Σάββατον, 18 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἀπό χθεσινήν περιγραφήν τοῦ ἐπισήμου γεύματος πρός τιμήν τοῦ Ντέ Γκώλλ εἰς τά Ἀνάκτορα: «Τό μενού ἦσαν: Μπλινύ μέ χαβιάρι μαῦρο, κονσομέ παγωμένο, φιλέτο γλώσσας (ψάρι), παπάκια ψητά μέ σάλτσα πορτοκαλιοῦ, σαλάτες, παγωτό μέ φράουλες κλπ.» Ἀφοῦ κανείς σχεδόν δέν ἤξευρε τήν γαλλικήν γλῶσσαν, φυσικόν ἦτο νά σερβιρισθῇ αὐτή ὡς ψάρι –τοσούτῳ μᾶλλον, πού τά ψάρια τηροῦν, ἀνέκαθεν, σιγήν ἰχθύος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας συνέστησεν ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία θά μελετήσῃ τόν τρόπον ὀργανώσεως τῶν ἀπό ἀέρος ψεκασμῶν δι’ ἀεροπλάνων καί ἑλικοπτέρων πρός καταπολέμησιν τῶν ἀσθενειῶν, πού προσβάλλουν, ἐν εὐρείᾳ ἐκτάσει τάς καλλιεργείας τοῦ βάμβακος τῆς ἐλαίας κλπ. Ἐφέτος, προβλέπεται ὅτι θά διενεργηθοῦν ψεκασμοί ἀπό ἀέρος εἰς εὐρείαν κλίμακα.

* Ἐπειδή ἡ 18η Μαΐου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 17ης Μαΐου 1963.

Απόψεις

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.