Σάββατον, 17 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΟΠΕΡΑΣ

«Αἱ ἐνταῦθα ἐφημερίδες γράφουν, ὅτι κλιμάκιον τῆς κινεζικῆς ὄπερας ἐκ 52 ἀτόμων διέφυγεν ἐκ τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας διά βενζινοπλοίου. Τά μέλη τοῦ ἐν λόγῳ κλιμακίου ἀπεβιβάσθησαν εἰς τί σημεῖον τῆς ἀκτῆς τοῦ Χόγκ-Κόγκ».

Διά νά ἀναγκάζεται ὁλόκληρος ὄπερα νά δραπετεύῃ εἰς τό ἐξωτερικόν, φαντάζεται κανείς ποία κατάστασις θά ἐπικρατῇ εἰς τήν Ἐρυθρᾶν Κίναν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΟΧΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ὁ βουλευτής τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Ε. Σαββόπουλος συνιστᾶ εἰς τό Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ὅπως διατάξῃ τό Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καί Δανείων νά μή δυστροπῇ εἰς τήν χορήγησιν δανείων πρός ἐπιχειρηματίας οἱ ὁποῖοι, τῇ ὑποδείξει τοῦ Ε.Ο.Τ, προβαίνουν εἰς τήν κατασκευήν ξενώνων, μέ τήν δικαιολογίαν, ὅτι ὁ νόμος μόνον διά ξενοδοχεῖα προβλέπει τόν δανεισμόν.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ