ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

Ἡ καταδίκη εἰς θάνατον τοῦ νεωκόρου τῆς ἐν Σόφιᾳ Ἑλληνικῆς πρεσβείας ὡς δῆθεν κατασκόπου, συνωδεύθη μέ δηλώσεις τοῦ Βουλγάρου ὑπ. Ἐσωτερικῶν Κόλτσεφ, καθ’ ἅς ὁλόκληρον δῆθεν τό προσωπικόν τῆς Ἑλληνικῆς πρεσβείας ἀποτελεῖται ἀπό κατασκόπους. Καί εἶναι μέν καταφανής ἡ θρασύτης τοῦ ἰσχυρισμοῦ περιορισθεῖσα εἰς μίαν γενικήν διάψευση μέ τήν ἀπειλή διακοπῆς τῶν σχέσεων. Καί ὅμως, ἐκεῖνο πού ἐχρειάζετο θά ἦτο μία ἀπάντησις εἰς τάς Βουλγαρικάς συκοφαντίας καταλήγουσα καί εἰς τήν προσφυγήν εἰς τά Ἡνωμ. Ἔθνη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΕΡΑΦΗ

Ἡ ἐπιτροπή τῶν ἐκτελεστῶν τοῦ κληροδοτήματος Σεράφη, ἀπαρτιζομένη ἐκ τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ ὑπ. Προνοίας, δημάρχου Ἀθηναίων, Προέδρου Ἀρείου Πάγου καί Πρυτάνεως Πανεπιστημίου, συνελθοῦσα εἰς σύσκεψιν, ἀπεδέχθη τήν πρότασιν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου ὅπως τά λουτρικά συγκροτήματα μετά τοῦ κλειστοῦ κολυμβητηρίου ἀνεγερθοῦν εἰς τό παρά τήν θέσιν Ρούφ δημοτικόν γήπεδον.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ