Σάββατον, 15 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ

«Τριάντα Νορβηγοί, Σουηδοί καί Κινέζοι ναῦται, ἐπιστρέψαντες ἀπό τήν ἑορτήν τοῦ κρασιοῦ εἰς Δαφνί καί ἐν καταστάσει μέθης συνεπλάκησαν εἰς τήν ταβέρναν Σαμόγλου εἰς τόν Σκαραμαγκᾶν, κατόπιν παρεξηγήσεως. Κατά τήν συμπλοκήν ἐτραυματίσθη διά σιδηροῦ ὀργάνου ὁ Γιάγα Χιούγκ, μάγειρος φορτηγοῦ πλοίου». Νορβηγοί, Σουηδοί καί Κινέζοι –ἄνθρωποι ἐξ ὅλων τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ– ἔρχονται διά πρώτην φοράν εἰς τήν Ἑλλάδα καί κολλοῦν ἀμέσως τήν Ἑλληνικήν ἀσθένειαν τῆς κρασοποσίας: τήν αἰωνίαν «παρεξήγησιν». Πάντως, ὅμως, ἡ ταβέρνα τοῦ Σκαραμαγκᾶ, μετεβλήθη εἰς μικρόν Ο.Η.Ε. καί δέν ἔλειπε, παρά κανένας Ρῶσσος, διά νά βγάλῃ καί αὐτός τό παπούτσι του καί νά τό βροντᾷ εἰς τό τραπέζι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὁ κ. ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν ἀπέστειλε πρός τήν Ἐθνικήν Συνομοσπονδίαν Ἀναπήρων καί Θυμάτων πολέμου ἔγγραφον, διά τοῦ ὁποίου συνιστᾷ ὅπως εἰς περίπτωσιν, καθ’ ἥν γίνῃ, πρός τά μέλη ἀνακριβής δήλωσις ἐκ μέρους εἰσπρακτόρων τινῶν περί συμπληρώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δικαιούμενων δωρεάν μεταφορᾶς ἀναπήρων πολέμου, οἱ ἐνδιαφερόμενοι λαμβάνουν τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ὑπευθύνου εἰσπράκτορος καί ζητοῦν τόν παραδειγματικόν ἔλεγχον αὐτοῦ ἀπό τόν Διευθυντήν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐλέγχου Ἀστικῶν Συγκοινωνιῶν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.