Σάββατον, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ!…

«Κάτοικος τῆς περιοχῆς τοῦ Οὔντινε ἐκλήθη νά καταβάλῃ ἐντός 10 ἡμερῶν πρόστιμον 600 λιρεττῶν, τό ὁποῖον τοῦ ἐπεβλήθη εἰς τά 1938 διά “προσβολήν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ φασισμοῦ”. Ἀλλά ἐάν δέν ἀπατώμεθα, ὁ ἀρχηγός τοῦ Φασισμοῦ ἐθανατώθη παρά τῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι προέβαλον διεθνῶς τό κατόρθωμά των, διά νά εἰσπράξουν τήν εὐγνωμοσύνην –ἀλλά καί τά… δολλάρια– τῶν συμμάχων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
Η «ΗΛΕΚΤΡΑ»!

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ κ. ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καί μετά σύμφωνον γνώμην τῆς γνωμοδοτικῆς ἐπιτροπῆς κινηματογράφου, ἡ κινηματογραφηθεῖσα πέρυσιν εἰς Ἐπίδαυρον «Ἠλέκτρα» τοῦ Σοφοκλέους, ἐχαρακτηρίσθη ὡς προστατευομένη ταινία τοῦ Κράτους. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κινηματογραφική παραγωγή εἶναι ἡ πρώτη Ἑλληνική ταινία, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς προστατευομένη.

*Ἐπειδή ἡ 12η Αὐγούστου 1962 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 11ης Αὐγούστου 1962.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ