ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

Ἡ καταδίκη εἰς θάνατον τοῦ νεωκόρου τῆς ἐν Σόφιᾳ Ἑλληνικῆς πρεσβείας ὡς δῆθεν κατασκόπου, συνωδεύθη μέ δηλώσεις τοῦ Βουλγάρου ὑπ. Ἐσωτερικῶν Κόλτσεφ, καθ’ ἅς ὁλόκληρον δῆθεν τό προσωπικόν τῆς Ἑλληνικῆς πρεσβείας ἀποτελεῖται ἀπό κατασκόπους. Καί εἶναι μέν καταφανής ἡ θρασύτης τοῦ ἰσχυρισμοῦ περιορισθεῖσα εἰς μίαν γενικήν διάψευση μέ τήν ἀπειλή διακοπῆς τῶν σχέσεων. Καί ὅμως, ἐκεῖνο πού ἐχρειάζετο θά ἦτο μία ἀπάντησις εἰς τάς Βουλγαρικάς συκοφαντίας καταλήγουσα καί εἰς τήν προσφυγήν εἰς τά Ἡνωμ. Ἔθνη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΕΡΑΦΗ

Ἡ ἐπιτροπή τῶν ἐκτελεστῶν τοῦ κληροδοτήματος Σεράφη, ἀπαρτιζομένη ἐκ τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ ὑπ. Προνοίας, δημάρχου Ἀθηναίων, Προέδρου Ἀρείου Πάγου καί Πρυτάνεως Πανεπιστημίου, συνελθοῦσα εἰς σύσκεψιν, ἀπεδέχθη τήν πρότασιν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου ὅπως τά λουτρικά συγκροτήματα μετά τοῦ κλειστοῦ κολυμβητηρίου ἀνεγερθοῦν εἰς τό παρά τήν θέσιν Ρούφ δημοτικόν γήπεδον.

Απόψεις

Κιβωτός της Ρωμιοσύνης: Νέο μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού στην Αθήνα

Εφημερίς Εστία
Η διαδικασία συλλογής κειμηλίων για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού συνεχίζεται.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ

70.000 κοινά μέλη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ ψήφισαν γιά ἀρχηγό τοῦ… ΠΑΣΟΚ!

Εφημερίς Εστία
Ὅπου «φυσάει» ὁ ἄνεμος – Δοξάζεται ὡς ἐσωκομματική δημοκρατία ἡ συναλλαγή καί ὁ καιροσκοπισμός

Ἕνα γεμᾶτο ἀπό γεγονότα Σαββατοκύριακο…

Δημήτρης Καπράνος
Παλαιότερα, στό σχολεῖο, ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ θέματα στήν ἔκθεση ἦταν «Πῶς πέρασα τήν Κυριακή μου». Τότε, δέν εἴχαμε «Σαββατοκύριακα» καθ’ ὅτι εἴχαμε καί τό Σάββατο σχολεῖο!

Ὁ ραγισμένος καθρέφτης τῆς χώρας

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ γράφονταν αὐτές οἱ σκέψεις –ἀπόγευμα Κυριακῆς– δέν ἦταν ἀκόμη γνωστό ποιοί ἀπό τούς μονομάχους γιά τήν ἀρχηγία τοῦ ΠΑΣΟΚ «περνοῦσαν» στόν δεύτερο γῦρο.