Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ

«Ἡ ἐφημερίς “Μιλιέτ”, ὑπογραμμίζουσα ἔλλειψιν πολιτικῆς ὡριμότητος μεταξύ τῶν κατοίκων τῆς ὑπαίθρου, ἀναφέρει τό παράδειγμα τῆς οἰκογένειας Χοτζέλ, τῆς ὁποίας τέσσαρα μέλη ἐκπροσωποῦνται ὡς ὑποψήφιοι βουλευταί εἰς ὅλα τά κόμματα». Ὡς γνστόν, ὑπάρχουν καί εἰς τήν Ἑλλάδα μερικαί οἰκογένειαι, πού συνήθισαν νά τό ἔχουν πάντοτε «δίπορτο», τοποθετοῦσαι τά ἄρρενα μέλη των εἰς διάφορα πολιτικά κόμματα. Ἀσφαλῶς, ὅμως, ἡ οἰκογένεια Χοτζέλ κατέρριψεν ὅλα τά ρεκόρ τῆς λεγόμενης «πισινῆς». Διότι… τετράπορτο δέν ἐσκέφθη νά τό ἔχῃ κανείς ἕως τώρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας συνεκροτήθη τήν πρωΐαν σύσκεψις εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον ἀνώτεροι ὑπάλληλοι, τεχνικοί τοῦ ὑπουργείου Οἰκισμοῦ καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης. Κατά τήν σύσκεψιν ἐξητάσθη τό θέμα τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τῆς λαχαναγορᾶς εἰς Ἅγιον Ἰωάννην Ρέντην καί ἐδόθησαν ὁδηγίαι διά τήν ἐπίσπευσιν τῶν ἐργασιῶν καί τόν ἐξοπλισμόν τοῦ συγκροτήματος διά μηχανικῶν μέσων, ψυγείων κλπ.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.