ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 17 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΚΕΝΝΕΔΥ…»

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ἐγνώσθη ὅτι συνεχίζονται αἱ διαπραγματεύσεις μεταξύ Κροῦστσεφ καί Κέννεδυ διά τό ζήτημα τῆς Κούβας, καί ὅτι διεξάγεται τακτική ἀλληλογραφία μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν πρός ρύθμισιν τῶν ὑφισταμένων ἀκόμη διαφορῶν». Εἶναι προτιμότερον, βεβαίως, νά ἀνταλλάσσουν ἐπιστολάς οἱ δύο ἀρχηγοί, παρά ὕβρεις ἤ… πυραύλους!… Ἐάν, μάλιστα, τούς γίνῃ συνήθεια αὐτή ἡ τακτική ἀλληλογραφία, ἠμπορεῖ αἱ ἐπιστολαί των νά χάσουν κάθε πολιτικόν χαρακτῆρα καί νά ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικῶς μέ τούς χαβιαρομεζέδες πού κατασκευάζει ἡ κ. Κρούστσεβα ἤ μέ τό νέον κτένισμα τῆς κ. Τζάκυ!… Γένοιτο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Εἰς συγκροτηθεῖσαν σύσκεψιν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον οἱ ἁρμόδιοι ὑπάλληλοι τοῦ ὑπουργείου, ἀπεφασίσθη ἡ ἀνέγερσις νέου Ταχυδρομικοῦ Μεγάρου εἰς τήν πλατεῖαν Ἐλευθερίας τῆς Θεσσαλονίκης καί ἐπί οἰκοπέδου τοῦ δημοσίου. Εἰς τό μέγαρον θά στεγάζωνται αἱ ταχυδρομικαί ὑπηρεσίαι καί αἱ ὑπηρεσίαι τῶν ταμιευτηρίων. Κατά τήν ἰδίαν σύσκεψιν συνεζητήθη καί τό θέμα τοῦ σταδιακοῦ διαχωρισμοῦ τῶν ταχυδρομικῶν ταμιευτηρίων ἀπό τάς ὑπηρεσίας τῶν ταχυδρομείων διά τήν καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν καταθετῶν.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»