ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 17 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΩΝ

Δίπλα ἀκριβῶς εἰς τήν περιγραφήν τῶν ἐφετεινῶν θαυμάτων τῆς Παναγίας τῆς Τήνου, χθεσινή ἐφημερίς ἐδημοσίευσεν ἄρθρον, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ παράλυτος κυβέρνησις». Δεδομένου, ὅμως, ὅτι ἐθεραπεύθησαν εἰς τήν Τῆνον ἀρκετοί παραλυτικοί, ἐρωτᾶται: Δέν ἐπωφελεῖτο καί ἡ Κυβέρνησις Πιπινέλη τοῦ Δεκαπενταύγουστου, διά νά μεταβῇ εἰς τήν Τῆνον; Ἐκτός πλέον ἄν ἐφοβήθη νά πάῃ, διότι ὁ πνευματικός ἀρχηγός της κ. Καραμανλῆς δέν εὑρίσκεται εἰς καθόλου καλάς σχέσεις μέ τήν Παναγίαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΡΩΣΣΟΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Ὁ στρατάρχης τῆς ἀεροπορίας Στέφ. Κρασόφσκυ εἰς συνέντευξίν του πρός τό πρακτορεῖον «Τάς» ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Σοβιετική ἀεροπορία, ἡ ὁποία εἶναι ἐφωδιασμένη μέ πυραύλους, εἶναι εἰς θέσιν νά συντρίψῃ οἱονδήποτε ἐπιδρομέα. Ἐν τούτοις ὁ στρατάρχης ὑπεστήριξε τήν ἀρχήν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως. «Ἡ διεθνής εἰρήνη- εἶπεν- εἶναι δυνατόν νά διατηρηθῇ καί πρέπει νά διατηρηθῇ. Ὁ πόλεμος δέν εἶναι ἀναπόφευκτος».

* Ἐπειδή ἡ 18η Αὐγούστου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 17ης Αὐγούστου 1963.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ