ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 17 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Μέ τό σύνθημα “Τά μισοφόρια στό διάστημα”, αἱ Ἀμερικανίδες ἀπευθύνονται πρός τάς ἀνωτάτας ἀρχάς τῆς χώρας, ζητοῦσαι νά ἐκτοξευθῇ εἰς τό διάστημα γυναίκα. Ἡ κ. Χάρτ, σύζυγος τοῦ γερουσιαστοῦ τοῦ Μίτσιγκαν καί ἡ μίς Τζέρυ Κόμπ, διαπρεπής πιλότος, θά ἐπισκεφθοῦν τόν ἀντιπρόεδρον τῶν Ἡν. Πολιτειῶν κ. Τζόνσον, διά νά βοηθήσῃ εἰς τήν προσπάθειάν των πρός ἐκτόξευσιν γυναικός εἰς τό διάστημα. Ἀμφότεραι εἶναι μεταξύ τῶν 12 Ἀμερικανίδων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐκπαιδευθῇ ὡς ἀστροναῦται». Αἱ ἐκτοξεύσεις εἰς τό διάστημα εἶναι τό… ντερνιέ κρί τῆς παγκοσμίου μόδας. Πῶς ἦτο δυνατόν αἱ Ἀμερικανίδες νά μείνουν ἐκτός μόδας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ

Ὁ Ἕλλην πρόξενος εἰς τήν Ρώμην, διά τηλεγραφήματός του πρός τό Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, ἐπεβεβαίωσεν ὅτι ἐκ τοῦ Ἀγκῶνος τῆς Ἰταλίας ἑλληνικοῦ σκάφους «Ποθῶ», διεσώθησαν 11 ἐκ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματός του, ἀγνοοῦνται εἰσέτι 7 καί περισυνελέγησαν τά πτώματα 3 ἐκ τῶν ἀπολεσθέντων ἀνδρῶν. Κατά νεωτέρας, ἐξ ἄλλου, πληροφορίας, εἰς τούς διασωθέντας ἀναφέρεται καί ὁ ἐκ τοῦ πληρώματος Ι. Μ.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923