Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΟΥΖΟ

Ἐκ Λευκωσίας τηλεγραφοῦν: «Μεγάλης ἀρχαιολογικῆς ἀξίας ἀντικείμενα καί ἄλλα πολύτιμα κυπριακά δῶρα, συσκευασθέντα εἰς ἀριθμόν κιβωτίων, ἀπεστάλησαν εἰς τήν Μόσχαν. Προορίζονται διά τόν πρωθυπουργόν κ. Κροῦστεφ καί ἄλλους Σοβιετικούς ἡγέτας, μετά τῶν ὁποίων πρόκειται νά συναντηθῇ ὁ ὑπ. Ἐμπορίου τῆς Κύπρου κ. Ἀραοῦζος. Μεταξύ τῶν δώρων, περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν, ὅπως οὖζο, τό ὁποῖον ὁ κ. Κροῦστσεφ θεωρεῖ ἐφάμιλλον τῆς βότκας». Ἀλλά, ἐπειδή τό οὖζο θεωρεῖται ἀπό τούς Ρώσσους ἐφάμιλλον τῆς βότκας, δέν σημαίνει ὅτι εἶναι καί… πολύτιμον δῶρον! Ἐκτός, πλέον, ἐάν εἰς τήν ἐπιλογήν τῶν δώρων, ἔπαιξε ρόλον καί ὁ κομιστής ὑπουργός. Καί… ἄρα οὖζο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΞΕΤΟΞΕΥΣΕ
ΠΥΡΑΥΛΟΝ Η ΓΑΛΛΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΧΑΡΑ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ.

Ἡ Γαλλία ἐξετόξευσε τήν 10ην τρέχοντος, διώροφον πύραυλον, ἀπό τό πεδίον δοκιμῶν τῆς Ἀλγερινῆς Σαχάρας, ἐκ τοῦ ὁποίου πραγματοποιοῦνται, ἐκτοξεύσεις τοῦ Γαλλικοῦ στρατοῦ. Ἡ ἐκτόξευσις, ἡ ὁποία ἀνεκοινώθη μόλις χθές, ἐστέφθη ὑπό ἐπιτυχίας, ὁ δέ πύραυλος ἔφθασεν εἰς ὕψος 800 μέτρων. Ὁ Γαλλικός πύραυλος θεωρεῖται ὡς πρόδρομος τριωρόφου προωστικοῦ πυραύλου, διά τοῦ ὁποίου θά τεθῇ εἰς τροχιάν ὁ πρῶτος Γαλλικός τεχνητός δορυφόρος.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924