Σάββατον, 13 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΚΡΟΑΣΙΣ

«Ὁ Πάπας Ἰωάννης 23ος ἐδέχθη εἰς τό Βατικανόν εἰς ἀκρόασιν τούς ὑπουργούς Παιδείας τῶν Κρατῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἐκράτησε δ’ ἐξ αὐτῶν εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν τόν Ἕλληνα ὑπουργόν κ. Κασιμάτην». Διατί, ἄραγε, αὐτή ἡ ἰδιαιτέρα προτίμησις πρός τόν κ. Κασιμάτην; Μήπως ὁ Πάπας ἤθελε νά πληροφορηθῇ λεπτομερείας περί τοῦ περιφήμου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Εὐνοιοκρατίας κ. Ἰακώβου;… Ἐλπίζομεν ὁ κ. Ὑπουργός νά τοῦ εἶπεν ὅλα τά νεώτερα, δεδομένου ὅτι ὁ ἐπί τῶν θρησκευμάτων Γεν. Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου του, ἐφιλοξενεῖτο, κατά τό θέρος, εἰς τό Μέγαρον τοῦ κ. Ἰακώβου…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΓΙΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον. (Τηλεφωνικῶς).– Οἱ κάτοικοι τῶν Γιαννιτσῶν διαμαρτύρονται, διότι τό ἐκεῖ γυμνάσιον ἐξακολουθεῖ νά στεγάζεται εἰς ἕν ἑτοιμόρροπον κτίριον, τό ὁποῖον διά νά περιλάβῃ τούς ὑπεροκτακοσίους μαθητάς καί μαθητρίας.

Ὡς ἀναφέρεται, εἰς τάς αἴθουσας διδασκαλίας αὐτοῦ ἡ κατάστασις εἶναι ἀπερίγραπτος, ἕν δέ τμῆμα τοῦ κτιρίου παραμένει χωρίς στέγην, ἐπίσης δέ καί τά ἠλεκτρικά καλώδια τοῦ κτιρίου εἶναι ἐν πολλοῖς γυμνά, ἀποτελοῦντα σοβαρόν κίνδυνον διά τούς μαθητάς.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος