Σάββατον, 13 Ἰανουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΣ!..

«Ὁ Βρεταννός ἀτομικός ἐπιστήμων καθηγητής Μπλάκετ (Βραβεῖον Νόμπελ) ἐδήλωσεν ἐνταῦθα ὅτι τά Ἀμερικανικά ἀποθέματα πυρηνικῶν κώνων ἰσοδυναμοῦν πρός ἀναλογίαν 20 περίπου τόννων δυναμίτιδος δι’ ἕνα ἕκαστον κάτοικον τῆς γῆς- ἄνδρα, γυναῖκα ἤ παιδίον». Μέ ἄλλα λόγια: Εἰς περίπτωσιν παγκοσμίου πολέμου, ἄν χρησιμοποιηθοῦν αὐτά τ’ ἀποθέματα, ὄχι μόνον δέν θά ὑπάρξῃ μισός κάτοικος τοῦ πλανήτου μας, ἀλλά ἡ Γῆ θά μείνῃ καί χρεῶστις τῶν πυρηνικῶν κώνων, κατά πολλά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων!… Ἄς ἐλπίσωμεν, λοιπόν, ὅτι θά ἀναβληθῇ ἡ ἐξόφλησις τοῦ τελικοῦ λογαριασμοῦ, μέχρις ὅτου εἴμεθα εἰς θέσιν νά… πληρώσωμεν τήν Ἐπιστήμην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΗΝΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ

Κατά στατιστικήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τόν παρελθόντα Δεκέμβριον ἐσημειώθησαν 60 ἀτυχήματα εἰς πλωτά μέσα.

ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΕΙΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ

Ὁ κ. Διοικητής τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, ἀνεχώρησε, σήμερον, εἰς Ἰωάννινα, διά νά παραστῇ, εἰς τά τελούμενα αὔριον ἐγκαίνια τοῦ νέου ὑποκαταστήματος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, εἰς Δελβινάκιον.

Απόψεις

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί