Σάββατον, 17 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΤΡΟΠΗ!

«Διηυκρινίσθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐργασίας, ὅτι τό μηνιαῖον οἰκογενειακόν ἐπίδομα διά τόν πλήρως ἐργαζόμενον μισθωτόν καθορίζεται διά τοῦ καταρτισθέντος διατάγματος εἰς δραχμάς 78 διά τό πρῶτον τέκνον καί εἰς 104 διά τό δεύτερον τέκνον».

Δέν ἠσθάνθησαν, ἄραγε, ἐντροπήν οἱ ἁρμόδιοι, οἱ ὁρίσαντες τό ἐπίδομα αὐτό εἰς 78 καί εἰς 104 δρχ. κατά μῆνα; Διότι, μέ τά γελοῖα αὐτά ποσά, τί ἄλλο ἠμπορεῖ νά ἀγοράσῃ ἕνας ἐργαζόμενος διά τό παιδί του, ἐκτός ἀπό… μίαν τσίκλαν ἡμερησίως;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1940-41

Δι’ αὔριον τήν 10.30 π.μ. ἐκλήθησαν οἱ Πολεμισταί 1940-1941 εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Πολεμιστῶν (Χαλκοκονδύλη 29, α΄ ὄρ.) προκειμένου νά λάβουν ἀποφάσεις ἐπί τῶν ζητημάτων τῆς προστασίας των. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ θά ἐγκριθῇ ψήφισμα διά τήν ἐπέκτασιν τῆς προστασίας των καί εἰς τάς μεγάλας ἐπιχειρήσεις.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ