Σάββατον, 13 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ

«Ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡν. Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς κ. Τζών Κέννεδυ ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὁμίλου Χειμερινῶν Κολυμβητῶν. Ὁ ὅμιλος ἐξέφρασεν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τήν ἐπιθυμίαν νά κολυμβήσῃ ὁ κ. Κέννεδυ εἰς τά ἡλιόλουστα νερά τοῦ Σαρωνικοῦ κόλπου, πλησίον τῶν Ἀθηνῶν». Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Ὁμίλου δίκαιον εἶναι νά ἐκπληρωθῇ: Δεδομένου ὅτι, ἀπό ἀπόψεως Βοηθείας, ὁ Πρόεδρος Κέννεδυ ἄφησε τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν εἰς τά κρύα τοῦ λουτροῦ, θά πρέπει καί αὐτός νά δοκιμάσῃ ἕνα ψυχρόν λουτρόν εἰς τά Ἑλληνικά ὕδατα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΙΛΑΝΟΝ.

Ἡ Ἰταλική ποδοσφαιρική ὁμάς «Νάπολι» τῆς Ἐθνικῆς κατηγορίας τοῦ Ἰταλικοῦ ποδοσφαίρου, ἀπώλεσε τήν ἔφεσιν τήν ὁποίαν εἶχεν ἀσκήσει ἐναντίον ἀποφάσεως διά τῆς ὁποίας τῆς εἶχεν ἐπιβληθῇ χρηματική ποινή καί εἶχεν ἀπαγορευθῇ εἰς τέσσαρας ποδοσφαιριστάς της, ὅπως ἀγωνίζωνται κατόπιν καταγγελίας ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ποδοσφαιρισταί εἶχον λάβει διεγερτικά φάρμακα. Ἡ ἐπιτροπή Ἐφέσεων τῆς Ἰταλικῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμοσπονδίας ἀπέρριψε τήν ἔφεσιν τοῦ Ἰταλικοῦ Συλλόγου, ἐπικυρώσασα τήν ἀπόφασιν τῆς πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ