Σάββατον, 17 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Μέ τό σύνθημα “Τά μισοφόρια στό διάστημα”, αἱ Ἀμερικανίδες ἀπευθύνονται πρός τάς ἀνωτάτας ἀρχάς τῆς χώρας, ζητοῦσαι νά ἐκτοξευθῇ εἰς τό διάστημα γυναίκα. Ἡ κ. Χάρτ, σύζυγος τοῦ γερουσιαστοῦ τοῦ Μίτσιγκαν καί ἡ μίς Τζέρυ Κόμπ, διαπρεπής πιλότος, θά ἐπισκεφθοῦν τόν ἀντιπρόεδρον τῶν Ἡν. Πολιτειῶν κ. Τζόνσον, διά νά βοηθήσῃ εἰς τήν προσπάθειάν των πρός ἐκτόξευσιν γυναικός εἰς τό διάστημα. Ἀμφότεραι εἶναι μεταξύ τῶν 12 Ἀμερικανίδων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐκπαιδευθῇ ὡς ἀστροναῦται». Αἱ ἐκτοξεύσεις εἰς τό διάστημα εἶναι τό… ντερνιέ κρί τῆς παγκοσμίου μόδας. Πῶς ἦτο δυνατόν αἱ Ἀμερικανίδες νά μείνουν ἐκτός μόδας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ

Ὁ Ἕλλην πρόξενος εἰς τήν Ρώμην, διά τηλεγραφήματός του πρός τό Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, ἐπεβεβαίωσεν ὅτι ἐκ τοῦ Ἀγκῶνος τῆς Ἰταλίας ἑλληνικοῦ σκάφους «Ποθῶ», διεσώθησαν 11 ἐκ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματός του, ἀγνοοῦνται εἰσέτι 7 καί περισυνελέγησαν τά πτώματα 3 ἐκ τῶν ἀπολεσθέντων ἀνδρῶν. Κατά νεωτέρας, ἐξ ἄλλου, πληροφορίας, εἰς τούς διασωθέντας ἀναφέρεται καί ὁ ἐκ τοῦ πληρώματος Ι. Μ.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ