Σάββατον, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ!…

«Κάτοικος τῆς περιοχῆς τοῦ Οὔντινε ἐκλήθη νά καταβάλῃ ἐντός 10 ἡμερῶν πρόστιμον 600 λιρεττῶν, τό ὁποῖον τοῦ ἐπεβλήθη εἰς τά 1938 διά “προσβολήν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ φασισμοῦ”. Ἀλλά ἐάν δέν ἀπατώμεθα, ὁ ἀρχηγός τοῦ Φασισμοῦ ἐθανατώθη παρά τῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι προέβαλον διεθνῶς τό κατόρθωμά των, διά νά εἰσπράξουν τήν εὐγνωμοσύνην –ἀλλά καί τά… δολλάρια– τῶν συμμάχων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
Η «ΗΛΕΚΤΡΑ»!

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ κ. ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καί μετά σύμφωνον γνώμην τῆς γνωμοδοτικῆς ἐπιτροπῆς κινηματογράφου, ἡ κινηματογραφηθεῖσα πέρυσιν εἰς Ἐπίδαυρον «Ἠλέκτρα» τοῦ Σοφοκλέους, ἐχαρακτηρίσθη ὡς προστατευομένη ταινία τοῦ Κράτους. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κινηματογραφική παραγωγή εἶναι ἡ πρώτη Ἑλληνική ταινία, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς προστατευομένη.

*Ἐπειδή ἡ 12η Αὐγούστου 1962 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 11ης Αὐγούστου 1962.

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ