Σάββατον, 17 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΤΡΟΠΗ!

«Διηυκρινίσθη ἐκ τοῦ ὑπ. Ἐργασίας, ὅτι τό μηνιαῖον οἰκογενειακόν ἐπίδομα διά τόν πλήρως ἐργαζόμενον μισθωτόν καθορίζεται διά τοῦ καταρτισθέντος διατάγματος εἰς δραχμάς 78 διά τό πρῶτον τέκνον καί εἰς 104 διά τό δεύτερον τέκνον».

Δέν ἠσθάνθησαν, ἄραγε, ἐντροπήν οἱ ἁρμόδιοι, οἱ ὁρίσαντες τό ἐπίδομα αὐτό εἰς 78 καί εἰς 104 δρχ. κατά μῆνα; Διότι, μέ τά γελοῖα αὐτά ποσά, τί ἄλλο ἠμπορεῖ νά ἀγοράσῃ ἕνας ἐργαζόμενος διά τό παιδί του, ἐκτός ἀπό… μίαν τσίκλαν ἡμερησίως;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1940-41

Δι’ αὔριον τήν 10.30 π.μ. ἐκλήθησαν οἱ Πολεμισταί 1940-1941 εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Πολεμιστῶν (Χαλκοκονδύλη 29, α΄ ὄρ.) προκειμένου νά λάβουν ἀποφάσεις ἐπί τῶν ζητημάτων τῆς προστασίας των. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ θά ἐγκριθῇ ψήφισμα διά τήν ἐπέκτασιν τῆς προστασίας των καί εἰς τάς μεγάλας ἐπιχειρήσεις.

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ