Σάββατον, 2 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΞΕΝΟΣ ΟΦΙΣ

Ἐκ Φρήταουν τῆς Σέρρα Λεόνε τηλεγραφοῦν: «Ζῶν βόας καί μέγας ἀκατέργαστος ἀδάμας ἀξίας 7.000 λιρῶν στερλινῶν περίπου, ἀποτελοῦν τά δῶρα, τῆς Κυβερνήσεως τῆς Σιέρρα Λεόνε, τά ὁποῖα προσεφέρθησαν πρός τήν Βασίλισσαν Ἐλισάβετ καί τόν σύζυγόν της δοῦκα τοῦ Ἐδιμβούργου, ὀλίγον πρό τῆς ἀναχωρήσεώς των διά τήν Γκάμπια». Καί ὁ μέν ἀδάμας εἶναι χρήσιμον δῶρον, ἀκόμη καί δι’ ἐστεμμένους. Τόν βόαν, ὅμως, τί θά τόν κάμῃ ἡ βασίλισσα… Ἐκτός πλέον, ἄν τόν παραλάβῃτό Φόρεϊν-Ὄφις, ὡς κατ’ ἐξοχήν εἶδος τῆς ἁρμοδιότητός του…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ

Τό Γεν. Λογιστήριον ἐκοινοποίησε πρός τά Ταμεῖα τοῦ Κράτους ἀπόφασιν τῆς Γεν. Συνομοσπονδίας ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου διά τήν ἐνέργειαν προαιρετικῆς ἐφ’ ἅπαξ κρατήσεως 2%, ἐπί τῆς μηνιαίας συντάξεως τῶν ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου πρός ἀνέγερσιν Μαυσωλείου, εἰς μνήμην τῶν νεκρῶν πολεμιστῶν. Ἡ κράτησις θά γίνῃ ἀπό τήν σύνταξιν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, τό δέ προϊόν θά κατατεθῇ εἰς εἰδικόν λογαριασμόν παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ.

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ