Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

«Δέκα παιδιά, εἰς χωρίον τῆς περιοχῆς Ἰκονίου ἀπέθανον καί 40 εὑρίσκονται εἰς κωματώδη κατάστασιν. Οἱ γονεῖς των, διά νά τ’ ἀπαλλάξουν ἀπό τάς φθείρας, ἔλουσαν τήν κόμην των μέ ἐντομοκτόνον, ἔχον ὡς βάσιν τό ἀρσενικόν, τό ὁποῖον ἐχρησιμοποίουν διά τούς ψεκασμούς τῶν δένδρων των». Τό γεγονός εἶναι χαρακτηριστικόν τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου, εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται τό Τουρκικόν ἔθνος. Διότι, δέν εἶναι μόνον τά παιδιά πού ἦσαν ὅλα τόσον ψειριασμένα ἀλλά καί οἱ γονεῖς πού τά ἐσκότωσαν ἀπό μακαρίαν ἄγνοιαν τῶν κινδύνων τοῦ δηλητηρίου. Πάντως, πρέπει νά εἴμεθα ὑπερήφανοι, ὅτι ἔχομεν σύμμαχον ἕνα τόσον… ψωραλέον λαόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

Αὔριον ἑορτάζεται ἐνταῦθα ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Νεομάρτυρος τοῦ ὁποίου τό ἱερόν λείψανον σώζεται εἰς τόν μητροπολιτικόν ναόν. Τήν πρωίαν θά γίνῃ λιτανεία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, καί τό ἀπόγευμα θά τελεσθοῦν τά ἐγκαίνια τοῦ Οἰκοτροφείου ἀπόρων ἀριστούχων μαθητῶν, τό ὁποῖον ἱδρύθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου. Τήν Δευτέραν δέ, θά γίνουν τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Ρόδου Τιμοθέου Εὐαγγελινίδη καί εἰς Πολιχνίτον τά ἐγκαίνια τῆς Οἰκοκυρικῆς Σχολῆς.

Απόψεις

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;