Σάββατον, 2 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΥΒΕΝΙΡ

Ἀπόστρατος Βρεταννός ἀστυνομικός κατεδικάσθη εἰς τό ἀσήμαντον πρόστιμον 20 λιρῶν, διότι προσκληθείς εἰς διασκέδασιν εἰς τήν περιοχήν Κυρηνείας, ἀπερχόμενος εἰσῆλθεν εἰς οἴκημα ἀνῆκον εἰς τόν Ἐπίσκοπον Κιτίου καί ἀφῄρεσε μίαν κεφαλήν ἀγάλματος καί πολυτελῆ ἄμφια. Ἀπεδείχθη, οὕτως, ὅτι ἡ ἕξις εἶναι Δευτέρα φύσις. Διότι, ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἐλγίνου, συνήθεια ὅλων τῶν Βρεταννῶν ἀξιωματικῶν καί τῶν ἄλλων Ἄγγλων ἐπισήμων –μηδέ τῶν διευθυντῶν… τοῦ Μουσείου ἐξαιρουμένων– εἶναι ν’ ἀποκομίζουν φεύγοντες ἀπό τήν Κύπρον, ἕνα ἀγαλματίδιον Ἀφροδίτης, κανένα εἰδώλιον, κανένα ἀρχαῖον ψέλιον καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ὡς «σουβενίρ». Πῶς, λοιπόν, νά λησμονηθῇ ἡ ἐρριζωμένη αὐτή ἕξις τοῦ εὐγενοῦς ἔθνους τῶν πλιατσικολόγων;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀπεβίωσε, χθές, ὁ στρατηγός Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος, ὁ γνωστός ὡς «Παπποῦς». Ὁ Παπαδόπουλος διεκρίθη κατά τόν πόλεμον τῆς Ἀλβανίας καί κατά τόν συμμοριτοπόλεμον κατέφερεν ἀποφασιστικά πλήγματα κατά τῶν κομμουνιστῶν καί ἔσωσε τήν Φλώριναν κατά τήν ἐπιδρομήν των. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ σήμερον, 3:30 μ.μ., ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἀχαρνῶν).

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!