Σάββατον, 2 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΥΒΕΝΙΡ

Ἀπόστρατος Βρεταννός ἀστυνομικός κατεδικάσθη εἰς τό ἀσήμαντον πρόστιμον 20 λιρῶν, διότι προσκληθείς εἰς διασκέδασιν εἰς τήν περιοχήν Κυρηνείας, ἀπερχόμενος εἰσῆλθεν εἰς οἴκημα ἀνῆκον εἰς τόν Ἐπίσκοπον Κιτίου καί ἀφῄρεσε μίαν κεφαλήν ἀγάλματος καί πολυτελῆ ἄμφια. Ἀπεδείχθη, οὕτως, ὅτι ἡ ἕξις εἶναι Δευτέρα φύσις. Διότι, ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἐλγίνου, συνήθεια ὅλων τῶν Βρεταννῶν ἀξιωματικῶν καί τῶν ἄλλων Ἄγγλων ἐπισήμων –μηδέ τῶν διευθυντῶν… τοῦ Μουσείου ἐξαιρουμένων– εἶναι ν’ ἀποκομίζουν φεύγοντες ἀπό τήν Κύπρον, ἕνα ἀγαλματίδιον Ἀφροδίτης, κανένα εἰδώλιον, κανένα ἀρχαῖον ψέλιον καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ὡς «σουβενίρ». Πῶς, λοιπόν, νά λησμονηθῇ ἡ ἐρριζωμένη αὐτή ἕξις τοῦ εὐγενοῦς ἔθνους τῶν πλιατσικολόγων;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀπεβίωσε, χθές, ὁ στρατηγός Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος, ὁ γνωστός ὡς «Παπποῦς». Ὁ Παπαδόπουλος διεκρίθη κατά τόν πόλεμον τῆς Ἀλβανίας καί κατά τόν συμμοριτοπόλεμον κατέφερεν ἀποφασιστικά πλήγματα κατά τῶν κομμουνιστῶν καί ἔσωσε τήν Φλώριναν κατά τήν ἐπιδρομήν των. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ σήμερον, 3:30 μ.μ., ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἀχαρνῶν).

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ