Σάββατον, 18 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Καρδίτσης: «Ραγδαῖαι βροχαί πίπτουν ἀπό χθές εἰς ὁλόκληρον τήν περιοχήν. Σήμερον δέ τήν πρωίαν, ἡ ὀροσειρά τῆς Πίνδου ἐκαλύφθη ὑπό χιόνων καί τό ψῦχος κατέστη δριμύ». Ἡ κακοκαιρία, ἡ σχεδόν χειμωνιάτικη, ἡ ὁποία ἐφάνη, ὅτι ἡττᾶται ἀπό τήν ανοιξιάτικην πνοήν καί ἀποχωρεῖ, μετενόησε καί ἐπιστρέφει, τώρα, μέ βροχάς καί μέ χιόνια. Ἀλλ’ ἄς δείξῃ, ἐπί τέλους, καί ἡ Ἄνοιξις, τήν δύναμί της καί ἄς λυπηθῇ τά καϋμένα τά χελιδόνια, πού δέν ἔχουν πάρει μαζῆ των τά… παλτουδάκια των…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ

Τό Ὑπουργεῖο Δημοσίων Ἔργων ἐγνωστοποίησεν εἰς τό Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν, ὅτι ἐγκρίνει τήν χορήγησιν ἀδειῶν τομῆς ὁδοστρώματος, διά τήν τοποθέτησιν 10 ἠλεκτρικῶν ὡρολογίων εἰς τάς κεντρικάς ἀφετηρίας τῶν ἀστικῶν λεωφορειακῶν γραμμῶν τῆς πρωτευούσης. Τοιαῦτα ὡρολόγια θά τοποθετηθοῦν εἰς τήν Πλατεῖαν Κάνιγγος, τή νησῖδα τῆς ὁδοῦ Κοραῆ, εἰς τό πεζοδρόμιον ὄπισθεν τῆς Ἀκαδημίας καί τοῦ Πανεπιστημίου, εἰς τό πεζοδρόμιον τῆς ὁδοῦ Σίνα, τῆς λεωφόρου Ἀμαλίας, τήν εἴσοδον τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου, τήν πλατεῖαν Κουμουνδούρου, τήν Πλατεῖαν Καραϊσκάκη τοῦ Πειραιῶς κ.λ.π.

Απόψεις

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.