ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 17 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΟΠΕΡΑΣ

«Αἱ ἐνταῦθα ἐφημερίδες γράφουν, ὅτι κλιμάκιον τῆς κινεζικῆς ὄπερας ἐκ 52 ἀτόμων διέφυγεν ἐκ τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας διά βενζινοπλοίου. Τά μέλη τοῦ ἐν λόγῳ κλιμακίου ἀπεβιβάσθησαν εἰς τί σημεῖον τῆς ἀκτῆς τοῦ Χόγκ-Κόγκ».

Διά νά ἀναγκάζεται ὁλόκληρος ὄπερα νά δραπετεύῃ εἰς τό ἐξωτερικόν, φαντάζεται κανείς ποία κατάστασις θά ἐπικρατῇ εἰς τήν Ἐρυθρᾶν Κίναν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΟΧΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ὁ βουλευτής τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Ε. Σαββόπουλος συνιστᾶ εἰς τό Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ὅπως διατάξῃ τό Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καί Δανείων νά μή δυστροπῇ εἰς τήν χορήγησιν δανείων πρός ἐπιχειρηματίας οἱ ὁποῖοι, τῇ ὑποδείξει τοῦ Ε.Ο.Τ, προβαίνουν εἰς τήν κατασκευήν ξενώνων, μέ τήν δικαιολογίαν, ὅτι ὁ νόμος μόνον διά ξενοδοχεῖα προβλέπει τόν δανεισμόν.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.