Σάββατον, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ!…

«Κάτοικος τῆς περιοχῆς τοῦ Οὔντινε ἐκλήθη νά καταβάλῃ ἐντός 10 ἡμερῶν πρόστιμον 600 λιρεττῶν, τό ὁποῖον τοῦ ἐπεβλήθη εἰς τά 1938 διά “προσβολήν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ φασισμοῦ”. Ἀλλά ἐάν δέν ἀπατώμεθα, ὁ ἀρχηγός τοῦ Φασισμοῦ ἐθανατώθη παρά τῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι προέβαλον διεθνῶς τό κατόρθωμά των, διά νά εἰσπράξουν τήν εὐγνωμοσύνην –ἀλλά καί τά… δολλάρια– τῶν συμμάχων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
Η «ΗΛΕΚΤΡΑ»!

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ κ. ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καί μετά σύμφωνον γνώμην τῆς γνωμοδοτικῆς ἐπιτροπῆς κινηματογράφου, ἡ κινηματογραφηθεῖσα πέρυσιν εἰς Ἐπίδαυρον «Ἠλέκτρα» τοῦ Σοφοκλέους, ἐχαρακτηρίσθη ὡς προστατευομένη ταινία τοῦ Κράτους. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κινηματογραφική παραγωγή εἶναι ἡ πρώτη Ἑλληνική ταινία, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς προστατευομένη.

*Ἐπειδή ἡ 12η Αὐγούστου 1962 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 11ης Αὐγούστου 1962.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.