Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

«Ἡ Ἕνωσις τῶν Κουρέων τοῦ Λονδίνου διεμαρτυρήθη, διότι ἀφ’ ἧς ἐνεφανίσθησαν οἱ Μπήτλς μέ τά μακρυά μαλλιά, οἱ νέοι τῆς Ἀγγλίας τούς μιμοῦνται καί ἀποφεύγουν νά κουρευθοῦν, ἐπί τρεῖς καί τέσσαρας μῆνας!… Διά τόν λόγον αὐτόν οἱ κουρεῖς ζητοῦν, τώρα αὔξησιν τῆς τιμῆς διά τό κόψιμο μαλλιῶν». Ἀλλά κάτι τέτοιας ἀτυχίας, πρέπει νά τάς θεωροῦν ὡς συμφυεῖς πρός τό ἐπάγγελμα οἱ κουρεῖς! Ἄλλωστε, ἔχουν καί τά τυχηρά των: Μήπως, ὅταν ἦτο τῆς μόδας τό «crew -cut» τῶν Ἀμερικανῶν, δέν ἐζητοῦσαν οἱ περισσότεροι νεαροί νά κουρεύωνται κάθε 10 ἡμέρας; Ἀφίνομεν δέ καί τούς μανιώδεις θιασώτας τοῦ… Γιούλ Μπρύννερ, πού ἐζητοῦσαν συνεχῶς τήν ψιλή μηχανή!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΟΣ ΖΩΝΗΣ
ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΑΓΚΥΡΑ

Ἡ ἐπέκτασις τῆς Τουρκικῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης εἰς ἕξ ναυτικά μίλια ὡς καί ἡ ἐπέκτασις τῆς ζώνης ἁλιείας εἰς 12 μίλια ἐνεκρίθη χθές ὑπό τῆς Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως. Αἱ νέαι αὗται διατάξεις θά ἐφαρμοσθοῦν εἰς ὅλας τάς χώρας μέ τάς ὁποίας ἡ Τουρκία δέν συνῆψε διμερῆ συμφωνίαν. Ὡς πρός τάς ἄλλας χώρας θά ἐφαρμοσθῇ ἡ ἀρχή τῆς ἀμοιβαιότητος. Τό μέτρον πλήττει κυρίως τούς Ἕλληνας ἁλιεῖς τῆς Δωδεκανήσου, πολλαί νῆσοι τῆς ὁποίας εὑρίσκονται ἐγγύτατα τῶν Τουρκικῶν ἀκτῶν.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ