ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 17 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Μέ τό σύνθημα “Τά μισοφόρια στό διάστημα”, αἱ Ἀμερικανίδες ἀπευθύνονται πρός τάς ἀνωτάτας ἀρχάς τῆς χώρας, ζητοῦσαι νά ἐκτοξευθῇ εἰς τό διάστημα γυναίκα. Ἡ κ. Χάρτ, σύζυγος τοῦ γερουσιαστοῦ τοῦ Μίτσιγκαν καί ἡ μίς Τζέρυ Κόμπ, διαπρεπής πιλότος, θά ἐπισκεφθοῦν τόν ἀντιπρόεδρον τῶν Ἡν. Πολιτειῶν κ. Τζόνσον, διά νά βοηθήσῃ εἰς τήν προσπάθειάν των πρός ἐκτόξευσιν γυναικός εἰς τό διάστημα. Ἀμφότεραι εἶναι μεταξύ τῶν 12 Ἀμερικανίδων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐκπαιδευθῇ ὡς ἀστροναῦται». Αἱ ἐκτοξεύσεις εἰς τό διάστημα εἶναι τό… ντερνιέ κρί τῆς παγκοσμίου μόδας. Πῶς ἦτο δυνατόν αἱ Ἀμερικανίδες νά μείνουν ἐκτός μόδας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ

Ὁ Ἕλλην πρόξενος εἰς τήν Ρώμην, διά τηλεγραφήματός του πρός τό Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, ἐπεβεβαίωσεν ὅτι ἐκ τοῦ Ἀγκῶνος τῆς Ἰταλίας ἑλληνικοῦ σκάφους «Ποθῶ», διεσώθησαν 11 ἐκ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματός του, ἀγνοοῦνται εἰσέτι 7 καί περισυνελέγησαν τά πτώματα 3 ἐκ τῶν ἀπολεσθέντων ἀνδρῶν. Κατά νεωτέρας, ἐξ ἄλλου, πληροφορίας, εἰς τούς διασωθέντας ἀναφέρεται καί ὁ ἐκ τοῦ πληρώματος Ι. Μ.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ