Σάββατον, 17 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Μέ τό σύνθημα “Τά μισοφόρια στό διάστημα”, αἱ Ἀμερικανίδες ἀπευθύνονται πρός τάς ἀνωτάτας ἀρχάς τῆς χώρας, ζητοῦσαι νά ἐκτοξευθῇ εἰς τό διάστημα γυναίκα. Ἡ κ. Χάρτ, σύζυγος τοῦ γερουσιαστοῦ τοῦ Μίτσιγκαν καί ἡ μίς Τζέρυ Κόμπ, διαπρεπής πιλότος, θά ἐπισκεφθοῦν τόν ἀντιπρόεδρον τῶν Ἡν. Πολιτειῶν κ. Τζόνσον, διά νά βοηθήσῃ εἰς τήν προσπάθειάν των πρός ἐκτόξευσιν γυναικός εἰς τό διάστημα. Ἀμφότεραι εἶναι μεταξύ τῶν 12 Ἀμερικανίδων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐκπαιδευθῇ ὡς ἀστροναῦται». Αἱ ἐκτοξεύσεις εἰς τό διάστημα εἶναι τό… ντερνιέ κρί τῆς παγκοσμίου μόδας. Πῶς ἦτο δυνατόν αἱ Ἀμερικανίδες νά μείνουν ἐκτός μόδας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ

Ὁ Ἕλλην πρόξενος εἰς τήν Ρώμην, διά τηλεγραφήματός του πρός τό Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, ἐπεβεβαίωσεν ὅτι ἐκ τοῦ Ἀγκῶνος τῆς Ἰταλίας ἑλληνικοῦ σκάφους «Ποθῶ», διεσώθησαν 11 ἐκ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματός του, ἀγνοοῦνται εἰσέτι 7 καί περισυνελέγησαν τά πτώματα 3 ἐκ τῶν ἀπολεσθέντων ἀνδρῶν. Κατά νεωτέρας, ἐξ ἄλλου, πληροφορίας, εἰς τούς διασωθέντας ἀναφέρεται καί ὁ ἐκ τοῦ πληρώματος Ι. Μ.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ