Σάββατον, 11 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ!…

«Κάτοικος τῆς περιοχῆς τοῦ Οὔντινε ἐκλήθη νά καταβάλῃ ἐντός 10 ἡμερῶν πρόστιμον 600 λιρεττῶν, τό ὁποῖον τοῦ ἐπεβλήθη εἰς τά 1938 διά “προσβολήν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ φασισμοῦ”. Ἀλλά ἐάν δέν ἀπατώμεθα, ὁ ἀρχηγός τοῦ Φασισμοῦ ἐθανατώθη παρά τῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι προέβαλον διεθνῶς τό κατόρθωμά των, διά νά εἰσπράξουν τήν εὐγνωμοσύνην –ἀλλά καί τά… δολλάρια– τῶν συμμάχων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
Η «ΗΛΕΚΤΡΑ»!

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ κ. ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καί μετά σύμφωνον γνώμην τῆς γνωμοδοτικῆς ἐπιτροπῆς κινηματογράφου, ἡ κινηματογραφηθεῖσα πέρυσιν εἰς Ἐπίδαυρον «Ἠλέκτρα» τοῦ Σοφοκλέους, ἐχαρακτηρίσθη ὡς προστατευομένη ταινία τοῦ Κράτους. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κινηματογραφική παραγωγή εἶναι ἡ πρώτη Ἑλληνική ταινία, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς προστατευομένη.

*Ἐπειδή ἡ 12η Αὐγούστου 1962 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 11ης Αὐγούστου 1962.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…