Σάββατον, 12 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΝ ΣΦΑΛΜΑ

«Ὁ ραδιοφωνικός σταθμός τῆς Μόσχας ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἀνώτερος κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος τοῦ Βλαδιβοστόκ κατεδικάσθη εἰς φυλάκισιν 15 ἐτῶν, διότι ἐχρηματίζετο, χρησιμοποιῶν τήν ἐπιρροήν του καί διορίζων ἀκατάλληλα ἄτομα. Ἐπίσης, ἕτερα 35 ἄτομα κατεδικάσθησαν εἰς διαφόρους ποινάς φυλακίσεως, μέ τήν κατηγορίαν ὅτι ἦσαν συνεργάται του, ὁ ὁποῖος φαίνεται νά εἶχε καί πολλούς ἰσχυρούς προστάτας». Προφανῶς, ὁ κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος διέπραξεν ἕνα βασικόν λάθος: Παρέλειψε νά διαθέτῃ… βαλίτζαν, μέ τάς ἀποδείξεις τῶν ἰσχυρῶν προστατῶν, τούς ὁποίους ἐδωροδοκοῦσεν. Ἐφ’ ᾧ καί, τώρα, θά μετανοήσῃ, εἰς τάς φυλακάς, διά τήν ἔλλειψιν προνοητικότητος πού ἔδειξεν!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΤΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ;

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Πληροφορίαι ἐξ Ἐδέσσης ἀναφέρουν ὅτι κατά τήν ἐκσκαφήν τῶν θεμελίων τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου ἦλθον εἰς φῶς ἀρχαῖα κτίσματα, τά ὁποῖα πιστεύεται ὅτι ἀνήκουν εἰς τήν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Μακεδονίας, τάς Αἶγας. Πολλά ὅμως ἀρχαιολογικά εὑρήματα κατεστράφησαν ἀπό τούς ἐκσκαφεῖς. Ἤδη, ἐπί τόπου μετέβη ἀρχαιολόγος, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ τάς ἐργασίας.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ