Σάββατον, 13 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΚΡΟΑΣΙΣ

«Ὁ Πάπας Ἰωάννης 23ος ἐδέχθη εἰς τό Βατικανόν εἰς ἀκρόασιν τούς ὑπουργούς Παιδείας τῶν Κρατῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἐκράτησε δ’ ἐξ αὐτῶν εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν τόν Ἕλληνα ὑπουργόν κ. Κασιμάτην». Διατί, ἄραγε, αὐτή ἡ ἰδιαιτέρα προτίμησις πρός τόν κ. Κασιμάτην; Μήπως ὁ Πάπας ἤθελε νά πληροφορηθῇ λεπτομερείας περί τοῦ περιφήμου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Εὐνοιοκρατίας κ. Ἰακώβου;… Ἐλπίζομεν ὁ κ. Ὑπουργός νά τοῦ εἶπεν ὅλα τά νεώτερα, δεδομένου ὅτι ὁ ἐπί τῶν θρησκευμάτων Γεν. Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου του, ἐφιλοξενεῖτο, κατά τό θέρος, εἰς τό Μέγαρον τοῦ κ. Ἰακώβου…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΓΙΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον. (Τηλεφωνικῶς).– Οἱ κάτοικοι τῶν Γιαννιτσῶν διαμαρτύρονται, διότι τό ἐκεῖ γυμνάσιον ἐξακολουθεῖ νά στεγάζεται εἰς ἕν ἑτοιμόρροπον κτίριον, τό ὁποῖον διά νά περιλάβῃ τούς ὑπεροκτακοσίους μαθητάς καί μαθητρίας.

Ὡς ἀναφέρεται, εἰς τάς αἴθουσας διδασκαλίας αὐτοῦ ἡ κατάστασις εἶναι ἀπερίγραπτος, ἕν δέ τμῆμα τοῦ κτιρίου παραμένει χωρίς στέγην, ἐπίσης δέ καί τά ἠλεκτρικά καλώδια τοῦ κτιρίου εἶναι ἐν πολλοῖς γυμνά, ἀποτελοῦντα σοβαρόν κίνδυνον διά τούς μαθητάς.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924