Σάββατον, 17 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΚΕΝΝΕΔΥ…»

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ἐγνώσθη ὅτι συνεχίζονται αἱ διαπραγματεύσεις μεταξύ Κροῦστσεφ καί Κέννεδυ διά τό ζήτημα τῆς Κούβας, καί ὅτι διεξάγεται τακτική ἀλληλογραφία μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν πρός ρύθμισιν τῶν ὑφισταμένων ἀκόμη διαφορῶν». Εἶναι προτιμότερον, βεβαίως, νά ἀνταλλάσσουν ἐπιστολάς οἱ δύο ἀρχηγοί, παρά ὕβρεις ἤ… πυραύλους!… Ἐάν, μάλιστα, τούς γίνῃ συνήθεια αὐτή ἡ τακτική ἀλληλογραφία, ἠμπορεῖ αἱ ἐπιστολαί των νά χάσουν κάθε πολιτικόν χαρακτῆρα καί νά ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικῶς μέ τούς χαβιαρομεζέδες πού κατασκευάζει ἡ κ. Κρούστσεβα ἤ μέ τό νέον κτένισμα τῆς κ. Τζάκυ!… Γένοιτο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Εἰς συγκροτηθεῖσαν σύσκεψιν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον οἱ ἁρμόδιοι ὑπάλληλοι τοῦ ὑπουργείου, ἀπεφασίσθη ἡ ἀνέγερσις νέου Ταχυδρομικοῦ Μεγάρου εἰς τήν πλατεῖαν Ἐλευθερίας τῆς Θεσσαλονίκης καί ἐπί οἰκοπέδου τοῦ δημοσίου. Εἰς τό μέγαρον θά στεγάζωνται αἱ ταχυδρομικαί ὑπηρεσίαι καί αἱ ὑπηρεσίαι τῶν ταμιευτηρίων. Κατά τήν ἰδίαν σύσκεψιν συνεζητήθη καί τό θέμα τοῦ σταδιακοῦ διαχωρισμοῦ τῶν ταχυδρομικῶν ταμιευτηρίων ἀπό τάς ὑπηρεσίας τῶν ταχυδρομείων διά τήν καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν καταθετῶν.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ