ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 2 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ

«Τραγικόν ἀεροπορικόν δυστύχημα συνέβη εἰς τήν ἀεροπορικήν βάσιν τοῦ Ἐσκήρ Σεχήρ, κατά τή διάρκειαν ἀεροπορικῶν ἐπιδείξεων, ἐπί τῇ “Ἡμέρᾳ τῆς Ἀεροπορίας”. Ἀεριωθούμενον τύπου “Φ-86”, τό ὁποῖον μετεῖχε ἀκροβατικοῦ σμήνους, συνετρίβη ἐπί τοῦ διαδρόμου, πλησίον τοῦ τόπου ὅπου εἶχον συγκεντρωθῇ οἱ θεαταί ἐξ ὧν ἀρκετοί ἐτραυματίσθησαν. Τό ἀεροσκάφος ἐξερράγη προκαλέσαν πυρκαϊάν ἐπί 5 ἄλλων ἀεροσκαφῶν». Τί μᾶς θέλουν, ὅμως, οἱ Τοῦρκοι τάς ἐπιδείξεις ἀκροβασίας, ἀφοῦ εἶναι ἀνίκανοι δι’ ὁτιδήποτε πού ἀπαιτεῖ εὐστροφίαν πνεύματος καί ταχύτητα ἀντιλήψεως; Εἰς τό κάτω-κάτω, ὑπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ… ἀραμπᾶ καί ἀεριωθουμένου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ἐνεφανίσθη εἰς Ἰσραήλ, Συρίαν καί Ἰράκ νέος ἰός ἀφθώδους πυρετοῦ, διά τόν ὁποῖον δέν ὑπάρχει ἐπί τοῦ παρόντος εἰδικόν ἐμβόλιον. Λόγῳ δέ τοῦ παρουσιαζομένου ὑψηλοῦ ποσοστοῦ θνησιμότητος, ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν συνεκάλεσε σύσκεψιν εἰς Λονδῖνον τῆς εἰδικῆς διά τόν ἀφθώδη πυρετόν ἐπιτροπῆς τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ