Σάββατον, 18 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἀπό χθεσινήν περιγραφήν τοῦ ἐπισήμου γεύματος πρός τιμήν τοῦ Ντέ Γκώλλ εἰς τά Ἀνάκτορα: «Τό μενού ἦσαν: Μπλινύ μέ χαβιάρι μαῦρο, κονσομέ παγωμένο, φιλέτο γλώσσας (ψάρι), παπάκια ψητά μέ σάλτσα πορτοκαλιοῦ, σαλάτες, παγωτό μέ φράουλες κλπ.» Ἀφοῦ κανείς σχεδόν δέν ἤξευρε τήν γαλλικήν γλῶσσαν, φυσικόν ἦτο νά σερβιρισθῇ αὐτή ὡς ψάρι –τοσούτῳ μᾶλλον, πού τά ψάρια τηροῦν, ἀνέκαθεν, σιγήν ἰχθύος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας συνέστησεν ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία θά μελετήσῃ τόν τρόπον ὀργανώσεως τῶν ἀπό ἀέρος ψεκασμῶν δι’ ἀεροπλάνων καί ἑλικοπτέρων πρός καταπολέμησιν τῶν ἀσθενειῶν, πού προσβάλλουν, ἐν εὐρείᾳ ἐκτάσει τάς καλλιεργείας τοῦ βάμβακος τῆς ἐλαίας κλπ. Ἐφέτος, προβλέπεται ὅτι θά διενεργηθοῦν ψεκασμοί ἀπό ἀέρος εἰς εὐρείαν κλίμακα.

* Ἐπειδή ἡ 18η Μαΐου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 17ης Μαΐου 1963.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ