Σάββατον, 15 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

«Μέ τό πρῶτον φύσημα τοῦ ἀνέμου ἡ νέα πύλη τῆς διεθνοῦς ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης ἄξιας ἑνός ἑκατομμυρίου δραχμῶν, διελύθη. Ἀποτελουμένη ἀπό λαμαρίνας διαφόρων χρωμάτων προσδεδεμένας μέ σύρμα, τό ὁποῖον ἐθραύσθη ἀπό τόν ἄνεμον, ἠπείλει νά καταπέσῃ εἰς τάς κεφαλάς τῶν ἐπισκεπτῶν. Τελικῶς, τά τεμάχια αὐτά προσεδέθησαν διά σχοινιῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΩΝ

Κατά τήν ἐκθεμελίωσιν τῆς ἐπί τῆς ὁδοῦ Βαρδουσίων 13 παλαιᾶς οἰκίας, ἀνευρέθη εἰς τόν κῆπον καί εἰς βάθος 0,70 μ. ἀνθρώπινος σκελετός.
Τά ὀστᾶ περισυνελέγησαν καί ἀπεστάλησαν εἰς τό ἰατροδικαστικόν ἐργαστήριον.
Ὑπολογίζεται ὅτι πρόκειται περί θύματος τοῦ Δεκεμβριανοῦ κινήματος.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».