ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Σάββατον, 2 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΞΕΝΟΣ ΟΦΙΣ

Ἐκ Φρήταουν τῆς Σέρρα Λεόνε τηλεγραφοῦν: «Ζῶν βόας καί μέγας ἀκατέργαστος ἀδάμας ἀξίας 7.000 λιρῶν στερλινῶν περίπου, ἀποτελοῦν τά δῶρα, τῆς Κυβερνήσεως τῆς Σιέρρα Λεόνε, τά ὁποῖα προσεφέρθησαν πρός τήν Βασίλισσαν Ἐλισάβετ καί τόν σύζυγόν της δοῦκα τοῦ Ἐδιμβούργου, ὀλίγον πρό τῆς ἀναχωρήσεώς των διά τήν Γκάμπια». Καί ὁ μέν ἀδάμας εἶναι χρήσιμον δῶρον, ἀκόμη καί δι’ ἐστεμμένους. Τόν βόαν, ὅμως, τί θά τόν κάμῃ ἡ βασίλισσα… Ἐκτός πλέον, ἄν τόν παραλάβῃτό Φόρεϊν-Ὄφις, ὡς κατ’ ἐξοχήν εἶδος τῆς ἁρμοδιότητός του…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ

Τό Γεν. Λογιστήριον ἐκοινοποίησε πρός τά Ταμεῖα τοῦ Κράτους ἀπόφασιν τῆς Γεν. Συνομοσπονδίας ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου διά τήν ἐνέργειαν προαιρετικῆς ἐφ’ ἅπαξ κρατήσεως 2%, ἐπί τῆς μηνιαίας συντάξεως τῶν ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου πρός ἀνέγερσιν Μαυσωλείου, εἰς μνήμην τῶν νεκρῶν πολεμιστῶν. Ἡ κράτησις θά γίνῃ ἀπό τήν σύνταξιν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, τό δέ προϊόν θά κατατεθῇ εἰς εἰδικόν λογαριασμόν παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ