ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

«Δέκα παιδιά, εἰς χωρίον τῆς περιοχῆς Ἰκονίου ἀπέθανον καί 40 εὑρίσκονται εἰς κωματώδη κατάστασιν. Οἱ γονεῖς των, διά νά τ’ ἀπαλλάξουν ἀπό τάς φθείρας, ἔλουσαν τήν κόμην των μέ ἐντομοκτόνον, ἔχον ὡς βάσιν τό ἀρσενικόν, τό ὁποῖον ἐχρησιμοποίουν διά τούς ψεκασμούς τῶν δένδρων των». Τό γεγονός εἶναι χαρακτηριστικόν τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου, εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται τό Τουρκικόν ἔθνος. Διότι, δέν εἶναι μόνον τά παιδιά πού ἦσαν ὅλα τόσον ψειριασμένα ἀλλά καί οἱ γονεῖς πού τά ἐσκότωσαν ἀπό μακαρίαν ἄγνοιαν τῶν κινδύνων τοῦ δηλητηρίου. Πάντως, πρέπει νά εἴμεθα ὑπερήφανοι, ὅτι ἔχομεν σύμμαχον ἕνα τόσον… ψωραλέον λαόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

Αὔριον ἑορτάζεται ἐνταῦθα ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Νεομάρτυρος τοῦ ὁποίου τό ἱερόν λείψανον σώζεται εἰς τόν μητροπολιτικόν ναόν. Τήν πρωίαν θά γίνῃ λιτανεία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, καί τό ἀπόγευμα θά τελεσθοῦν τά ἐγκαίνια τοῦ Οἰκοτροφείου ἀπόρων ἀριστούχων μαθητῶν, τό ὁποῖον ἱδρύθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου. Τήν Δευτέραν δέ, θά γίνουν τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Ρόδου Τιμοθέου Εὐαγγελινίδη καί εἰς Πολιχνίτον τά ἐγκαίνια τῆς Οἰκοκυρικῆς Σχολῆς.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ