ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 16 Μαρτίου 1963*

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ!

Δέν γνωρίζομεν, τί ἐφοβήθη τό Προεδρεῖον τῆς Βουλῆς καί εἰσηγήθη τόν «συμψηφισμόν» εὐθυνῶν διά τούς βασιβουζουκισμούς· ἀλλά αὐτή ἡ τακτική τοῦ «οὔτε γάτα, οὔτε ζημιά!» εἶναι γελοία. Ἐφ’ ὅσον διεπιστώθη, ὅτι δύο βουλευταί εἰς τῆς Ἐντίμου Πενίας καί εἰς τῆς Ἀριστερᾶς, ἐπροκάλεσαν μέ τάς ὕβρεις καί χειροδικίας των τήν συμπλοκήν, ὤφειλε νά ἐξαντληθῇ εἰς βάρος των πᾶν ὅ,τι προβλέπει, εἰς κυρώσεις, ὁ Κανονισμός τῆς Βουλῆς. Ἐνῷ, ὅταν ἀνακαλοῦν καί θεωρῆται λῆξαν τό ἐπεισόδιον, γελοιοποιεῖται ὁλόκληρον τό Σῶμα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟΝ

Εἰς τό χωρίον τῶν Λ.Ο.Κ., παρά τήν κορυφήν Βρυσοῦλες τοῦ Ὀλύμπου, θά διεξαχθοῦν οἱ ἐπίσημοι χιονοδρομικοί ἀγῶνες τά «Παπαρρόδεια», εἰς μνήμην τοῦ πεσόντος εἰς Ἀλβανίαν τό 1940 ταγματάρχου Ι. Παπαρρόδου, ἱδρυτοῦ τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ λόχου χιονοδρόμων. Εἰς τούς ἀγῶνας θά λάβουν μέρος ἐπίλεκτα στρατιωτικά τμήματα τῶν Δυνάμεων Καταδρομῶν.

* Ἐπειδή ἡ 17η Μαρτίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 16ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»