Σάββατον, 11 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ

«Ἀρχίζει ἡ λειτουργία τοῦ νέου ἱδρύματος “Πήγαινε περίπατο” εἰς Φραγκφούρτην, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Γερμανοῦ φόν Ὄπελ, τοῦ βιομηχάνου τῶν ὁμωνύμων αὐτοκινήτων. Τό ἵδρυμα πρόκειται νά προπαγανδίζῃ τόν περίπατον, μέ τά πόδια, ὡς μέσον διά μίαν ὑγιεινήν ζωήν». Εἰλικρινής ὁ μεγαλοβιομήχανος: Κατασκευάζει αὐτοκίνητα, καί προπαγανδίζει τήν πεζοπορίαν!… Ἴσως, νά προβλέπῃ, τήν ἐξέλιξιν τῆς κυκλοφορίας εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅπου, μετ’ ὀλίγον, θά ἀγοράζωμεν αὐτοκίνητα διά νά μεταφερώμεθα ἔξω τῶν Ἀθηνῶν, ὥστε νά κάμνωμεν ἐκεῖ τόν περίπατόν μας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΕΙΣ Ν. ΥΟΡΚΗΝ

Οἱ χειρουργοί τοῦ Ἰουδαϊκοῦ νοσοκομείου τοῦ Μπρούκλιν ἀνεκοίνωσαν ὅτι κατώρθωσαν νά ράψουν τήν χεῖρα ἐργάτου, ἡ ὁποία εἶχεν ἀποκοπῇ πλήρως συνεπείᾳ δυστυχήματος. Ἡ ἐγχείρησις διήρκεσεν ἐπί πέντε ὥρας. Ὁ ἐργάτης, ὀνόματι Χένρυ Γκράνβιλ, 19 ἐτῶν, θά ἐξέλθῃ τοῦ νοσοκομείου τήν προσεχῆ Δευτέραν, δεδομένου ὅτι οὗτος δύναται νά χρησιμοποιῇ ἐλευθέρως τήν χεῖρά του.

* Ἐπειδή ἡ 12η Μαΐου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 11ης Μαΐου 1963.

Απόψεις

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!