Σάββατον, 17 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΤΣΙ ΜΑΣ… ΚΑΠΝΙΖΕΙ!

«Ἡ ἐγχώρια κατανάλωσις σιγαρέττων διαρκοῦντος τοῦ Ὀκτωβρίου, ἀνῆλθεν εἰς 1.095.637 κιλά, σημειώσασα αὔξησιν 47.000 κιλῶν ἔναντι τοῦ Ὀκτωβρίου παρελθόντος ἔτους». Προφανῶς, οἱ Νεοέλληνες καπνίζουν περισσότερον, ἀφ’ ἧς ἐδημοσιεύθησαν αἱ ἐπιστημονικαί παρατηρήσεις, περί τῆς μεγάλης ἀναλογίας καρκίνου τῶν πνευμόνων εἰς τούς καπνιστάς. Μήπως δέν ἔχει ἐπίσης παρατηρηθῇ, ὅτι αὐξάνει ἀμέσως ἡ πελατεία τῶν Ἀθηναϊκῶν ἐκείνων ζαχαροπλαστείων, πού κηρύσσονται «ἀκάθαρτα» ὑπό τοῦ ἀστυάτρου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Δύο χωρία τῆς περιοχῆς Κασσάνδρας Χαλικιδικῆς ἡ Νέα Σκιώνη καί Ἁγία Παρασκευή, ἀπό διμήνου, περίπου, εὑρίσκονται ἀποκλεισμέναι συγκοινωνιακῶς, λόγῳ καταστροφῆς τῆς δημοσίας ὁδοῦ, ἐκ τῶν βροχῶν. Ἤδη, λόγῳ τοῦ ἀποκλεισμοῦ αὐτοῦ, οἱ κάτοικοι αὐτῶν ἤρχισαν νά στεροῦνται τροφίμων.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ