Σάββατον, 12 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΣΠΕΤΤΑΤΕ
ΜΠΑΜΠΙΝΙ!

«Ὀγδοήκοντα τρεῖς χιλιάδες ἰατροί εἰς τήν Ἰταλίαν κατῆλθον σήμερον εἰς ἀπεργίαν, διαμαρτυρόμενοι ἐναντίον νομοσχεδίου, διά τοῦ ὁποίου ἡ Κυβέρνησις ἀποκτᾶ τό δικαίωμα νά καθορίζῃ τάς ἰατρικάς ἀμοιβάς. Εἰς ἀπεργίαν κατῆλθον ἀπό τῆς νυκτός καί αἱ μαῖαι». Ἐφ’ ὅσον, ὅμως, ἐκτός τῶν ἰατρῶν κατῆλθον εἰς ἀπεργίαν καί αἱ μαῖαι, τί θά γίνουν τά… ἀναμενόμενα Ἰταλόπουλα;… Θά παρακληθοῦν νά ἀναβάλουν τήν ἄφιξίν των εἰς τόν κόσμον τοῦτον;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΔΑΝΕΙΑ
ΔΙ’ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ

Ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Πιστώσεων τῆς Α.Τ.Ε. ἐνεκρίθη κονδύλιον 285.865.000 δραχ. διά τήν χορήγησιν μεσοπρόθεσμων δανείων, πρός ἀγοράν παραγωγικῶν ζώων, καί διενέργειαν ἐκχερσώσεων διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἀμπελουργίας.

* Ἐπειδή ἡ 13η Ἰανουαρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 12ης Ἰανουαρίου 1962.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…