ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατον, 15 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ

Ἐκ Ῥώμης τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τήν δολίαν χρεωκοπίαν ἑνός ἐκεῖ ἐγκατεστημένου Ἕλληνος μεγαλοβιομηχάνου: «Τά χρέη τοῦ ἐξαφανισθέντος ὑπερβαίνουν τό 1 δίς λιρεττῶν (50 ἑκατομ. δραχ.) Αἱ ἐφημερίδες γράφουν ὅτι οὗτος κατέφυγεν εἰς Ἑλλάδα». Ἀλλά, ποῦ ἄλλου θά κατέφευγεν; Ἡ Ἑλλάς εἶναι, πλέον, διεθνῶς γνωστή ὡς ἡ χώρα τῶν κακοπληρωτῶν καί «κανονιέρηδων»!… Ἴσως, μάλιστα, θά ἔπρεπεν ἡ ἄφιξίς του εἰς τόν τόπον μας νά χαιρετισθῇ μέ 50 κανονιοβολισμούς –ὅσα καί τά ἑκατομμύρια, πού ἔφαγεν ἀπό τούς Ἰταλούς…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ἐκ τοῦ ἀρχηγείου Χωροφυλακῆς ἀνεκοινώθη ὅτι ἀπαγορεύεται ἐφεξῆς ἡ ἐξάσκησις ὁδηγῶν αὐτοκινήτων εἰς τάς ὀδούς Παλαιοῦ καί Νέου Ψυχικοῦ, Φιλοθέης, Χολαργοῦ καί Οἰκισμοῦ Παπάγου. Οἱ παραβάται ἐκπαιδευταί καί ἐκπαιδευόμενοι θά συλλαμβάνωνται καί θά παραπέμπωνται εἰς τό Αὐτόφορων Πταισματοδικεῖον.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…