ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατον, 2 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΞΕΝΟΣ ΟΦΙΣ

Ἐκ Φρήταουν τῆς Σέρρα Λεόνε τηλεγραφοῦν: «Ζῶν βόας καί μέγας ἀκατέργαστος ἀδάμας ἀξίας 7.000 λιρῶν στερλινῶν περίπου, ἀποτελοῦν τά δῶρα, τῆς Κυβερνήσεως τῆς Σιέρρα Λεόνε, τά ὁποῖα προσεφέρθησαν πρός τήν Βασίλισσαν Ἐλισάβετ καί τόν σύζυγόν της δοῦκα τοῦ Ἐδιμβούργου, ὀλίγον πρό τῆς ἀναχωρήσεώς των διά τήν Γκάμπια». Καί ὁ μέν ἀδάμας εἶναι χρήσιμον δῶρον, ἀκόμη καί δι’ ἐστεμμένους. Τόν βόαν, ὅμως, τί θά τόν κάμῃ ἡ βασίλισσα… Ἐκτός πλέον, ἄν τόν παραλάβῃτό Φόρεϊν-Ὄφις, ὡς κατ’ ἐξοχήν εἶδος τῆς ἁρμοδιότητός του…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ

Τό Γεν. Λογιστήριον ἐκοινοποίησε πρός τά Ταμεῖα τοῦ Κράτους ἀπόφασιν τῆς Γεν. Συνομοσπονδίας ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου διά τήν ἐνέργειαν προαιρετικῆς ἐφ’ ἅπαξ κρατήσεως 2%, ἐπί τῆς μηνιαίας συντάξεως τῶν ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου πρός ἀνέγερσιν Μαυσωλείου, εἰς μνήμην τῶν νεκρῶν πολεμιστῶν. Ἡ κράτησις θά γίνῃ ἀπό τήν σύνταξιν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, τό δέ προϊόν θά κατατεθῇ εἰς εἰδικόν λογαριασμόν παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!