ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 15 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ

«Τριάντα Νορβηγοί, Σουηδοί καί Κινέζοι ναῦται, ἐπιστρέψαντες ἀπό τήν ἑορτήν τοῦ κρασιοῦ εἰς Δαφνί καί ἐν καταστάσει μέθης συνεπλάκησαν εἰς τήν ταβέρναν Σαμόγλου εἰς τόν Σκαραμαγκᾶν, κατόπιν παρεξηγήσεως. Κατά τήν συμπλοκήν ἐτραυματίσθη διά σιδηροῦ ὀργάνου ὁ Γιάγα Χιούγκ, μάγειρος φορτηγοῦ πλοίου». Νορβηγοί, Σουηδοί καί Κινέζοι –ἄνθρωποι ἐξ ὅλων τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ– ἔρχονται διά πρώτην φοράν εἰς τήν Ἑλλάδα καί κολλοῦν ἀμέσως τήν Ἑλληνικήν ἀσθένειαν τῆς κρασοποσίας: τήν αἰωνίαν «παρεξήγησιν». Πάντως, ὅμως, ἡ ταβέρνα τοῦ Σκαραμαγκᾶ, μετεβλήθη εἰς μικρόν Ο.Η.Ε. καί δέν ἔλειπε, παρά κανένας Ρῶσσος, διά νά βγάλῃ καί αὐτός τό παπούτσι του καί νά τό βροντᾷ εἰς τό τραπέζι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὁ κ. ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν ἀπέστειλε πρός τήν Ἐθνικήν Συνομοσπονδίαν Ἀναπήρων καί Θυμάτων πολέμου ἔγγραφον, διά τοῦ ὁποίου συνιστᾷ ὅπως εἰς περίπτωσιν, καθ’ ἥν γίνῃ, πρός τά μέλη ἀνακριβής δήλωσις ἐκ μέρους εἰσπρακτόρων τινῶν περί συμπληρώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δικαιούμενων δωρεάν μεταφορᾶς ἀναπήρων πολέμου, οἱ ἐνδιαφερόμενοι λαμβάνουν τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ὑπευθύνου εἰσπράκτορος καί ζητοῦν τόν παραδειγματικόν ἔλεγχον αὐτοῦ ἀπό τόν Διευθυντήν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐλέγχου Ἀστικῶν Συγκοινωνιῶν.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»