Σάββατον, 2 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ

«Τραγικόν ἀεροπορικόν δυστύχημα συνέβη εἰς τήν ἀεροπορικήν βάσιν τοῦ Ἐσκήρ Σεχήρ, κατά τή διάρκειαν ἀεροπορικῶν ἐπιδείξεων, ἐπί τῇ “Ἡμέρᾳ τῆς Ἀεροπορίας”. Ἀεριωθούμενον τύπου “Φ-86”, τό ὁποῖον μετεῖχε ἀκροβατικοῦ σμήνους, συνετρίβη ἐπί τοῦ διαδρόμου, πλησίον τοῦ τόπου ὅπου εἶχον συγκεντρωθῇ οἱ θεαταί ἐξ ὧν ἀρκετοί ἐτραυματίσθησαν. Τό ἀεροσκάφος ἐξερράγη προκαλέσαν πυρκαϊάν ἐπί 5 ἄλλων ἀεροσκαφῶν». Τί μᾶς θέλουν, ὅμως, οἱ Τοῦρκοι τάς ἐπιδείξεις ἀκροβασίας, ἀφοῦ εἶναι ἀνίκανοι δι’ ὁτιδήποτε πού ἀπαιτεῖ εὐστροφίαν πνεύματος καί ταχύτητα ἀντιλήψεως; Εἰς τό κάτω-κάτω, ὑπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ… ἀραμπᾶ καί ἀεριωθουμένου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ἐνεφανίσθη εἰς Ἰσραήλ, Συρίαν καί Ἰράκ νέος ἰός ἀφθώδους πυρετοῦ, διά τόν ὁποῖον δέν ὑπάρχει ἐπί τοῦ παρόντος εἰδικόν ἐμβόλιον. Λόγῳ δέ τοῦ παρουσιαζομένου ὑψηλοῦ ποσοστοῦ θνησιμότητος, ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν συνεκάλεσε σύσκεψιν εἰς Λονδῖνον τῆς εἰδικῆς διά τόν ἀφθώδη πυρετόν ἐπιτροπῆς τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!