Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

Ἡ καταδίκη εἰς θάνατον τοῦ νεωκόρου τῆς ἐν Σόφιᾳ Ἑλληνικῆς πρεσβείας ὡς δῆθεν κατασκόπου, συνωδεύθη μέ δηλώσεις τοῦ Βουλγάρου ὑπ. Ἐσωτερικῶν Κόλτσεφ, καθ’ ἅς ὁλόκληρον δῆθεν τό προσωπικόν τῆς Ἑλληνικῆς πρεσβείας ἀποτελεῖται ἀπό κατασκόπους. Καί εἶναι μέν καταφανής ἡ θρασύτης τοῦ ἰσχυρισμοῦ περιορισθεῖσα εἰς μίαν γενικήν διάψευση μέ τήν ἀπειλή διακοπῆς τῶν σχέσεων. Καί ὅμως, ἐκεῖνο πού ἐχρειάζετο θά ἦτο μία ἀπάντησις εἰς τάς Βουλγαρικάς συκοφαντίας καταλήγουσα καί εἰς τήν προσφυγήν εἰς τά Ἡνωμ. Ἔθνη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΕΡΑΦΗ

Ἡ ἐπιτροπή τῶν ἐκτελεστῶν τοῦ κληροδοτήματος Σεράφη, ἀπαρτιζομένη ἐκ τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ ὑπ. Προνοίας, δημάρχου Ἀθηναίων, Προέδρου Ἀρείου Πάγου καί Πρυτάνεως Πανεπιστημίου, συνελθοῦσα εἰς σύσκεψιν, ἀπεδέχθη τήν πρότασιν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου ὅπως τά λουτρικά συγκροτήματα μετά τοῦ κλειστοῦ κολυμβητηρίου ἀνεγερθοῦν εἰς τό παρά τήν θέσιν Ρούφ δημοτικόν γήπεδον.

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924