ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 14 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΖΗΤΩ Ο ΦΑΛΜΕΡΑΫΕΡ!

«Τό μπουζούκι εἶναι χρόνια τώρα πού ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς καί “σῆμα κατατεθέν” τῆς Ἀθήνας, ὅπως εἶναι ἡ Ἀκρόπολις καί τό Σύνταγμα. Ἡ ἐπιτυχία του ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἕνα τεράστιο τουριστικό “κράχτη”… Μιά τελευταία… ἐθνική εὐεργεσία εἶναι ἡ κυκλοφορία δίσκου “Διπλοπενιές”, ὅπου ὁ βετερᾶνος τοῦ μπουζουκιοῦ ἐκτελεῖ μέ ἀπαράμιλλη τέχνη τέσσαρες σκοπούς: Τσιφτιτέλι, Χασάπικο, Σέρβικο καί Ζεϊμπέκικον». Ὁ συρτός, μέ ἄλλους λόγους, ὁ μπάλλος, ἡ σούστα εἶναι βάρβαρα εἴδη! Καί, ὕστερα, ἰσχυριζόμεθα, ὅτι μᾶς ὕβρισεν ὁ Φαλμεράϋερ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΙ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ὁ ἐπιτετραμμένος τῆς Βουλγαρίας κ. Λάμπρεφ, ἐζήτησε σήμερον ἀπό τόν ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσαν νά γίνῃ ὑπ’ αὐτοῦ δεκτός. Ὁ κ. Ὑπουργός ὥρισε συνάντησιν διά τήν πρωίαν τῆς Δευτέρας. Ὡς πιστεύεται, ὁ κ. Λάμπρεφ θά διαβιβάσῃ πρός τόν κ. Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν τάς τελευταίας ἀπόψεις τῆς Βουλγαρικῆς Κυβερνήσεως, σχετικῶς μέ τήν ἐπανάληψιν τῶν συνομιλιῶν διά τήν ἀποκατάστασιν τῶν διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ