ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 14 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Ἀναγνώστης ἀπογευματινῆς συναδέλφου καταγγέλλει ὅτι ἡ Κυβέρνησις τῆς «Ἔ,ρέ!» εἶχεν ἀναιρέσει τήν ἀπόφασιν τῆς περί ἱδρύσεως τεχνικῆς κρατικῆς σχολῆς εἰς Τρίκαλα, δι’ ἕνα παράδοξον λόγον: «Τό προσφερθέν –λέγει– θαυμάσιον οἰκόπεδον ὑπό τοῦ Δήμου μᾶς ἐγειτνίαζε μέ τό νεκροταφεῖον μας καί ὑπῆρχεν ὁ φόβος νά ἐγερθοῦν νεκροί καί φαντάσματα τάς νύκτας καί καταδιώξουν τούς μαθητάς, ἐνῷ πέριξ αὐτοῦ ὑπάρχει ἀπό ἐτῶν ὁλόκληρη συνοικία». Ἀλλ’ ἡ «Ἔ,ρέ» εἶχε δίκαιον νά φοβῆται τά φαντάσματα τῶν νεκροταφείων: Ὅλοι αὐτοί οἱ πεθαμένοι, πού ὑπεχρεώθησαν νά ψηφίσουν Καραμανλῆν κατά τάς ἐκλογάς τοῦ 1961, θά ἐζήτουν, ἴσως εὐκαιρία νά ἐκδικηθοῦν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ

Τό τεθέν πρός γνωμοδότησιν ὑπό τῆς Κυβερνήσεως πρός τό Νομικόν Συμβούλιον τοῦ Κράτους θέμα τῆς διαδικασίας ἐπαναλήψεως τοῦ ὅρκου τοῦ Βασιλέως ἐνώπιον τῆς Βουλῆς ἐκκρεμεῖ εἰσέτι μή ἀνακοινωθείσης οἱασδήποτε σχετικῆς πληροφορίας. Τήν πρωίαν σήμερον συνῆλθεν ἡ ὁλομέλεια τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Βασιλακοπούλου, πιστεύει δέ, ὅτι, μεταξύ ἄλλων, θά συνεζητεῖτο καί τό θέμα τοῦτο. Χωρίς ὅμως νά εἶναι βέβαιον, ὅτι ὄντως τό Συμβούλιον ἐπελήφθη τῆς ἐξετάσεως τοῦ θέματος τούτου, θεωρεῖται εὔλογον ὅτι, ἡ τυχόν ἐκδοθησομένη γνωμοδότησις, θ’ ἀνακοινωθῇ πρῶτον πρός τόν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ