ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 15 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ

Ἐκ Ῥώμης τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τήν δολίαν χρεωκοπίαν ἑνός ἐκεῖ ἐγκατεστημένου Ἕλληνος μεγαλοβιομηχάνου: «Τά χρέη τοῦ ἐξαφανισθέντος ὑπερβαίνουν τό 1 δίς λιρεττῶν (50 ἑκατομ. δραχ.) Αἱ ἐφημερίδες γράφουν ὅτι οὗτος κατέφυγεν εἰς Ἑλλάδα». Ἀλλά, ποῦ ἄλλου θά κατέφευγεν; Ἡ Ἑλλάς εἶναι, πλέον, διεθνῶς γνωστή ὡς ἡ χώρα τῶν κακοπληρωτῶν καί «κανονιέρηδων»!… Ἴσως, μάλιστα, θά ἔπρεπεν ἡ ἄφιξίς του εἰς τόν τόπον μας νά χαιρετισθῇ μέ 50 κανονιοβολισμούς –ὅσα καί τά ἑκατομμύρια, πού ἔφαγεν ἀπό τούς Ἰταλούς…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ἐκ τοῦ ἀρχηγείου Χωροφυλακῆς ἀνεκοινώθη ὅτι ἀπαγορεύεται ἐφεξῆς ἡ ἐξάσκησις ὁδηγῶν αὐτοκινήτων εἰς τάς ὀδούς Παλαιοῦ καί Νέου Ψυχικοῦ, Φιλοθέης, Χολαργοῦ καί Οἰκισμοῦ Παπάγου. Οἱ παραβάται ἐκπαιδευταί καί ἐκπαιδευόμενοι θά συλλαμβάνωνται καί θά παραπέμπωνται εἰς τό Αὐτόφορων Πταισματοδικεῖον.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ