Σάββατον, 13 Ἰανουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΣ!..

«Ὁ Βρεταννός ἀτομικός ἐπιστήμων καθηγητής Μπλάκετ (Βραβεῖον Νόμπελ) ἐδήλωσεν ἐνταῦθα ὅτι τά Ἀμερικανικά ἀποθέματα πυρηνικῶν κώνων ἰσοδυναμοῦν πρός ἀναλογίαν 20 περίπου τόννων δυναμίτιδος δι’ ἕνα ἕκαστον κάτοικον τῆς γῆς- ἄνδρα, γυναῖκα ἤ παιδίον». Μέ ἄλλα λόγια: Εἰς περίπτωσιν παγκοσμίου πολέμου, ἄν χρησιμοποιηθοῦν αὐτά τ’ ἀποθέματα, ὄχι μόνον δέν θά ὑπάρξῃ μισός κάτοικος τοῦ πλανήτου μας, ἀλλά ἡ Γῆ θά μείνῃ καί χρεῶστις τῶν πυρηνικῶν κώνων, κατά πολλά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων!… Ἄς ἐλπίσωμεν, λοιπόν, ὅτι θά ἀναβληθῇ ἡ ἐξόφλησις τοῦ τελικοῦ λογαριασμοῦ, μέχρις ὅτου εἴμεθα εἰς θέσιν νά… πληρώσωμεν τήν Ἐπιστήμην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΗΝΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ

Κατά στατιστικήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τόν παρελθόντα Δεκέμβριον ἐσημειώθησαν 60 ἀτυχήματα εἰς πλωτά μέσα.

ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΕΙΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ

Ὁ κ. Διοικητής τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, ἀνεχώρησε, σήμερον, εἰς Ἰωάννινα, διά νά παραστῇ, εἰς τά τελούμενα αὔριον ἐγκαίνια τοῦ νέου ὑποκαταστήματος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, εἰς Δελβινάκιον.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ