Σάββατον, 14 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΖΗΤΩ Ο ΦΑΛΜΕΡΑΫΕΡ!

«Τό μπουζούκι εἶναι χρόνια τώρα πού ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς καί “σῆμα κατατεθέν” τῆς Ἀθήνας, ὅπως εἶναι ἡ Ἀκρόπολις καί τό Σύνταγμα. Ἡ ἐπιτυχία του ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἕνα τεράστιο τουριστικό “κράχτη”… Μιά τελευταία… ἐθνική εὐεργεσία εἶναι ἡ κυκλοφορία δίσκου “Διπλοπενιές”, ὅπου ὁ βετερᾶνος τοῦ μπουζουκιοῦ ἐκτελεῖ μέ ἀπαράμιλλη τέχνη τέσσαρες σκοπούς: Τσιφτιτέλι, Χασάπικο, Σέρβικο καί Ζεϊμπέκικον». Ὁ συρτός, μέ ἄλλους λόγους, ὁ μπάλλος, ἡ σούστα εἶναι βάρβαρα εἴδη! Καί, ὕστερα, ἰσχυριζόμεθα, ὅτι μᾶς ὕβρισεν ὁ Φαλμεράϋερ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΙ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ὁ ἐπιτετραμμένος τῆς Βουλγαρίας κ. Λάμπρεφ, ἐζήτησε σήμερον ἀπό τόν ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσαν νά γίνῃ ὑπ’ αὐτοῦ δεκτός. Ὁ κ. Ὑπουργός ὥρισε συνάντησιν διά τήν πρωίαν τῆς Δευτέρας. Ὡς πιστεύεται, ὁ κ. Λάμπρεφ θά διαβιβάσῃ πρός τόν κ. Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν τάς τελευταίας ἀπόψεις τῆς Βουλγαρικῆς Κυβερνήσεως, σχετικῶς μέ τήν ἐπανάληψιν τῶν συνομιλιῶν διά τήν ἀποκατάστασιν τῶν διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!