Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τό ταξίδιον τῆς βασιλίσσης Ἐλισάβετ εἰς τάς νήσους Φίτζι: «…Ἀντιθέτως πρός τούς λαούς ὅλων σχεδόν τῶν ἀποικιακῶν ἐδαφῶν τῆς Μεγ. Βρεταννίας, οἱ κάτοικοι τῶν νήσων Φίτζι δέν θέλουν τήν ἀνεξαρτησίαν». Καθόλου περίεργος ἡ στάσις αὐτή τῶν κατοίκων τῶν νήσων Φίτζι, ἀφοῦ πρόκειται περί τῶν χειροτέρων ἀγρίων τῆς γῆς, ἐπιδιδομένων εἰς τό κυνήγιον ἀνθρωπίνων κεφαλῶν! Ὑπάρχει, ὅμως, καί μία ἄλλη νῆσος, πού ἠρνήθη τήν ἀνεξαρτησίαν: Ἡ Κύπρος τοῦ Μακαρίου, ἡ ὁποία μάλιστα ἐζήτησε τριπλήν Κατοχήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ
ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Ἐγνώσθη ὅτι ἐντός τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος, ὁ ἀνακριτής τοῦ Η΄ τμήματος κ. Κυριακόγκωνας, θά ἀρχίσῃ τακτικήν ἀνάκρισιν ἐπί τῆς κατατεθείσης μηνύσεως κατά τριῶν ποδοσφαιριστῶν γνωστῆς ὁμάδος, ἐπί ἀποπλανήσει 14ετίδος κορασίδος. Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ τρεῖς ποδοσφαιρισταί, οἱ ὁποῖοι ἀντέκρουσαν τήν κατηγορίαν θά καταθέσουν μηνύσεις διά τήν ἐναντίον των ἐξυφανθεῖσαν, ὡς ὑποστηρίζουν, σκεωρίαν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923