Σάββατον, 17 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΤΡΟΠΗ!

«Διηυκρινίσθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐργασίας, ὅτι τό μηνιαῖον οἰκογενειακόν ἐπίδομα διά τόν πλήρως ἐργαζόμενον μισθωτόν καθορίζεται διά τοῦ καταρτισθέντος διατάγματος εἰς δραχμάς 78 διά τό πρῶτον τέκνον καί εἰς 104 διά τό δεύτερον τέκνον».

Δέν ἠσθάνθησαν, ἄραγε, ἐντροπήν οἱ ἁρμόδιοι, οἱ ὁρίσαντες τό ἐπίδομα αὐτό εἰς 78 καί εἰς 104 δρχ. κατά μῆνα; Διότι, μέ τά γελοῖα αὐτά ποσά, τί ἄλλο ἠμπορεῖ νά ἀγοράσῃ ἕνας ἐργαζόμενος διά τό παιδί του, ἐκτός ἀπό… μίαν τσίκλαν ἡμερησίως;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1940-41

Δι’ αὔριον τήν 10.30 π.μ. ἐκλήθησαν οἱ Πολεμισταί 1940-1941 εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Πολεμιστῶν (Χαλκοκονδύλη 29, α΄ ὄρ.) προκειμένου νά λάβουν ἀποφάσεις ἐπί τῶν ζητημάτων τῆς προστασίας των. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ θά ἐγκριθῇ ψήφισμα διά τήν ἐπέκτασιν τῆς προστασίας των καί εἰς τάς μεγάλας ἐπιχειρήσεις.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!