Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ

«Ἡ ἐφημερίς “Μιλιέτ”, ὑπογραμμίζουσα ἔλλειψιν πολιτικῆς ὡριμότητος μεταξύ τῶν κατοίκων τῆς ὑπαίθρου, ἀναφέρει τό παράδειγμα τῆς οἰκογένειας Χοτζέλ, τῆς ὁποίας τέσσαρα μέλη ἐκπροσωποῦνται ὡς ὑποψήφιοι βουλευταί εἰς ὅλα τά κόμματα». Ὡς γνστόν, ὑπάρχουν καί εἰς τήν Ἑλλάδα μερικαί οἰκογένειαι, πού συνήθισαν νά τό ἔχουν πάντοτε «δίπορτο», τοποθετοῦσαι τά ἄρρενα μέλη των εἰς διάφορα πολιτικά κόμματα. Ἀσφαλῶς, ὅμως, ἡ οἰκογένεια Χοτζέλ κατέρριψεν ὅλα τά ρεκόρ τῆς λεγόμενης «πισινῆς». Διότι… τετράπορτο δέν ἐσκέφθη νά τό ἔχῃ κανείς ἕως τώρα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας συνεκροτήθη τήν πρωΐαν σύσκεψις εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον ἀνώτεροι ὑπάλληλοι, τεχνικοί τοῦ ὑπουργείου Οἰκισμοῦ καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης. Κατά τήν σύσκεψιν ἐξητάσθη τό θέμα τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τῆς λαχαναγορᾶς εἰς Ἅγιον Ἰωάννην Ρέντην καί ἐδόθησαν ὁδηγίαι διά τήν ἐπίσπευσιν τῶν ἐργασιῶν καί τόν ἐξοπλισμόν τοῦ συγκροτήματος διά μηχανικῶν μέσων, ψυγείων κλπ.

Απόψεις

Δύο σχολές σκέψεως γιά τήν πατρίδα

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ἑστία» ἀπεκάλυψε τά πρακτικά τῆς Λωζάννης, τά ὁποῖα δικαιώνουν πανηγυρικῶς τήν Ἑλλάδα γιά νησιά – ἀποστρατιωτικοποίηση Τό «Βῆμα» ἀπεκάλυψε παλαιά ἔγγραφα τοῦ ΝΑΤΟ, πού πριμοδοτοῦν τίς ἀπόψεις τῆς Τουρκίας!

Ἑλλάς: μόρφωμα πού διοικεῖται ἀπό τίς ζῶνες ἐπιρροῆς τῆς μαφίας

Μανώλης Κοττάκης
Τό καλοκαίρι τοῦ 2019 ἀλλοδαποί ἔκλεψαν τό πορτοφόλι γόνου σημαντικοῦ πολιτικοῦ τῆς πατρίδας μας…

Ὑποκλοπές σέ βουλευτές καί στελέχη τῆς «δημοκρατίας»

Εφημερίς Εστία
Συγκλονιστικά στοιχεῖα γιά τό κύκλωμα ὑποκλοπῶν σέ…

Ἡ ὀπισθοδρομική κομπανία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν

Δημήτρης Καπράνος
Φυσικά καί εἴμεθα κατά τῶν ἀμβλώσεων

Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ