Σάββατον, 15 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ

Τό ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων ἐπρογραμμάτισε τήν διάνοιξιν μεγάλης λεωφόρου, συνδεούσης τό ξενοδοχεῖον «Χίλτον» μέ τό ἀεροδρόμιον Ἑλληνικοῦ… εἰς εὐθεῖαν γραμμήν, πρᾶγμα, πού προεκάλεσεν ἀναστάτωσιν τῶν κατοίκων τῶν ἀνατολικῶν συνοικιῶν, εἰς βάρος τῶν ὁποίων θά κατεδαφιστοῦν 2.000 περίπου οἰκίαι καί καταστήματα! Δέν γνωρίζομεν, ἄν ἡ εἴδησις εἶναι ἀληθής· ἐάν ὅμως, ἐπιβεβαιωθῇ, θά ἀποτελῇ, ἀσφαλῶς, ἕνα ἀπό τά μεγαλείτερα σκάνδαλα τῆς «Ἔ, ρέ!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
ΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

Πρωτοβουλίᾳ τῆς Πανευρυτανικῆς Ἑνώσεως θά γίνουν αὔριον (11 π.μ.) εἰς τήν διασταύρωσιν τῶν λεωφόρων Βουλιαγμένης καί Γούβας (Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Βουλιαγμένης), τά ἐγκαίνια τῆς μετονομασίας τῆς λεωφόρου Γούβας εἰς «Λεωφόρον Γεωργίου Καφαντάρη».

*Ἐπειδή ἡ 16η Ἰουνίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 15ης Ἰουνίου 1963.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.