ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
O ΣΙΓΓΕΡ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

«Ὁ διάσημος Ρῶσσος ἐπιστήμων καί εἰδικός διά χειρουργικάς ἐπεμβάσεις εἰς τήν καρδίαν δρ Ρομάσεφ, ἡλικίας 33 ἐτῶν, ἀφίκετο ἐνταῦθα συνοδευόμενος ὑπό ἐμπειρογνώμονος πωλητοῦ, διά νά πωλήσῃ εἰς τά Βρεταννικά νοσοκομεῖα εἰδικάς μηχανάς πού χρησιμοποιοῦνται διά ραφήν τῆς καρδιᾶς εἰς περιπτώσεις χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων».
Εἰς τόν αἰῶνα αὐτῶν τῶν ἐκπληκτικῶν ἐφευρέσεων ἀνεφάνη καί ὁ… Σίγγερ τῆς καρδίας, τοῦ ὁποίου ἡ μηχανή… γαζώνει τάς καρδίας ὡς γοβάκια παντουφλέ. Καί ὁ μελλοντικός διάλογος θά εἶναι ἴσως: «Μοὔσχισες τήν καρδία, τέρας!». «Γι’ αὐτό σκᾷς; Τράβα νά τήν ράψῃς!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
30 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Πρός ὅλα τά Ὑπουργεῖα ἐκοινοποιήθη ἔγγραφον τῆς Ὑπηρεσίας Τεχνικῆς Βοηθείας τοῦ Συντονισμοῦ, περί χορηγήσεως 30 ὑποτροφιῶν, βάσει τοῦ προγράμματος ὑποτροφιῶν τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΑΤΟ. Αἱ ὑποτροφίαι θά χορηγοῦνται εἰς ἐπιστήμονας τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί θά συνίστανται εἰς μετεκπαίδευσιν διαρκείας τοὐλάχιστον ἑνός ἔτους εἰς τό ἐξωτερικόν ἤ καί εἰς τό ἐσωτερικόν. Θά χορηγηθοῦν ἐπίσης ὑποτροφίαι καί εἰς ἐρευνητάς. Αἱ αἰτήσεις δέον νά ὑποβληθοῦν εἰς τήν Ὑπηρεσίαν Τεχνικῆς Βοηθείας τοῦ Ὑπ. Συντονισμοῦ μέχρι καί τῆς 23ης τρέχοντος μηνός.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ