Σάββατον, 12 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΣΠΕΤΤΑΤΕ
ΜΠΑΜΠΙΝΙ!

«Ὀγδοήκοντα τρεῖς χιλιάδες ἰατροί εἰς τήν Ἰταλίαν κατῆλθον σήμερον εἰς ἀπεργίαν, διαμαρτυρόμενοι ἐναντίον νομοσχεδίου, διά τοῦ ὁποίου ἡ Κυβέρνησις ἀποκτᾶ τό δικαίωμα νά καθορίζῃ τάς ἰατρικάς ἀμοιβάς. Εἰς ἀπεργίαν κατῆλθον ἀπό τῆς νυκτός καί αἱ μαῖαι». Ἐφ’ ὅσον, ὅμως, ἐκτός τῶν ἰατρῶν κατῆλθον εἰς ἀπεργίαν καί αἱ μαῖαι, τί θά γίνουν τά… ἀναμενόμενα Ἰταλόπουλα;… Θά παρακληθοῦν νά ἀναβάλουν τήν ἄφιξίν των εἰς τόν κόσμον τοῦτον;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΔΑΝΕΙΑ
ΔΙ’ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ

Ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς Πιστώσεων τῆς Α.Τ.Ε. ἐνεκρίθη κονδύλιον 285.865.000 δραχ. διά τήν χορήγησιν μεσοπρόθεσμων δανείων, πρός ἀγοράν παραγωγικῶν ζώων, καί διενέργειαν ἐκχερσώσεων διά τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἀμπελουργίας.

* Ἐπειδή ἡ 13η Ἰανουαρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 12ης Ἰανουαρίου 1962.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923