Σάββατον, 13 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ

«Ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡν. Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς κ. Τζών Κέννεδυ ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὁμίλου Χειμερινῶν Κολυμβητῶν. Ὁ ὅμιλος ἐξέφρασεν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τήν ἐπιθυμίαν νά κολυμβήσῃ ὁ κ. Κέννεδυ εἰς τά ἡλιόλουστα νερά τοῦ Σαρωνικοῦ κόλπου, πλησίον τῶν Ἀθηνῶν». Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Ὁμίλου δίκαιον εἶναι νά ἐκπληρωθῇ: Δεδομένου ὅτι, ἀπό ἀπόψεως Βοηθείας, ὁ Πρόεδρος Κέννεδυ ἄφησε τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν εἰς τά κρύα τοῦ λουτροῦ, θά πρέπει καί αὐτός νά δοκιμάσῃ ἕνα ψυχρόν λουτρόν εἰς τά Ἑλληνικά ὕδατα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΙΛΑΝΟΝ.

Ἡ Ἰταλική ποδοσφαιρική ὁμάς «Νάπολι» τῆς Ἐθνικῆς κατηγορίας τοῦ Ἰταλικοῦ ποδοσφαίρου, ἀπώλεσε τήν ἔφεσιν τήν ὁποίαν εἶχεν ἀσκήσει ἐναντίον ἀποφάσεως διά τῆς ὁποίας τῆς εἶχεν ἐπιβληθῇ χρηματική ποινή καί εἶχεν ἀπαγορευθῇ εἰς τέσσαρας ποδοσφαιριστάς της, ὅπως ἀγωνίζωνται κατόπιν καταγγελίας ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ποδοσφαιρισταί εἶχον λάβει διεγερτικά φάρμακα. Ἡ ἐπιτροπή Ἐφέσεων τῆς Ἰταλικῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμοσπονδίας ἀπέρριψε τήν ἔφεσιν τοῦ Ἰταλικοῦ Συλλόγου, ἐπικυρώσασα τήν ἀπόφασιν τῆς πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.