ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 13 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΟΙΝΟΦΛΥΞ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ἀπό τό Κβίτο τοῦ Ἰσημερινοῦ τηλεγραφοῦν, ὡς πρός τήν ἀνατροπήν τοῦ Προέδρου Ἀροζεμένα: «Ἡ ἐνέργεια τῆς στρατιωτικῆς χούντας ἐπεσπεύθη, κατόπιν ἐπεισοδίου σημειωθέντος τήν νύκτα τῆς Τετάρτης, κατά τήν διάρκειαν διπλωματικῆς δεξιώσεως, καθ’ ὅ Ἀροζεμένα, γνωστός οἰνόφλυξ, εἶχε καταναλώσει μεγάλην ποσότητα οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς δεξιώσεως καί ἤρχισε νά ὑβρίζῃ πολλούς ξένους πρεσβευτάς». Τοὐλάχιστον, ὅμως, αὐτός ὁ Πρόεδρος εἶχε τό ἐλαφρυντικόν τῆς μέθης! Τί νά εἰπῇ, ὅμως, κανείς διά μερικούς τέως Πρωθυπουργούς πού ὑβρίζουν… ἐν ψυχρῷ, ἔχοντες, ἁπλῶς, τήν πονηρίαν τῶν θρασυδείλων νά μή τά βάζουν ποτέ μέ τούς ξένους;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ

Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Μακ. Βενέδικτος ἀναχωρεῖ αὔριον ἀεροπορικῶς διά τήν ἕδραν του μετά τῶν συνοδευόντων αὐτῶν ἱεραρχῶν. Ὁ Ἕλλην πατριάρχης παρέμεινεν ἐπί δίμηνον εἰς Ἀθήνας, ὅπου εἶχεν ἔλθει διά τάς ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ Πατριάρχης εἶχε διαφόρους ἐπαφάς μέ ἐκπροσώπους τῆς Κυβερνήσεως ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐρρύθμισε δέ ἅπαντα τά σχετικά ζητήματα.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ