Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

«Δέκα παιδιά, εἰς χωρίον τῆς περιοχῆς Ἰκονίου ἀπέθανον καί 40 εὑρίσκονται εἰς κωματώδη κατάστασιν. Οἱ γονεῖς των, διά νά τ’ ἀπαλλάξουν ἀπό τάς φθείρας, ἔλουσαν τήν κόμην των μέ ἐντομοκτόνον, ἔχον ὡς βάσιν τό ἀρσενικόν, τό ὁποῖον ἐχρησιμοποίουν διά τούς ψεκασμούς τῶν δένδρων των». Τό γεγονός εἶναι χαρακτηριστικόν τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου, εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται τό Τουρκικόν ἔθνος. Διότι, δέν εἶναι μόνον τά παιδιά πού ἦσαν ὅλα τόσον ψειριασμένα ἀλλά καί οἱ γονεῖς πού τά ἐσκότωσαν ἀπό μακαρίαν ἄγνοιαν τῶν κινδύνων τοῦ δηλητηρίου. Πάντως, πρέπει νά εἴμεθα ὑπερήφανοι, ὅτι ἔχομεν σύμμαχον ἕνα τόσον… ψωραλέον λαόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

Αὔριον ἑορτάζεται ἐνταῦθα ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Νεομάρτυρος τοῦ ὁποίου τό ἱερόν λείψανον σώζεται εἰς τόν μητροπολιτικόν ναόν. Τήν πρωίαν θά γίνῃ λιτανεία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, καί τό ἀπόγευμα θά τελεσθοῦν τά ἐγκαίνια τοῦ Οἰκοτροφείου ἀπόρων ἀριστούχων μαθητῶν, τό ὁποῖον ἱδρύθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου. Τήν Δευτέραν δέ, θά γίνουν τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Ρόδου Τιμοθέου Εὐαγγελινίδη καί εἰς Πολιχνίτον τά ἐγκαίνια τῆς Οἰκοκυρικῆς Σχολῆς.

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!