Σάββατον, 10 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Μεταδίδεται ἐκ Ῥώμης: «Ἀναφέρεται ὅτι ἕνας Ἄγγλος διπλωμάτης εἶχε κατ’ αὐτάς τήν περιέργειαν νά ἐρωτήσῃ τόν Πάπαν Ἰωάννην: “Ἁγιώτατε, πόσοι ἐργάζονται εἰς τό Βατικανόν;” Καί ὁ Πάπας, μετά βραχεῖαν σκέψιν, ἀπήντησε μειδιῶν: “Οἱ μισοί περίπου”». Πάλιν καλά!… Διότι, ἄν ὁ ξένος διπλωμάτης ἠρώτα τόν κ. Τοσίτσαν, πόσοι περίπου ἐργάζονται εἰς τό ὑπό διάλυσιν ὑπουργεῖον του, θά τοῦ ἀπήντα ὑπερηφάνως: «Οὔτε τό τέταρτον!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ

Ὑπό τῆς ἐπιτροπῆς πιστώσεων τῆς Α.Τ.Ε. ἐτέθησαν εἰς τήν διάθεσιν τῶν ὑποκαταστημάτων της πιστώσεις συνολικοῦ ὕψους 24.338.000 δρχ., πρός χορήγησιν μεσοπροθέσμων δανείων διά τήν κατασκευήν γεωργικῶν κτισμάτων, τήν διάνοιξιν ἀρδευτικῶν αὐλάκων, τήν ἀνάπτυξιν τῆς δενδροκομίας, τήν ἀγοράν παραγωγικῶν καί ἀροτριώντων ζώων, τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἀμπελουργίας, τήν ἀγοράν δασικῶν μηχανημάτων, τήν κατασκευήν ὑδατοδεξαμενῶν κ.λπ.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.