Σάββατον, 17 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΛΟΧ-ΝΕΣΣ

«Ὁ ραδιοσταθμός τοῦ Μπί-Μπί-Σί μετέδωσε τηλεγράφημα ἐκ Μόσχας, καθ’ ὅ Ρῶσσοι ἐπιστήμονες ἐξερευνῶντες περιοχήν τῆς Ἀν. Σιβηρίας ἐπεβεβαίωσαν διά φωτογραφιῶν, τήν ὕπαρξιν ἀγνώστου ὀφιοειδοῦς ὑδροβίου τέρατος μήκους 10 μέτρων, εἰς τάς ἐκεῖ μεγάλας λίμνας». Φαίνεται, ὅτι ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἱστορία τοῦ τέρατος τοῦ Λόχ-Νέςς. Μέ τήν διαφοράν, ὅτι προκειμένου περί τοῦ Ρωσσικοῦ τέρατος, ἀναζητεῖ κανείς τόν λόγον τῆς… ἐφευρέσεώς του καί μάλιστα εἰς τήν Σιβηρίαν. Δέν φθάνουν ἆραγε, ὅσα τέρατα καί σημεῖα διαπράττουν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Κρεμλίνου εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ὁ βουλευτής τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Κ. Βοβολίνης, δι’ ἐπερωτήσεώς του, πρός τόν ὑπουργόν Οἰκονομικῶν καί τόν ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν, ἀναφερόμενος εἰς ἐπιστολήν πρός τόν Τύπον τέως διευθυντοῦ Α΄ τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων, εἰς τήν ὁποίαν διεκτραγωδεῖται ἡ θέσις τῶν κατωτέρων ἀστυνομικῶν ὀργάνων, ἐπερωτᾷ τούς ἁρμοδίους ὑπουργούς διότι μέχρι τοῦδε δέν εἰσηγήθησαν καί δέν ἔλαβον τά προσήκοντα τῆς θέσεως τῆς ἀνωτέρω κατηγορίας ἀστυνομικῶν.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ