Σάββατον, 15 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ

«Τριάντα Νορβηγοί, Σουηδοί καί Κινέζοι ναῦται, ἐπιστρέψαντες ἀπό τήν ἑορτήν τοῦ κρασιοῦ εἰς Δαφνί καί ἐν καταστάσει μέθης συνεπλάκησαν εἰς τήν ταβέρναν Σαμόγλου εἰς τόν Σκαραμαγκᾶν, κατόπιν παρεξηγήσεως. Κατά τήν συμπλοκήν ἐτραυματίσθη διά σιδηροῦ ὀργάνου ὁ Γιάγα Χιούγκ, μάγειρος φορτηγοῦ πλοίου». Νορβηγοί, Σουηδοί καί Κινέζοι –ἄνθρωποι ἐξ ὅλων τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ– ἔρχονται διά πρώτην φοράν εἰς τήν Ἑλλάδα καί κολλοῦν ἀμέσως τήν Ἑλληνικήν ἀσθένειαν τῆς κρασοποσίας: τήν αἰωνίαν «παρεξήγησιν». Πάντως, ὅμως, ἡ ταβέρνα τοῦ Σκαραμαγκᾶ, μετεβλήθη εἰς μικρόν Ο.Η.Ε. καί δέν ἔλειπε, παρά κανένας Ρῶσσος, διά νά βγάλῃ καί αὐτός τό παπούτσι του καί νά τό βροντᾷ εἰς τό τραπέζι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὁ κ. ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν ἀπέστειλε πρός τήν Ἐθνικήν Συνομοσπονδίαν Ἀναπήρων καί Θυμάτων πολέμου ἔγγραφον, διά τοῦ ὁποίου συνιστᾷ ὅπως εἰς περίπτωσιν, καθ’ ἥν γίνῃ, πρός τά μέλη ἀνακριβής δήλωσις ἐκ μέρους εἰσπρακτόρων τινῶν περί συμπληρώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δικαιούμενων δωρεάν μεταφορᾶς ἀναπήρων πολέμου, οἱ ἐνδιαφερόμενοι λαμβάνουν τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ὑπευθύνου εἰσπράκτορος καί ζητοῦν τόν παραδειγματικόν ἔλεγχον αὐτοῦ ἀπό τόν Διευθυντήν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐλέγχου Ἀστικῶν Συγκοινωνιῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.