Σάββατον, 17 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΛΟΧ-ΝΕΣΣ

«Ὁ ραδιοσταθμός τοῦ Μπί-Μπί-Σί μετέδωσε τηλεγράφημα ἐκ Μόσχας, καθ’ ὅ Ρῶσσοι ἐπιστήμονες ἐξερευνῶντες περιοχήν τῆς Ἀν. Σιβηρίας ἐπεβεβαίωσαν διά φωτογραφιῶν, τήν ὕπαρξιν ἀγνώστου ὀφιοειδοῦς ὑδροβίου τέρατος μήκους 10 μέτρων, εἰς τάς ἐκεῖ μεγάλας λίμνας». Φαίνεται, ὅτι ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἱστορία τοῦ τέρατος τοῦ Λόχ-Νέςς. Μέ τήν διαφοράν, ὅτι προκειμένου περί τοῦ Ρωσσικοῦ τέρατος, ἀναζητεῖ κανείς τόν λόγον τῆς… ἐφευρέσεώς του καί μάλιστα εἰς τήν Σιβηρίαν. Δέν φθάνουν ἆραγε, ὅσα τέρατα καί σημεῖα διαπράττουν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Κρεμλίνου εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ὁ βουλευτής τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Κ. Βοβολίνης, δι’ ἐπερωτήσεώς του, πρός τόν ὑπουργόν Οἰκονομικῶν καί τόν ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν, ἀναφερόμενος εἰς ἐπιστολήν πρός τόν Τύπον τέως διευθυντοῦ Α΄ τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων, εἰς τήν ὁποίαν διεκτραγωδεῖται ἡ θέσις τῶν κατωτέρων ἀστυνομικῶν ὀργάνων, ἐπερωτᾷ τούς ἁρμοδίους ὑπουργούς διότι μέχρι τοῦδε δέν εἰσηγήθησαν καί δέν ἔλαβον τά προσήκοντα τῆς θέσεως τῆς ἀνωτέρω κατηγορίας ἀστυνομικῶν.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ