Σάββατον, 15 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ

«Τριάντα Νορβηγοί, Σουηδοί καί Κινέζοι ναῦται, ἐπιστρέψαντες ἀπό τήν ἑορτήν τοῦ κρασιοῦ εἰς Δαφνί καί ἐν καταστάσει μέθης συνεπλάκησαν εἰς τήν ταβέρναν Σαμόγλου εἰς τόν Σκαραμαγκᾶν, κατόπιν παρεξηγήσεως. Κατά τήν συμπλοκήν ἐτραυματίσθη διά σιδηροῦ ὀργάνου ὁ Γιάγα Χιούγκ, μάγειρος φορτηγοῦ πλοίου». Νορβηγοί, Σουηδοί καί Κινέζοι –ἄνθρωποι ἐξ ὅλων τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ– ἔρχονται διά πρώτην φοράν εἰς τήν Ἑλλάδα καί κολλοῦν ἀμέσως τήν Ἑλληνικήν ἀσθένειαν τῆς κρασοποσίας: τήν αἰωνίαν «παρεξήγησιν». Πάντως, ὅμως, ἡ ταβέρνα τοῦ Σκαραμαγκᾶ, μετεβλήθη εἰς μικρόν Ο.Η.Ε. καί δέν ἔλειπε, παρά κανένας Ρῶσσος, διά νά βγάλῃ καί αὐτός τό παπούτσι του καί νά τό βροντᾷ εἰς τό τραπέζι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὁ κ. ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν ἀπέστειλε πρός τήν Ἐθνικήν Συνομοσπονδίαν Ἀναπήρων καί Θυμάτων πολέμου ἔγγραφον, διά τοῦ ὁποίου συνιστᾷ ὅπως εἰς περίπτωσιν, καθ’ ἥν γίνῃ, πρός τά μέλη ἀνακριβής δήλωσις ἐκ μέρους εἰσπρακτόρων τινῶν περί συμπληρώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δικαιούμενων δωρεάν μεταφορᾶς ἀναπήρων πολέμου, οἱ ἐνδιαφερόμενοι λαμβάνουν τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ὑπευθύνου εἰσπράκτορος καί ζητοῦν τόν παραδειγματικόν ἔλεγχον αὐτοῦ ἀπό τόν Διευθυντήν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐλέγχου Ἀστικῶν Συγκοινωνιῶν.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…