Σάββατον, 17 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΤΣΙ ΜΑΣ… ΚΑΠΝΙΖΕΙ!

«Ἡ ἐγχώρια κατανάλωσις σιγαρέττων διαρκοῦντος τοῦ Ὀκτωβρίου, ἀνῆλθεν εἰς 1.095.637 κιλά, σημειώσασα αὔξησιν 47.000 κιλῶν ἔναντι τοῦ Ὀκτωβρίου παρελθόντος ἔτους». Προφανῶς, οἱ Νεοέλληνες καπνίζουν περισσότερον, ἀφ’ ἧς ἐδημοσιεύθησαν αἱ ἐπιστημονικαί παρατηρήσεις, περί τῆς μεγάλης ἀναλογίας καρκίνου τῶν πνευμόνων εἰς τούς καπνιστάς. Μήπως δέν ἔχει ἐπίσης παρατηρηθῇ, ὅτι αὐξάνει ἀμέσως ἡ πελατεία τῶν Ἀθηναϊκῶν ἐκείνων ζαχαροπλαστείων, πού κηρύσσονται «ἀκάθαρτα» ὑπό τοῦ ἀστυάτρου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Δύο χωρία τῆς περιοχῆς Κασσάνδρας Χαλικιδικῆς ἡ Νέα Σκιώνη καί Ἁγία Παρασκευή, ἀπό διμήνου, περίπου, εὑρίσκονται ἀποκλεισμέναι συγκοινωνιακῶς, λόγῳ καταστροφῆς τῆς δημοσίας ὁδοῦ, ἐκ τῶν βροχῶν. Ἤδη, λόγῳ τοῦ ἀποκλεισμοῦ αὐτοῦ, οἱ κάτοικοι αὐτῶν ἤρχισαν νά στεροῦνται τροφίμων.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ