ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 13 Ἰανουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΣ!..

«Ὁ Βρεταννός ἀτομικός ἐπιστήμων καθηγητής Μπλάκετ (Βραβεῖον Νόμπελ) ἐδήλωσεν ἐνταῦθα ὅτι τά Ἀμερικανικά ἀποθέματα πυρηνικῶν κώνων ἰσοδυναμοῦν πρός ἀναλογίαν 20 περίπου τόννων δυναμίτιδος δι’ ἕνα ἕκαστον κάτοικον τῆς γῆς- ἄνδρα, γυναῖκα ἤ παιδίον». Μέ ἄλλα λόγια: Εἰς περίπτωσιν παγκοσμίου πολέμου, ἄν χρησιμοποιηθοῦν αὐτά τ’ ἀποθέματα, ὄχι μόνον δέν θά ὑπάρξῃ μισός κάτοικος τοῦ πλανήτου μας, ἀλλά ἡ Γῆ θά μείνῃ καί χρεῶστις τῶν πυρηνικῶν κώνων, κατά πολλά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων!… Ἄς ἐλπίσωμεν, λοιπόν, ὅτι θά ἀναβληθῇ ἡ ἐξόφλησις τοῦ τελικοῦ λογαριασμοῦ, μέχρις ὅτου εἴμεθα εἰς θέσιν νά… πληρώσωμεν τήν Ἐπιστήμην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΗΝΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ

Κατά στατιστικήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τόν παρελθόντα Δεκέμβριον ἐσημειώθησαν 60 ἀτυχήματα εἰς πλωτά μέσα.

ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΕΙΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ

Ὁ κ. Διοικητής τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, ἀνεχώρησε, σήμερον, εἰς Ἰωάννινα, διά νά παραστῇ, εἰς τά τελούμενα αὔριον ἐγκαίνια τοῦ νέου ὑποκαταστήματος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, εἰς Δελβινάκιον.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ