ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Σάββατον, 13 Ἰανουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΣ!..

«Ὁ Βρεταννός ἀτομικός ἐπιστήμων καθηγητής Μπλάκετ (Βραβεῖον Νόμπελ) ἐδήλωσεν ἐνταῦθα ὅτι τά Ἀμερικανικά ἀποθέματα πυρηνικῶν κώνων ἰσοδυναμοῦν πρός ἀναλογίαν 20 περίπου τόννων δυναμίτιδος δι’ ἕνα ἕκαστον κάτοικον τῆς γῆς- ἄνδρα, γυναῖκα ἤ παιδίον». Μέ ἄλλα λόγια: Εἰς περίπτωσιν παγκοσμίου πολέμου, ἄν χρησιμοποιηθοῦν αὐτά τ’ ἀποθέματα, ὄχι μόνον δέν θά ὑπάρξῃ μισός κάτοικος τοῦ πλανήτου μας, ἀλλά ἡ Γῆ θά μείνῃ καί χρεῶστις τῶν πυρηνικῶν κώνων, κατά πολλά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων!… Ἄς ἐλπίσωμεν, λοιπόν, ὅτι θά ἀναβληθῇ ἡ ἐξόφλησις τοῦ τελικοῦ λογαριασμοῦ, μέχρις ὅτου εἴμεθα εἰς θέσιν νά… πληρώσωμεν τήν Ἐπιστήμην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΗΝΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ

Κατά στατιστικήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τόν παρελθόντα Δεκέμβριον ἐσημειώθησαν 60 ἀτυχήματα εἰς πλωτά μέσα.

ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΕΙΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ

Ὁ κ. Διοικητής τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, ἀνεχώρησε, σήμερον, εἰς Ἰωάννινα, διά νά παραστῇ, εἰς τά τελούμενα αὔριον ἐγκαίνια τοῦ νέου ὑποκαταστήματος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, εἰς Δελβινάκιον.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ