Σάββατον, 13 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΟΙΝΟΦΛΥΞ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ἀπό τό Κβίτο τοῦ Ἰσημερινοῦ τηλεγραφοῦν, ὡς πρός τήν ἀνατροπήν τοῦ Προέδρου Ἀροζεμένα: «Ἡ ἐνέργεια τῆς στρατιωτικῆς χούντας ἐπεσπεύθη, κατόπιν ἐπεισοδίου σημειωθέντος τήν νύκτα τῆς Τετάρτης, κατά τήν διάρκειαν διπλωματικῆς δεξιώσεως, καθ’ ὅ Ἀροζεμένα, γνωστός οἰνόφλυξ, εἶχε καταναλώσει μεγάλην ποσότητα οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς δεξιώσεως καί ἤρχισε νά ὑβρίζῃ πολλούς ξένους πρεσβευτάς». Τοὐλάχιστον, ὅμως, αὐτός ὁ Πρόεδρος εἶχε τό ἐλαφρυντικόν τῆς μέθης! Τί νά εἰπῇ, ὅμως, κανείς διά μερικούς τέως Πρωθυπουργούς πού ὑβρίζουν… ἐν ψυχρῷ, ἔχοντες, ἁπλῶς, τήν πονηρίαν τῶν θρασυδείλων νά μή τά βάζουν ποτέ μέ τούς ξένους;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ

Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Μακ. Βενέδικτος ἀναχωρεῖ αὔριον ἀεροπορικῶς διά τήν ἕδραν του μετά τῶν συνοδευόντων αὐτῶν ἱεραρχῶν. Ὁ Ἕλλην πατριάρχης παρέμεινεν ἐπί δίμηνον εἰς Ἀθήνας, ὅπου εἶχεν ἔλθει διά τάς ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ Πατριάρχης εἶχε διαφόρους ἐπαφάς μέ ἐκπροσώπους τῆς Κυβερνήσεως ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐρρύθμισε δέ ἅπαντα τά σχετικά ζητήματα.

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924