Σάββατον, 2 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΞΕΝΟΣ ΟΦΙΣ

Ἐκ Φρήταουν τῆς Σέρρα Λεόνε τηλεγραφοῦν: «Ζῶν βόας καί μέγας ἀκατέργαστος ἀδάμας ἀξίας 7.000 λιρῶν στερλινῶν περίπου, ἀποτελοῦν τά δῶρα, τῆς Κυβερνήσεως τῆς Σιέρρα Λεόνε, τά ὁποῖα προσεφέρθησαν πρός τήν Βασίλισσαν Ἐλισάβετ καί τόν σύζυγόν της δοῦκα τοῦ Ἐδιμβούργου, ὀλίγον πρό τῆς ἀναχωρήσεώς των διά τήν Γκάμπια». Καί ὁ μέν ἀδάμας εἶναι χρήσιμον δῶρον, ἀκόμη καί δι’ ἐστεμμένους. Τόν βόαν, ὅμως, τί θά τόν κάμῃ ἡ βασίλισσα… Ἐκτός πλέον, ἄν τόν παραλάβῃτό Φόρεϊν-Ὄφις, ὡς κατ’ ἐξοχήν εἶδος τῆς ἁρμοδιότητός του…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ

Τό Γεν. Λογιστήριον ἐκοινοποίησε πρός τά Ταμεῖα τοῦ Κράτους ἀπόφασιν τῆς Γεν. Συνομοσπονδίας ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου διά τήν ἐνέργειαν προαιρετικῆς ἐφ’ ἅπαξ κρατήσεως 2%, ἐπί τῆς μηνιαίας συντάξεως τῶν ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου πρός ἀνέγερσιν Μαυσωλείου, εἰς μνήμην τῶν νεκρῶν πολεμιστῶν. Ἡ κράτησις θά γίνῃ ἀπό τήν σύνταξιν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, τό δέ προϊόν θά κατατεθῇ εἰς εἰδικόν λογαριασμόν παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ.

Απόψεις

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπαντᾶ στόν κ. Βενιζέλο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στό Facebook κατά τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀνάρτησή της σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές

Ὁ Εὐάγγελος ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο καί ὀνειρεύεται τήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
Στίς 10 Iουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους…

Σέ τουρκική ζώνη παραμένει τό πλωτό γεωτρύπανο

Εφημερίς Εστία
Πανηγυρικός ἀπόπλους τοῦ «Ἀμπντουλχαμίντ χάν»

Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ σπουδαίου Ἰαματικοῦ Τουρισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στό θέμα τῆς ὑποβαθμίσεως τῶν ἑλληνικῶν λουτροπόλεων καί ἰαματικῶν πηγῶν

Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ