑλλάδα, ὡς ἀρχηγός τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς, ἀνεχώρησε χθές εἰς Ἀθήνας. Ὁ Βάν Φλήτ εἶναι πρόεδρος τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀγγλο-Αμερικανο-Ελληνικοῦ Γραφείου Ἐκπαιδεύσεως, τό ὁποῖον ἔχει ἀποστολήν τήν παροχήν διευκολύνσεων πρός Ἕλληνας σπουδαστάς ὅπως δυνηθοῦν νά παρακολουθήσουν σπουδάς εἰς Ἀμερικανικά κολλέγια καί πανεπιστήμια διά νά χρησιμοποιήσουν τάς γνώσεις των διά τήν περαιτέρω οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν τῆς πατρίδος των.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.