ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 2 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ

«Τραγικόν ἀεροπορικόν δυστύχημα συνέβη εἰς τήν ἀεροπορικήν βάσιν τοῦ Ἐσκήρ Σεχήρ, κατά τή διάρκειαν ἀεροπορικῶν ἐπιδείξεων, ἐπί τῇ “Ἡμέρᾳ τῆς Ἀεροπορίας”. Ἀεριωθούμενον τύπου “Φ-86”, τό ὁποῖον μετεῖχε ἀκροβατικοῦ σμήνους, συνετρίβη ἐπί τοῦ διαδρόμου, πλησίον τοῦ τόπου ὅπου εἶχον συγκεντρωθῇ οἱ θεαταί ἐξ ὧν ἀρκετοί ἐτραυματίσθησαν. Τό ἀεροσκάφος ἐξερράγη προκαλέσαν πυρκαϊάν ἐπί 5 ἄλλων ἀεροσκαφῶν». Τί μᾶς θέλουν, ὅμως, οἱ Τοῦρκοι τάς ἐπιδείξεις ἀκροβασίας, ἀφοῦ εἶναι ἀνίκανοι δι’ ὁτιδήποτε πού ἀπαιτεῖ εὐστροφίαν πνεύματος καί ταχύτητα ἀντιλήψεως; Εἰς τό κάτω-κάτω, ὑπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ… ἀραμπᾶ καί ἀεριωθουμένου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ἐνεφανίσθη εἰς Ἰσραήλ, Συρίαν καί Ἰράκ νέος ἰός ἀφθώδους πυρετοῦ, διά τόν ὁποῖον δέν ὑπάρχει ἐπί τοῦ παρόντος εἰδικόν ἐμβόλιον. Λόγῳ δέ τοῦ παρουσιαζομένου ὑψηλοῦ ποσοστοῦ θνησιμότητος, ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν συνεκάλεσε σύσκεψιν εἰς Λονδῖνον τῆς εἰδικῆς διά τόν ἀφθώδη πυρετόν ἐπιτροπῆς τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ