Σάββατον, 12 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΣΠΕΤΤΑΤΕ
ΜΠΑΜΠΙΝΙ!

«Ὀγδοήκοντα τρεῖς χιλιάδες ἰατροί εἰς τήν Ἰταλίαν κατῆλθον σήμερον εἰς ἀπεργίαν, διαμαρτυρόμενοι ἐναντίον νομοσχεδίου, διά τοῦ ὁποίου ἡ Κυβέρνησις ἀποκτᾶ τό δικαίωμα νά καθορίζῃ τάς ἰατρικάς ἀμοιβάς. Εἰς ἀπεργίαν κατῆλθον ἀπό τῆς νυκτός καί αἱ μαῖαι». Ἐφ’ ὅσον, ὅμως, ἐκτός τῶν ἰατρῶν κατῆλθον εἰς ἀπεργίαν καί αἱ μαῖαι, τί θά γίνουν τά… ἀναμενόμενα Ἰταλόπουλα;… Θά παρακληθοῦν νά ἀναβάλουν τήν ἄφιξίν των εἰς τόν κόσμον τοῦτον;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΔΑΝΕΙΑ
ΔΙ’ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ

Ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Πιστώσεων τῆς Α.Τ.Ε. ἐνεκρίθη κονδύλιον 285.865.000 δραχ. διά τήν χορήγησιν μεσοπρόθεσμων δανείων, πρός ἀγοράν παραγωγικῶν ζώων, καί διενέργειαν ἐκχερσώσεων διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἀμπελουργίας.

* Ἐπειδή ἡ 13η Ἰανουαρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 12ης Ἰανουαρίου 1962.

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ