ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 17 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΟΠΕΡΑΣ

«Αἱ ἐνταῦθα ἐφημερίδες γράφουν, ὅτι κλιμάκιον τῆς κινεζικῆς ὄπερας ἐκ 52 ἀτόμων διέφυγεν ἐκ τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας διά βενζινοπλοίου. Τά μέλη τοῦ ἐν λόγῳ κλιμακίου ἀπεβιβάσθησαν εἰς τί σημεῖον τῆς ἀκτῆς τοῦ Χόγκ-Κόγκ».

Διά νά ἀναγκάζεται ὁλόκληρος ὄπερα νά δραπετεύῃ εἰς τό ἐξωτερικόν, φαντάζεται κανείς ποία κατάστασις θά ἐπικρατῇ εἰς τήν Ἐρυθρᾶν Κίναν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΟΧΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ὁ βουλευτής τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Ε. Σαββόπουλος συνιστᾶ εἰς τό Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ὅπως διατάξῃ τό Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καί Δανείων νά μή δυστροπῇ εἰς τήν χορήγησιν δανείων πρός ἐπιχειρηματίας οἱ ὁποῖοι, τῇ ὑποδείξει τοῦ Ε.Ο.Τ, προβαίνουν εἰς τήν κατασκευήν ξενώνων, μέ τήν δικαιολογίαν, ὅτι ὁ νόμος μόνον διά ξενοδοχεῖα προβλέπει τόν δανεισμόν.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923