Σάββατον, 13 Ἰανουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΣ!..

«Ὁ Βρεταννός ἀτομικός ἐπιστήμων καθηγητής Μπλάκετ (Βραβεῖον Νόμπελ) ἐδήλωσεν ἐνταῦθα ὅτι τά Ἀμερικανικά ἀποθέματα πυρηνικῶν κώνων ἰσοδυναμοῦν πρός ἀναλογίαν 20 περίπου τόννων δυναμίτιδος δι’ ἕνα ἕκαστον κάτοικον τῆς γῆς- ἄνδρα, γυναῖκα ἤ παιδίον». Μέ ἄλλα λόγια: Εἰς περίπτωσιν παγκοσμίου πολέμου, ἄν χρησιμοποιηθοῦν αὐτά τ’ ἀποθέματα, ὄχι μόνον δέν θά ὑπάρξῃ μισός κάτοικος τοῦ πλανήτου μας, ἀλλά ἡ Γῆ θά μείνῃ καί χρεῶστις τῶν πυρηνικῶν κώνων, κατά πολλά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων!… Ἄς ἐλπίσωμεν, λοιπόν, ὅτι θά ἀναβληθῇ ἡ ἐξόφλησις τοῦ τελικοῦ λογαριασμοῦ, μέχρις ὅτου εἴμεθα εἰς θέσιν νά… πληρώσωμεν τήν Ἐπιστήμην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΗΝΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ

Κατά στατιστικήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τόν παρελθόντα Δεκέμβριον ἐσημειώθησαν 60 ἀτυχήματα εἰς πλωτά μέσα.

ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΕΙΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ

Ὁ κ. Διοικητής τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, ἀνεχώρησε, σήμερον, εἰς Ἰωάννινα, διά νά παραστῇ, εἰς τά τελούμενα αὔριον ἐγκαίνια τοῦ νέου ὑποκαταστήματος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, εἰς Δελβινάκιον.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.