Σάββατον, 11 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ

«Ἀρχίζει ἡ λειτουργία τοῦ νέου ἱδρύματος “Πήγαινε περίπατο” εἰς Φραγκφούρτην, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Γερμανοῦ φόν Ὄπελ, τοῦ βιομηχάνου τῶν ὁμωνύμων αὐτοκινήτων. Τό ἵδρυμα πρόκειται νά προπαγανδίζῃ τόν περίπατον, μέ τά πόδια, ὡς μέσον διά μίαν ὑγιεινήν ζωήν». Εἰλικρινής ὁ μεγαλοβιομήχανος: Κατασκευάζει αὐτοκίνητα, καί προπαγανδίζει τήν πεζοπορίαν!… Ἴσως, νά προβλέπῃ, τήν ἐξέλιξιν τῆς κυκλοφορίας εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅπου, μετ’ ὀλίγον, θά ἀγοράζωμεν αὐτοκίνητα διά νά μεταφερώμεθα ἔξω τῶν Ἀθηνῶν, ὥστε νά κάμνωμεν ἐκεῖ τόν περίπατόν μας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΕΙΣ Ν. ΥΟΡΚΗΝ

Οἱ χειρουργοί τοῦ Ἰουδαϊκοῦ νοσοκομείου τοῦ Μπρούκλιν ἀνεκοίνωσαν ὅτι κατώρθωσαν νά ράψουν τήν χεῖρα ἐργάτου, ἡ ὁποία εἶχεν ἀποκοπῇ πλήρως συνεπείᾳ δυστυχήματος. Ἡ ἐγχείρησις διήρκεσεν ἐπί πέντε ὥρας. Ὁ ἐργάτης, ὀνόματι Χένρυ Γκράνβιλ, 19 ἐτῶν, θά ἐξέλθῃ τοῦ νοσοκομείου τήν προσεχῆ Δευτέραν, δεδομένου ὅτι οὗτος δύναται νά χρησιμοποιῇ ἐλευθέρως τήν χεῖρά του.

* Ἐπειδή ἡ 12η Μαΐου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 11ης Μαΐου 1963.

Απόψεις

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».