Σάββατον, 2 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ

«Τραγικόν ἀεροπορικόν δυστύχημα συνέβη εἰς τήν ἀεροπορικήν βάσιν τοῦ Ἐσκήρ Σεχήρ, κατά τή διάρκειαν ἀεροπορικῶν ἐπιδείξεων, ἐπί τῇ “Ἡμέρᾳ τῆς Ἀεροπορίας”. Ἀεριωθούμενον τύπου “Φ-86”, τό ὁποῖον μετεῖχε ἀκροβατικοῦ σμήνους, συνετρίβη ἐπί τοῦ διαδρόμου, πλησίον τοῦ τόπου ὅπου εἶχον συγκεντρωθῇ οἱ θεαταί ἐξ ὧν ἀρκετοί ἐτραυματίσθησαν. Τό ἀεροσκάφος ἐξερράγη προκαλέσαν πυρκαϊάν ἐπί 5 ἄλλων ἀεροσκαφῶν». Τί μᾶς θέλουν, ὅμως, οἱ Τοῦρκοι τάς ἐπιδείξεις ἀκροβασίας, ἀφοῦ εἶναι ἀνίκανοι δι’ ὁτιδήποτε πού ἀπαιτεῖ εὐστροφίαν πνεύματος καί ταχύτητα ἀντιλήψεως; Εἰς τό κάτω-κάτω, ὑπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ… ἀραμπᾶ καί ἀεριωθουμένου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ἐνεφανίσθη εἰς Ἰσραήλ, Συρίαν καί Ἰράκ νέος ἰός ἀφθώδους πυρετοῦ, διά τόν ὁποῖον δέν ὑπάρχει ἐπί τοῦ παρόντος εἰδικόν ἐμβόλιον. Λόγῳ δέ τοῦ παρουσιαζομένου ὑψηλοῦ ποσοστοῦ θνησιμότητος, ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν συνεκάλεσε σύσκεψιν εἰς Λονδῖνον τῆς εἰδικῆς διά τόν ἀφθώδη πυρετόν ἐπιτροπῆς τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης.

Απόψεις

Σόκ: Τό Ρούβλι εἶναι τό νόμισμα μέ τήν καλύτερη ἀπόδοση στόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἀνάλυσις οἰκονομικοῦ ἀξιωματούχου γιά τήν «Ἑστία»: Σέ ὕφεση ἡ Εὐρωζώνη τό τρίτο τρίμηνο τοῦ 2022! – Θά κατακρημνισθοῦν χρηματιστήρια καί ψηφιακά νομίσματα

Τό ἐρώτημα τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου

Μανώλης Κοττάκης
Παλαιός κοινοβουλευτικός ἀπό τούς πλέον ἔμπειρους μοῦ ἔκανε τήν ἑξῆς ἐπισήμανση:

Ἀνατιμήσεις στά οἰκοδομικά ὑλικά

Εφημερίς Εστία
Γιά φρένο στίς ἐπενδύσεις ἔχει προειδοποιήσει ἡ ΤτΕ

Ἡ εἴδηση βρίσκεται στό ἔλεος τῆς πληροφορίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὅσο ὁ κόσμος «προχωρεῖ ὅλο πρός τά ἐμπρός»…

Δευτέρα, 25 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ