ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ

«Ἡ ἐφημερίς “Μιλιέτ”, ὑπογραμμίζουσα ἔλλειψιν πολιτικῆς ὡριμότητος μεταξύ τῶν κατοίκων τῆς ὑπαίθρου, ἀναφέρει τό παράδειγμα τῆς οἰκογένειας Χοτζέλ, τῆς ὁποίας τέσσαρα μέλη ἐκπροσωποῦνται ὡς ὑποψήφιοι βουλευταί εἰς ὅλα τά κόμματα». Ὡς γνστόν, ὑπάρχουν καί εἰς τήν Ἑλλάδα μερικαί οἰκογένειαι, πού συνήθισαν νά τό ἔχουν πάντοτε «δίπορτο», τοποθετοῦσαι τά ἄρρενα μέλη των εἰς διάφορα πολιτικά κόμματα. Ἀσφαλῶς, ὅμως, ἡ οἰκογένεια Χοτζέλ κατέρριψεν ὅλα τά ρεκόρ τῆς λεγόμενης «πισινῆς». Διότι… τετράπορτο δέν ἐσκέφθη νά τό ἔχῃ κανείς ἕως τώρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας συνεκροτήθη τήν πρωΐαν σύσκεψις εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον ἀνώτεροι ὑπάλληλοι, τεχνικοί τοῦ ὑπουργείου Οἰκισμοῦ καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης. Κατά τήν σύσκεψιν ἐξητάσθη τό θέμα τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τῆς λαχαναγορᾶς εἰς Ἅγιον Ἰωάννην Ρέντην καί ἐδόθησαν ὁδηγίαι διά τήν ἐπίσπευσιν τῶν ἐργασιῶν καί τόν ἐξοπλισμόν τοῦ συγκροτήματος διά μηχανικῶν μέσων, ψυγείων κλπ.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ