Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

Ἡ καταδίκη εἰς θάνατον τοῦ νεωκόρου τῆς ἐν Σόφιᾳ Ἑλληνικῆς πρεσβείας ὡς δῆθεν κατασκόπου, συνωδεύθη μέ δηλώσεις τοῦ Βουλγάρου ὑπ. Ἐσωτερικῶν Κόλτσεφ, καθ’ ἅς ὁλόκληρον δῆθεν τό προσωπικόν τῆς Ἑλληνικῆς πρεσβείας ἀποτελεῖται ἀπό κατασκόπους. Καί εἶναι μέν καταφανής ἡ θρασύτης τοῦ ἰσχυρισμοῦ περιορισθεῖσα εἰς μίαν γενικήν διάψευση μέ τήν ἀπειλή διακοπῆς τῶν σχέσεων. Καί ὅμως, ἐκεῖνο πού ἐχρειάζετο θά ἦτο μία ἀπάντησις εἰς τάς Βουλγαρικάς συκοφαντίας καταλήγουσα καί εἰς τήν προσφυγήν εἰς τά Ἡνωμ. Ἔθνη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΕΡΑΦΗ

Ἡ ἐπιτροπή τῶν ἐκτελεστῶν τοῦ κληροδοτήματος Σεράφη, ἀπαρτιζομένη ἐκ τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ ὑπ. Προνοίας, δημάρχου Ἀθηναίων, Προέδρου Ἀρείου Πάγου καί Πρυτάνεως Πανεπιστημίου, συνελθοῦσα εἰς σύσκεψιν, ἀπεδέχθη τήν πρότασιν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου ὅπως τά λουτρικά συγκροτήματα μετά τοῦ κλειστοῦ κολυμβητηρίου ἀνεγερθοῦν εἰς τό παρά τήν θέσιν Ρούφ δημοτικόν γήπεδον.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…