Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

«Δέκα παιδιά, εἰς χωρίον τῆς περιοχῆς Ἰκονίου ἀπέθανον καί 40 εὑρίσκονται εἰς κωματώδη κατάστασιν. Οἱ γονεῖς των, διά νά τ’ ἀπαλλάξουν ἀπό τάς φθείρας, ἔλουσαν τήν κόμην των μέ ἐντομοκτόνον, ἔχον ὡς βάσιν τό ἀρσενικόν, τό ὁποῖον ἐχρησιμοποίουν διά τούς ψεκασμούς τῶν δένδρων των». Τό γεγονός εἶναι χαρακτηριστικόν τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου, εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται τό Τουρκικόν ἔθνος. Διότι, δέν εἶναι μόνον τά παιδιά πού ἦσαν ὅλα τόσον ψειριασμένα ἀλλά καί οἱ γονεῖς πού τά ἐσκότωσαν ἀπό μακαρίαν ἄγνοιαν τῶν κινδύνων τοῦ δηλητηρίου. Πάντως, πρέπει νά εἴμεθα ὑπερήφανοι, ὅτι ἔχομεν σύμμαχον ἕνα τόσον… ψωραλέον λαόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

Αὔριον ἑορτάζεται ἐνταῦθα ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Νεομάρτυρος τοῦ ὁποίου τό ἱερόν λείψανον σώζεται εἰς τόν μητροπολιτικόν ναόν. Τήν πρωίαν θά γίνῃ λιτανεία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, καί τό ἀπόγευμα θά τελεσθοῦν τά ἐγκαίνια τοῦ Οἰκοτροφείου ἀπόρων ἀριστούχων μαθητῶν, τό ὁποῖον ἱδρύθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου. Τήν Δευτέραν δέ, θά γίνουν τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Ρόδου Τιμοθέου Εὐαγγελινίδη καί εἰς Πολιχνίτον τά ἐγκαίνια τῆς Οἰκοκυρικῆς Σχολῆς.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε