ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 17 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΟΠΕΡΑΣ

«Αἱ ἐνταῦθα ἐφημερίδες γράφουν, ὅτι κλιμάκιον τῆς κινεζικῆς ὄπερας ἐκ 52 ἀτόμων διέφυγεν ἐκ τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας διά βενζινοπλοίου. Τά μέλη τοῦ ἐν λόγῳ κλιμακίου ἀπεβιβάσθησαν εἰς τί σημεῖον τῆς ἀκτῆς τοῦ Χόγκ-Κόγκ».

Διά νά ἀναγκάζεται ὁλόκληρος ὄπερα νά δραπετεύῃ εἰς τό ἐξωτερικόν, φαντάζεται κανείς ποία κατάστασις θά ἐπικρατῇ εἰς τήν Ἐρυθρᾶν Κίναν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΟΧΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ὁ βουλευτής τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Ε. Σαββόπουλος συνιστᾶ εἰς τό Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ὅπως διατάξῃ τό Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καί Δανείων νά μή δυστροπῇ εἰς τήν χορήγησιν δανείων πρός ἐπιχειρηματίας οἱ ὁποῖοι, τῇ ὑποδείξει τοῦ Ε.Ο.Τ, προβαίνουν εἰς τήν κατασκευήν ξενώνων, μέ τήν δικαιολογίαν, ὅτι ὁ νόμος μόνον διά ξενοδοχεῖα προβλέπει τόν δανεισμόν.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ