Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ

«Ἡ ἐφημερίς “Μιλιέτ”, ὑπογραμμίζουσα ἔλλειψιν πολιτικῆς ὡριμότητος μεταξύ τῶν κατοίκων τῆς ὑπαίθρου, ἀναφέρει τό παράδειγμα τῆς οἰκογένειας Χοτζέλ, τῆς ὁποίας τέσσαρα μέλη ἐκπροσωποῦνται ὡς ὑποψήφιοι βουλευταί εἰς ὅλα τά κόμματα». Ὡς γνστόν, ὑπάρχουν καί εἰς τήν Ἑλλάδα μερικαί οἰκογένειαι, πού συνήθισαν νά τό ἔχουν πάντοτε «δίπορτο», τοποθετοῦσαι τά ἄρρενα μέλη των εἰς διάφορα πολιτικά κόμματα. Ἀσφαλῶς, ὅμως, ἡ οἰκογένεια Χοτζέλ κατέρριψεν ὅλα τά ρεκόρ τῆς λεγόμενης «πισινῆς». Διότι… τετράπορτο δέν ἐσκέφθη νά τό ἔχῃ κανείς ἕως τώρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας συνεκροτήθη τήν πρωΐαν σύσκεψις εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον ἀνώτεροι ὑπάλληλοι, τεχνικοί τοῦ ὑπουργείου Οἰκισμοῦ καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης. Κατά τήν σύσκεψιν ἐξητάσθη τό θέμα τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τῆς λαχαναγορᾶς εἰς Ἅγιον Ἰωάννην Ρέντην καί ἐδόθησαν ὁδηγίαι διά τήν ἐπίσπευσιν τῶν ἐργασιῶν καί τόν ἐξοπλισμόν τοῦ συγκροτήματος διά μηχανικῶν μέσων, ψυγείων κλπ.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!