Σάββατον, 2 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΞΕΝΟΣ ΟΦΙΣ

Ἐκ Φρήταουν τῆς Σέρρα Λεόνε τηλεγραφοῦν: «Ζῶν βόας καί μέγας ἀκατέργαστος ἀδάμας ἀξίας 7.000 λιρῶν στερλινῶν περίπου, ἀποτελοῦν τά δῶρα, τῆς Κυβερνήσεως τῆς Σιέρρα Λεόνε, τά ὁποῖα προσεφέρθησαν πρός τήν Βασίλισσαν Ἐλισάβετ καί τόν σύζυγόν της δοῦκα τοῦ Ἐδιμβούργου, ὀλίγον πρό τῆς ἀναχωρήσεώς των διά τήν Γκάμπια». Καί ὁ μέν ἀδάμας εἶναι χρήσιμον δῶρον, ἀκόμη καί δι’ ἐστεμμένους. Τόν βόαν, ὅμως, τί θά τόν κάμῃ ἡ βασίλισσα… Ἐκτός πλέον, ἄν τόν παραλάβῃτό Φόρεϊν-Ὄφις, ὡς κατ’ ἐξοχήν εἶδος τῆς ἁρμοδιότητός του…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ

Τό Γεν. Λογιστήριον ἐκοινοποίησε πρός τά Ταμεῖα τοῦ Κράτους ἀπόφασιν τῆς Γεν. Συνομοσπονδίας ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου διά τήν ἐνέργειαν προαιρετικῆς ἐφ’ ἅπαξ κρατήσεως 2%, ἐπί τῆς μηνιαίας συντάξεως τῶν ἀναπήρων καί θυμάτων πολέμου πρός ἀνέγερσιν Μαυσωλείου, εἰς μνήμην τῶν νεκρῶν πολεμιστῶν. Ἡ κράτησις θά γίνῃ ἀπό τήν σύνταξιν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, τό δέ προϊόν θά κατατεθῇ εἰς εἰδικόν λογαριασμόν παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ