Σάββατον, 2 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΥΒΕΝΙΡ

Ἀπόστρατος Βρεταννός ἀστυνομικός κατεδικάσθη εἰς τό ἀσήμαντον πρόστιμον 20 λιρῶν, διότι προσκληθείς εἰς διασκέδασιν εἰς τήν περιοχήν Κυρηνείας, ἀπερχόμενος εἰσῆλθεν εἰς οἴκημα ἀνῆκον εἰς τόν Ἐπίσκοπον Κιτίου καί ἀφῄρεσε μίαν κεφαλήν ἀγάλματος καί πολυτελῆ ἄμφια. Ἀπεδείχθη, οὕτως, ὅτι ἡ ἕξις εἶναι Δευτέρα φύσις. Διότι, ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἐλγίνου, συνήθεια ὅλων τῶν Βρεταννῶν ἀξιωματικῶν καί τῶν ἄλλων Ἄγγλων ἐπισήμων –μηδέ τῶν διευθυντῶν… τοῦ Μουσείου ἐξαιρουμένων– εἶναι ν’ ἀποκομίζουν φεύγοντες ἀπό τήν Κύπρον, ἕνα ἀγαλματίδιον Ἀφροδίτης, κανένα εἰδώλιον, κανένα ἀρχαῖον ψέλιον καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ὡς «σουβενίρ». Πῶς, λοιπόν, νά λησμονηθῇ ἡ ἐρριζωμένη αὐτή ἕξις τοῦ εὐγενοῦς ἔθνους τῶν πλιατσικολόγων;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀπεβίωσε, χθές, ὁ στρατηγός Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος, ὁ γνωστός ὡς «Παπποῦς». Ὁ Παπαδόπουλος διεκρίθη κατά τόν πόλεμον τῆς Ἀλβανίας καί κατά τόν συμμοριτοπόλεμον κατέφερεν ἀποφασιστικά πλήγματα κατά τῶν κομμουνιστῶν καί ἔσωσε τήν Φλώριναν κατά τήν ἐπιδρομήν των. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ σήμερον, 3:30 μ.μ., ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἀχαρνῶν).

Απόψεις

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπαντᾶ στόν κ. Βενιζέλο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στό Facebook κατά τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀνάρτησή της σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές

Ὁ Εὐάγγελος ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο καί ὀνειρεύεται τήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
Στίς 10 Iουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους…

Σέ τουρκική ζώνη παραμένει τό πλωτό γεωτρύπανο

Εφημερίς Εστία
Πανηγυρικός ἀπόπλους τοῦ «Ἀμπντουλχαμίντ χάν»

Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ σπουδαίου Ἰαματικοῦ Τουρισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στό θέμα τῆς ὑποβαθμίσεως τῶν ἑλληνικῶν λουτροπόλεων καί ἰαματικῶν πηγῶν

Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ