ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 14 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

«Εἰς τήν πόλιν τῆς Μυτιλήνης παρετηρήθησαν ἐσχάτως συχναί διακοπαί ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, συνεπείᾳ τῶν ὁποίων προεκλήθη ἔντονος δυσφορία τοῦ κοινοῦ. Τά καταστήματα χρησιμοποιοῦν καί κεριά καί λυχνάρια, ἐνῷ λόγῳ τῶν διακοπῶν τοῦ ρεύματος, αἱ ὁδοί τήν νύκτα μεταβάλλονται εἰς παγίδας θανάτου». Ὑποθέτομεν, ὅτι ὁ κ. Πρωθυπουργός θά ἐνδιαφερθῇ προσωπικῶς διά τήν κατάστασιν αὐτήν, ἀφοῦ πρόκειται περί τῆς παλαιᾶς ἐκλογικῆς του περιφέρειας. Ἄλλωστε, εἶχε τόσον… ρεῦμα εἰς τάς ἐκλογάς, ὥστε μπορεῖ νά διαθέσῃ ὀλίγον καί διά τήν Μυτιλήνην!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤ

Τήν πρωίαν ὁ εὑρισκόμενος ἐνταῦθα Γραμματεύς τοῦ Ἀνωτάτου Σοβιέτ κ. Γκεοργκάτζε ἐπεσκέφθη τόν πρόεδρον τῆς κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου εἰς τήν ἐν Καστρί οἰκίαν του καί εἶχε μετ’ αὐτοῦ συνομιλίαν. Προηγουμένως ὁ κ. Γκεοργκάτζε εἶχεν ἐπισκεφθῇ τόν ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Κωστόπουλον. Τήν μεσημβρίαν, ἐξ ἄλλου, ἐπεσκέφθη τόν κ. Πρωθυπουργόν ὁ Βούλγαρος Ἀντιπρόεδρος κ. Γκεοργκίεφ.

* Ἐπειδή ἡ 16η Μαρτίου 1964 ἦταν Καθαρά Δευτέρα καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς 14ης Μαρτίου 1964.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ