Σάββατον, 16 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

«Ἀπό 15/1/1962 μέχρι 15/2/1962 θά ὀργανωθῇ, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ρασίντ Καράμ, ἐκστρατεία κατά τῆς πολυτελοῦς διαβιώσεως…». Ὁ πρωθυπουργός τοῦ Λιβάνου εἶναι ἄξιος συγχαρητηρίων διά τήν ἰδέαν του –ὑπό τόν ὅρον, ὅμως, ὅτι θά ἀρχίσῃ νά τήν ἐφαρμόζῃ ἀπό τόν ἑαυτόν του! Διότι, ἐάν τό κάμῃ σάν κάτι ἄλλους, συνιστῶν λιτότητα εἰς τούς ὑπουργούς του ἐνῶ ὁ ἴδιος θά καλοπερνᾷ τά Σαββατοκύριακα εἰς κανένα… «Μόν Παρνές» τοῦ Λιβάνου, τότε καλλίτερα νά λείπῃ τό βύσσινο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Προνοίας, ἡ προθεσμία ὑποβολῆς αἰτήσεως ὁριστικῆς στεγάσεως παλαιῶν προσφύγων, διαμενόντων εἰς οἰκίας ἐπί ἐνοικίῳ, λήγει τήν 31ην τρέχοντος. Αἱ ἐν λόγῳ αἰτήσεις ὑποβάλλονται εἰς τά οἰκεῖα κέντρα Προνοίας.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ