Σάββατον, 17 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΛΟΧ-ΝΕΣΣ

«Ὁ ραδιοσταθμός τοῦ Μπί-Μπί-Σί μετέδωσε τηλεγράφημα ἐκ Μόσχας, καθ’ ὅ Ρῶσσοι ἐπιστήμονες ἐξερευνῶντες περιοχήν τῆς Ἀν. Σιβηρίας ἐπεβεβαίωσαν διά φωτογραφιῶν, τήν ὕπαρξιν ἀγνώστου ὀφιοειδοῦς ὑδροβίου τέρατος μήκους 10 μέτρων, εἰς τάς ἐκεῖ μεγάλας λίμνας». Φαίνεται, ὅτι ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἱστορία τοῦ τέρατος τοῦ Λόχ-Νέςς. Μέ τήν διαφοράν, ὅτι προκειμένου περί τοῦ Ρωσσικοῦ τέρατος, ἀναζητεῖ κανείς τόν λόγον τῆς… ἐφευρέσεώς του καί μάλιστα εἰς τήν Σιβηρίαν. Δέν φθάνουν ἆραγε, ὅσα τέρατα καί σημεῖα διαπράττουν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Κρεμλίνου εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ὁ βουλευτής τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Κ. Βοβολίνης, δι’ ἐπερωτήσεώς του, πρός τόν ὑπουργόν Οἰκονομικῶν καί τόν ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν, ἀναφερόμενος εἰς ἐπιστολήν πρός τόν Τύπον τέως διευθυντοῦ Α΄ τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων, εἰς τήν ὁποίαν διεκτραγωδεῖται ἡ θέσις τῶν κατωτέρων ἀστυνομικῶν ὀργάνων, ἐπερωτᾷ τούς ἁρμοδίους ὑπουργούς διότι μέχρι τοῦδε δέν εἰσηγήθησαν καί δέν ἔλαβον τά προσήκοντα τῆς θέσεως τῆς ἀνωτέρω κατηγορίας ἀστυνομικῶν.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!