Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

«Δέκα παιδιά, εἰς χωρίον τῆς περιοχῆς Ἰκονίου ἀπέθανον καί 40 εὑρίσκονται εἰς κωματώδη κατάστασιν. Οἱ γονεῖς των, διά νά τ’ ἀπαλλάξουν ἀπό τάς φθείρας, ἔλουσαν τήν κόμην των μέ ἐντομοκτόνον, ἔχον ὡς βάσιν τό ἀρσενικόν, τό ὁποῖον ἐχρησιμοποίουν διά τούς ψεκασμούς τῶν δένδρων των». Τό γεγονός εἶναι χαρακτηριστικόν τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου, εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται τό Τουρκικόν ἔθνος. Διότι, δέν εἶναι μόνον τά παιδιά πού ἦσαν ὅλα τόσον ψειριασμένα ἀλλά καί οἱ γονεῖς πού τά ἐσκότωσαν ἀπό μακαρίαν ἄγνοιαν τῶν κινδύνων τοῦ δηλητηρίου. Πάντως, πρέπει νά εἴμεθα ὑπερήφανοι, ὅτι ἔχομεν σύμμαχον ἕνα τόσον… ψωραλέον λαόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

Αὔριον ἑορτάζεται ἐνταῦθα ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Νεομάρτυρος τοῦ ὁποίου τό ἱερόν λείψανον σώζεται εἰς τόν μητροπολιτικόν ναόν. Τήν πρωίαν θά γίνῃ λιτανεία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, καί τό ἀπόγευμα θά τελεσθοῦν τά ἐγκαίνια τοῦ Οἰκοτροφείου ἀπόρων ἀριστούχων μαθητῶν, τό ὁποῖον ἱδρύθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου. Τήν Δευτέραν δέ, θά γίνουν τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Ρόδου Τιμοθέου Εὐαγγελινίδη καί εἰς Πολιχνίτον τά ἐγκαίνια τῆς Οἰκοκυρικῆς Σχολῆς.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ