ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 13 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
H ΕΛΗΑ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΝ

«Ἡ Ἀμερικανική ἐπιθεώρησις “Τάϊμ” ἀναφέρει, ὅτι εἷς Ἀμερικανός στρατιωτικός ἀκόλουθος, εἰς μπάρ τῆς Μόσχας, ἐζήτησε ἕνα κοκταίηλ Μαρτίνι. Μαζῆ, ὅμως, μέ τό ποτόν, ὁ σερβιτόρος τοῦ ἔφερε καί μίαν “ἐλῃάν”, ἡ ὁποία ἐπεδείχθη ὅτι ἦτο μικρόφωνον. Ἡ δῆθεν ἐλῃά περιεβάλλετο ἀπό πρασίνην πλαστικήν ὕλην, ἡ δέ οὐρά της ἐχρησίμευεν ὡς ἀντέννα»! Ἡ εἴδησις δέν ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ Ἀμερικανοῦ στρατιωτικοῦ ἀκολούθου· ἀλλ’ ἄν δέν πάσχῃ ἀπό μανίαν καταδιώξεως, θά πρέπει νά λέγεται… Μυγχάουζεν! Διότι τί θά ἐγίνετο ἄν κατέπινε τήν πλαστικήν ἐλῃάν; Θά μετετρέπετο εἰς… ἐγγαστρίμυθον;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ «ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ

Τήν προσεχῆ Τετάρτην ὁ θίασος τοῦ «Πειραϊκοῦ Θεάτρου» ἀναχωρεῖ μέσῳ Μπρίντεζι δι’ Ἰταλίαν, ὅπου θά δώσῃ σειράν παραστάσεων εἰς τά Ρωμαϊκά Θέατρα Γκούμπιο, Πεσκάρας, Ὄστιας (Ρώμης) καί Τουρίνου. Ἡ ἐν λόγῳ περιοδεία θά διαρκέσῃ περί τάς τρεῖς συνολικῶς ἑβδομάδας, ἀκολούθως δέ ὁ θίασος θά ἐπιστρέψῃ εἰς Ἑλλάδα διά νά παίξῃ τήν 10ην καί 11ην Αὐγούστου εἰς τούς Δελφούς.

Απόψεις

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!