Σάββατον, 16 Μαΐου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ

Μᾶς γράφει φίλος ἀναγνώστης, ὅτι τά ὅσα ἐλέχθησαν περί τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἀθηναϊκοῦ τοπίου, διά τῆς ἀνεγέρσεως πολυορόφων πολυκατοικιῶν γύρω ἀπό τήν Ἀκρόπολιν, εἰς πεῖσμα τοῦ λαμπροῦ ἐκείνου νόμου τοῦ ἀειμνήστου Κοτζιᾶ, ἰσχύουν καί διά τόν Λυκαβηττόν. Διότι ἐκεῖ οἱ ἐργολάβοι κτίζουν εἰς σοκκάκια, ὡς αἱ παρά τόν Λυκαβηττόν ὁδοί, τερατώδη οἰκοδομικά μεγαθήρια ὀκταώροφα καί δεκαώροφα, μέ τήν πρόφασιν, ὅτι τά κτίρια ταῦτα βλέπουν, τάχα, εἰς 2 δρόμους, ἔστω καί ἄν τό ἐνδιάμεσον κενόν δέν ὑπερβαίνῃ τά 20 μέτρα. Ἐρωτᾶται, λοιπόν: Εἰς ποίαν πόλιν –ὄχι ἱστορικήν, ὡς αἱ Ἀθῆναι, ἀλλά καί βάρβαρον καί ἀπολίτιστον– ἐπιτρέπονται τοιαῦτα αἴσχη εἰς βάρος τῆς ὑγείας τῆς πόλεως. Καί ἀφοῦ εἴμεθα εἰς τάς Ἀθήνας, τί κάμνει ἡ Κοσμητεία Ἐθν. Τοπίου;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ ΔΙΑ ΔΗΘΕΝ ΚΛΟΠΗΝ 15 ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ

Αἱ ἀστυνομικαί ἀρχαί, ἀνεστατώθησαν ἐξ ἀφορμῆς καταγγελίας ὅτι ἐκλάπησαν 15 ἀρχαῖα ἀγάλματα ἀπό τήν Στοάν Ἀττάλου. Τήν καταγγελίαν αὐτήν ἔκαμε πρός τήν Ὑπηρεσίαν Ἀμέσου Δράσεως τῆς Ἀστυνομίας, ὁ νυκτοφύλαξ τῆς Στοᾶς, ὁ ὁποῖος, ὀλίγην ὥραν, ἀφ’ ἧς ἀνέλαβεν ὑπηρεσίαν, διεπίστωσε ὅτι ἔλειπαν τά ἀγάλματα. Εὐθύς μετά τήν καταγγελίαν, μετέβη ἐπί τόπου ἰσχυρά ἀστυνομική δύναμις, διαπιστώσασα δέ καί αὐτή ὅτι δέν ὑπάρχουν τά ἀγάλματα. Ταυτοχρόνως, ὅμως, εἰδοποιήθη καί ὁ διευθυντής τῆς Στοᾶς, ὁ ὁποῖος ἀφιχθείς ἐπίσης ἀπεκάλυψεν ὅτι τά ἀγάλματα εἶχον μεταφερθῇ ἐνωρίς χθές εἰς πλησίον τῆς στοᾶς ἀποθήκην πρός καθαρισμόν.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!