ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 17 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΤΡΟΠΗ!

«Διηυκρινίσθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐργασίας, ὅτι τό μηνιαῖον οἰκογενειακόν ἐπίδομα διά τόν πλήρως ἐργαζόμενον μισθωτόν καθορίζεται διά τοῦ καταρτισθέντος διατάγματος εἰς δραχμάς 78 διά τό πρῶτον τέκνον καί εἰς 104 διά τό δεύτερον τέκνον».

Δέν ἠσθάνθησαν, ἄραγε, ἐντροπήν οἱ ἁρμόδιοι, οἱ ὁρίσαντες τό ἐπίδομα αὐτό εἰς 78 καί εἰς 104 δρχ. κατά μῆνα; Διότι, μέ τά γελοῖα αὐτά ποσά, τί ἄλλο ἠμπορεῖ νά ἀγοράσῃ ἕνας ἐργαζόμενος διά τό παιδί του, ἐκτός ἀπό… μίαν τσίκλαν ἡμερησίως;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1940-41

Δι’ αὔριον τήν 10.30 π.μ. ἐκλήθησαν οἱ Πολεμισταί 1940-1941 εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Πολεμιστῶν (Χαλκοκονδύλη 29, α΄ ὄρ.) προκειμένου νά λάβουν ἀποφάσεις ἐπί τῶν ζητημάτων τῆς προστασίας των. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ θά ἐγκριθῇ ψήφισμα διά τήν ἐπέκτασιν τῆς προστασίας των καί εἰς τάς μεγάλας ἐπιχειρήσεις.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ