Σάββατον, 14 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Ἐκ Ρόδου τηλεγραφοῦν: «Ἐγνώσθη ὅτι πολλαί ἐπιστολαί, αἱ ὁποῖαι φθάνουν ἐκ Τουρκίας, εἶνε ἐντελῶς ἀνοιγμέναι ἤ φέρουν ἐμφανῆ τά σημεῖα τῆς λογοκρισίας. Τό γεγονός τοῦτο παρετηρήθη ἰδίως εἰς ἐπιστολάς Τούρκων πρός Ἕλληνας». Τό πρᾶγμα, ὅμως, ἔπρεπε νά θεωρῆται αὐτονόητον: Ἐδῶ οἱ Τοῦρκοι ἀνοίγουν κεφάλια, καί θά διστάσουν νά ἀνοίξουν ἐπιστολάς τῶν Ἑλλήνων;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΟΝΘΟΚΟΠΗΜΑ

Τήν 3ην πρωινήν σήμερον εἰς τό παρά τήν λεωφόρον Συγγροῦ κέντρο «Τριάνα», συνεπλάκησαν μεταξύ των καί ἀλληλοεμωλωπίσθησαν αἱ καλλιτέχνιδες τοῦ κέντρου Μάγια Μελάγια, ἐτῶν 34, καί Σοφία Σταύρου, ἐτῶν 23. Ἀμφότεραι, ὡδηγήθησαν εἰς τό ΙΑ΄ ἀστυνομικόν τμῆμα. Αἱ καλλιτέχνιδες ἐπεφυλάχθησαν νά ὑποβάλουν μηνύσεις.

* Ἐπειδή ἡ 15η Μαρτίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 14ης Μαρτίου 1964.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924