Σάββατον, 16 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

«Ἀπό 15/1/1962 μέχρι 15/2/1962 θά ὀργανωθῇ, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ρασίντ Καράμ, ἐκστρατεία κατά τῆς πολυτελοῦς διαβιώσεως…». Ὁ πρωθυπουργός τοῦ Λιβάνου εἶναι ἄξιος συγχαρητηρίων διά τήν ἰδέαν του –ὑπό τόν ὅρον, ὅμως, ὅτι θά ἀρχίσῃ νά τήν ἐφαρμόζῃ ἀπό τόν ἑαυτόν του! Διότι, ἐάν τό κάμῃ σάν κάτι ἄλλους, συνιστῶν λιτότητα εἰς τούς ὑπουργούς του ἐνῶ ὁ ἴδιος θά καλοπερνᾷ τά Σαββατοκύριακα εἰς κανένα… «Μόν Παρνές» τοῦ Λιβάνου, τότε καλλίτερα νά λείπῃ τό βύσσινο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Προνοίας, ἡ προθεσμία ὑποβολῆς αἰτήσεως ὁριστικῆς στεγάσεως παλαιῶν προσφύγων, διαμενόντων εἰς οἰκίας ἐπί ἐνοικίῳ, λήγει τήν 31ην τρέχοντος. Αἱ ἐν λόγῳ αἰτήσεις ὑποβάλλονται εἰς τά οἰκεῖα κέντρα Προνοίας.

Απόψεις

Ξένα κέντρα «σπρώχνουν» σέ ἐκλογές τόν κύριο Μητσοτάκη, ἐνῶ αὐτός δέν τίς ἐπιθυμεῖ

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ Πρωθυπουργός θυσίασε τόν ἀντ’ αὐτοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ γιά τίς ὑποκλοπές Ἀνδρουλάκη καί δημοσιογράφων – Γιά τό Tαμεῖο Ἀνακάμψεως καί τήν κατανομή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ τό πάπλωμα

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Εφημερίς Εστία
Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

Ἡ Σμύρνη πάντα καίγεται, μέσα μας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἑκατό χρόνια! Ἑκατό χρόνια μοναξιᾶς. Ἀναμνήσεων καί ἀδράνειας!

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του