Σάββατον, 13 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ

«Εἰς τό χωρίον Δασήνειον Καλαβρύτων ἐξερράγη πυρκαϊά, ἡ ὁποία ἀπετέφρωσε τήν οἰκίαν τοῦ Δ. Π., ἐντός τῆς ὁποίας ἐφυλάσσετο τό κοινοτικόν ἀρχεῖον. Τό πῦρ, ἔχον ὡς ἑστίαν τό μαγειρεῖον τῆς οἰκίας ἀπετέφρωσε καί τό κοινοτικόν τηλέφωνον».

Φαντάζεται, λοιπόν, κανείς, πόσα… ἱστορικά ἔγγραφα θ’ ἀπετεφρώθησαν εἰς τό ἀρχεῖον αὐτό τοῦ χωρίου Δασήνειον. Ὁ ἀείμνηστος Βλαχογιάννης εἶχεν ἀποσπάσει ἱστορικά ἔγγραφα τοῦ Εἰκοσιένα ἀπό ἕνα μπακάλην, πού ἐτύλιγεν ἐντός αὐτῶν σαρδέλλες τοῦ βαρελιοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟΒΟΛΗ 210 ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον μεσημβρία.– Ἐκ τοῦ γυμνασίου Ἀριδαίας Πέλλης ἀπεβλήθησαν ἐπί τετραήμερον 210 μαθηταί, διότι δέν προσῆλθον εἰς τήν ἐκκλησίαν τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν, ἡμέραν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς πολεμικῆς ἀρετῆς τῶν Ἑλλήνων. Οἱ ἀποβληθέντες ἀπέχουν τῶν μαθημάτων ἐκ περιτροπῆς.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;