Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

Ἀπό περιγραφήν τῶν καλλιστείων διά τήν «Μίςς Ἀττικήν», πού ἔγιναν εἰς λαϊκόν κέντρον τῆς λεωφόρου Συγγροῦ: «Ἐξελέγησαν: «Μίςς Μαγιώ», ἡ δίς Φ. Β., «Στάρ μαγιώ» ἡ δίς Μ. Α., «Στάρ παντελόνι» ἡ δίς Τ. Δ. Ὁ ἀπολογισμός τῆς βραδυᾶς ἦτο: Ἔσπασαν 670 πιάτα, 320 ποτήρια, 7 τραπέζια, 13 καρέκλες καί ἕνα χέρι! Ἀλλά, τό ἀποκορύφωμα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ ἐσημειώθη ὅταν, ἐνῷ πανευτυχεῖς ἐφωτογραφίζοντο αἱ ἐκλεγεῖσαι οἱ θαμῶνες τοῦ κέντρου ἐφώναζαν: «Πορεία στό Καστρί!» Προφανῶς, μετά τήν ἐκλογήν τῶν «μίςς καί στάρ Μαγιώ καί Παντελόνι», οἱ ψηφίσαντες θά ἐνθυμήθησαν τήν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν τό Καστρί ἦτο ἡ… βίλλα τῶν ὀργίων! Ἀλλά ἔκτοτε, τά πράγματα ἤλλαξαν καί τώρα, ἡ βίλλα ὀργιάζει μόνον εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ὁ ὑφυπουργός Παιδείας, ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν ἐν Βόννῃ πρεσβευτήν κ. Ἀλέξ. Κύρου καί συνεζήτησε μετ’ αὐτοῦ τά θέματα τά ἀφορῶντα τούς Ἕλληνας σπουδαστάς εἰς Γερμανίαν. Ὁ κ. Κύρου ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκην ἱδρύσεως κέντρων ἐποπτείας τῶν σπουδαστῶν καί ἐξῆρε τήν προθυμίαν τῶν Γερμανικῶν πανεπιστημίων ὅπως συνεργασθοῦν πρός τήν κατεύθυνσιν αὐτήν. Ἐξ ἄλλου, ὁ κ. Κύρου συνεζήτησε καί τό θέμα τῆς ἱδρύσεως Δημοτικῶν Σχολείων εἰς Γερμανίαν, καθ’ ὅσον σήμερον 1.000 περίπου παιδιά Ἑλλήνων ἐργατῶν ἀναμένουν τήν ἐγγραφήν εἰς Ἑλληνικά σχολεῖα.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ