ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 17 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΛΟΧ-ΝΕΣΣ

«Ὁ ραδιοσταθμός τοῦ Μπί-Μπί-Σί μετέδωσε τηλεγράφημα ἐκ Μόσχας, καθ’ ὅ Ρῶσσοι ἐπιστήμονες ἐξερευνῶντες περιοχήν τῆς Ἀν. Σιβηρίας ἐπεβεβαίωσαν διά φωτογραφιῶν, τήν ὕπαρξιν ἀγνώστου ὀφιοειδοῦς ὑδροβίου τέρατος μήκους 10 μέτρων, εἰς τάς ἐκεῖ μεγάλας λίμνας». Φαίνεται, ὅτι ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἱστορία τοῦ τέρατος τοῦ Λόχ-Νέςς. Μέ τήν διαφοράν, ὅτι προκειμένου περί τοῦ Ρωσσικοῦ τέρατος, ἀναζητεῖ κανείς τόν λόγον τῆς… ἐφευρέσεώς του καί μάλιστα εἰς τήν Σιβηρίαν. Δέν φθάνουν ἆραγε, ὅσα τέρατα καί σημεῖα διαπράττουν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Κρεμλίνου εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ὁ βουλευτής τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Κ. Βοβολίνης, δι’ ἐπερωτήσεώς του, πρός τόν ὑπουργόν Οἰκονομικῶν καί τόν ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν, ἀναφερόμενος εἰς ἐπιστολήν πρός τόν Τύπον τέως διευθυντοῦ Α΄ τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων, εἰς τήν ὁποίαν διεκτραγωδεῖται ἡ θέσις τῶν κατωτέρων ἀστυνομικῶν ὀργάνων, ἐπερωτᾷ τούς ἁρμοδίους ὑπουργούς διότι μέχρι τοῦδε δέν εἰσηγήθησαν καί δέν ἔλαβον τά προσήκοντα τῆς θέσεως τῆς ἀνωτέρω κατηγορίας ἀστυνομικῶν.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ