ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 17 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΛΟΧ-ΝΕΣΣ

«Ὁ ραδιοσταθμός τοῦ Μπί-Μπί-Σί μετέδωσε τηλεγράφημα ἐκ Μόσχας, καθ’ ὅ Ρῶσσοι ἐπιστήμονες ἐξερευνῶντες περιοχήν τῆς Ἀν. Σιβηρίας ἐπεβεβαίωσαν διά φωτογραφιῶν, τήν ὕπαρξιν ἀγνώστου ὀφιοειδοῦς ὑδροβίου τέρατος μήκους 10 μέτρων, εἰς τάς ἐκεῖ μεγάλας λίμνας». Φαίνεται, ὅτι ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἱστορία τοῦ τέρατος τοῦ Λόχ-Νέςς. Μέ τήν διαφοράν, ὅτι προκειμένου περί τοῦ Ρωσσικοῦ τέρατος, ἀναζητεῖ κανείς τόν λόγον τῆς… ἐφευρέσεώς του καί μάλιστα εἰς τήν Σιβηρίαν. Δέν φθάνουν ἆραγε, ὅσα τέρατα καί σημεῖα διαπράττουν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Κρεμλίνου εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ὁ βουλευτής τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Κ. Βοβολίνης, δι’ ἐπερωτήσεώς του, πρός τόν ὑπουργόν Οἰκονομικῶν καί τόν ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν, ἀναφερόμενος εἰς ἐπιστολήν πρός τόν Τύπον τέως διευθυντοῦ Α΄ τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων, εἰς τήν ὁποίαν διεκτραγωδεῖται ἡ θέσις τῶν κατωτέρων ἀστυνομικῶν ὀργάνων, ἐπερωτᾷ τούς ἁρμοδίους ὑπουργούς διότι μέχρι τοῦδε δέν εἰσηγήθησαν καί δέν ἔλαβον τά προσήκοντα τῆς θέσεως τῆς ἀνωτέρω κατηγορίας ἀστυνομικῶν.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923