ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 10 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Μεταδίδεται ἐκ Ῥώμης: «Ἀναφέρεται ὅτι ἕνας Ἄγγλος διπλωμάτης εἶχε κατ’ αὐτάς τήν περιέργειαν νά ἐρωτήσῃ τόν Πάπαν Ἰωάννην: “Ἁγιώτατε, πόσοι ἐργάζονται εἰς τό Βατικανόν;” Καί ὁ Πάπας, μετά βραχεῖαν σκέψιν, ἀπήντησε μειδιῶν: “Οἱ μισοί περίπου”». Πάλιν καλά!… Διότι, ἄν ὁ ξένος διπλωμάτης ἠρώτα τόν κ. Τοσίτσαν, πόσοι περίπου ἐργάζονται εἰς τό ὑπό διάλυσιν ὑπουργεῖον του, θά τοῦ ἀπήντα ὑπερηφάνως: «Οὔτε τό τέταρτον!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ

Ὑπό τῆς ἐπιτροπῆς πιστώσεων τῆς Α.Τ.Ε. ἐτέθησαν εἰς τήν διάθεσιν τῶν ὑποκαταστημάτων της πιστώσεις συνολικοῦ ὕψους 24.338.000 δρχ., πρός χορήγησιν μεσοπροθέσμων δανείων διά τήν κατασκευήν γεωργικῶν κτισμάτων, τήν διάνοιξιν ἀρδευτικῶν αὐλάκων, τήν ἀνάπτυξιν τῆς δενδροκομίας, τήν ἀγοράν παραγωγικῶν καί ἀροτριώντων ζώων, τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἀμπελουργίας, τήν ἀγοράν δασικῶν μηχανημάτων, τήν κατασκευήν ὑδατοδεξαμενῶν κ.λπ.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ