ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 18 Ἰανουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!

Ὁ κ. Παπανδρέου ἐξήγγειλε πομπτωδῶς, τό καπνικόν του πρόγραμμα, μολονότι κατά τό 50ήμερον τῆς Κυβερνήσεώς του ὄχι μόνον ἐλησμόνησε τελείως τούς καπνοπαραγωγούς, ἀλλά καί ἀπεφάσισε, τήν παραμονήν τῆς παραιτήσεώς του, τήν μέχρι τῶν ἐκλογῶν ἀναβολήν τῶν μέτρων προστασίας τῶν καπνῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπικρατῇ ἀβεβαιότης καί ἀνησυχία εἰς τήν καπναγοράν, καί νά στρέφωνται οἱ ξένοι ἀγορασταί πρός ἄλλας χώρας! Ὅσα χρήματα ὑπῆρχαν, τά ἐμοίρασεν ἤδη ὁ κ. Παπανδρέου∙ εἶναι δέ δύσκολον νά πιστεύσωμεν, ὅτι ἠμπορεῖ, ὡς ἄλλος Ἰησοῦς, νά πολλαπλασιάζῃ ἐπ’ ἄπειρον τά ψωμιά τοῦ Κέντρου –τά ὁποῖα, ἄλλως τε, δέν εἶναι καί πολλά…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΞΕΤΟΞΕΥΘΗ
ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Τό Βρεταννικόν ὑπουργεῖον Ἀεροπορίας ἀνεκοίνωσε ὅτι ἐξετοξεύθη ἐπιτυχῶς ὁ Ἀγγλικός νέος πύραυλος «Σκάϋ», ὁ ὁποῖος θά χρησιμοποιηθῇ διά μετεωρολογικούς σκοπούς. Κατά τάς δοκιμάς, ὁ πύραυλος ἔφθασεν εἰς ὕψος 190.000 ποδῶν. Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ὑπουργείου Ἀεροπορίας προσθέτει, ὅτι ὁ πύραυλος αὐτός εἶναι ὕψους ὀκτώ ποδῶν, ἔχει διάμετρον 5 ἰντσῶν καί ἐκτοξεύεται τῇ βοηθείᾳ σωλῆνος, μήκους 32 ποδῶν. Ὁ πύραυλος αὐτός δέν εἶναι κατευθυνόμενος. Τό ἴδιον ὑπουργεῖον ἀναφέρει, ἐν συνεχείᾳ, ὅτι τοιοῦτοι πύραυλοι θά ἐκτοξεύωνται τρεῖς καθ’ ἑκάστην ἑβδομάδα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐνάτου διεθνοῦς γεωφυσικοῦ ἔτους.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ