Σάββατον, 17 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΚΕΝΝΕΔΥ…»

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ἐγνώσθη ὅτι συνεχίζονται αἱ διαπραγματεύσεις μεταξύ Κροῦστσεφ καί Κέννεδυ διά τό ζήτημα τῆς Κούβας, καί ὅτι διεξάγεται τακτική ἀλληλογραφία μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν πρός ρύθμισιν τῶν ὑφισταμένων ἀκόμη διαφορῶν». Εἶναι προτιμότερον, βεβαίως, νά ἀνταλλάσσουν ἐπιστολάς οἱ δύο ἀρχηγοί, παρά ὕβρεις ἤ… πυραύλους!… Ἐάν, μάλιστα, τούς γίνῃ συνήθεια αὐτή ἡ τακτική ἀλληλογραφία, ἠμπορεῖ αἱ ἐπιστολαί των νά χάσουν κάθε πολιτικόν χαρακτῆρα καί νά ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικῶς μέ τούς χαβιαρομεζέδες πού κατασκευάζει ἡ κ. Κρούστσεβα ἤ μέ τό νέον κτένισμα τῆς κ. Τζάκυ!… Γένοιτο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Εἰς συγκροτηθεῖσαν σύσκεψιν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον οἱ ἁρμόδιοι ὑπάλληλοι τοῦ ὑπουργείου, ἀπεφασίσθη ἡ ἀνέγερσις νέου Ταχυδρομικοῦ Μεγάρου εἰς τήν πλατεῖαν Ἐλευθερίας τῆς Θεσσαλονίκης καί ἐπί οἰκοπέδου τοῦ δημοσίου. Εἰς τό μέγαρον θά στεγάζωνται αἱ ταχυδρομικαί ὑπηρεσίαι καί αἱ ὑπηρεσίαι τῶν ταμιευτηρίων. Κατά τήν ἰδίαν σύσκεψιν συνεζητήθη καί τό θέμα τοῦ σταδιακοῦ διαχωρισμοῦ τῶν ταχυδρομικῶν ταμιευτηρίων ἀπό τάς ὑπηρεσίας τῶν ταχυδρομείων διά τήν καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν καταθετῶν.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ