ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Ὁ Βρετανός βουλευτής σέρ Οὐίλιαμ Τήλινγκ, ἐδήλωσεν ὅτι ἄνδρες τῆς φυλῆς τῶν Μπαλούμπα, κρατούμενοι εἰς στρατόπεδον τῶν περιχώρων τῆς Ἐλιζαμπετβίλ “τρώγουν ἀλλήλους μέ ρυθμόν δύο ἤ τριῶν ἡμερησίως”». Δηλαδή, αὐτοί οἱ Μπαλούμπα, ἀλληλοτρώγονται κυριολεκτικῶς, ὅπως ἄλλοι ἄνθρωποι! Θά ἦτο δέ εὐχῆς ἔργον, ἄν τό ἴδιον συνέβαινε καί μεταξύ τῆς ἡμετέρας Κυβερνήσεως ἔστω καί μέ βραδύτερον ρυθμόν ἀπό τούς 2-3 ἡμερησίως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ὁ Εἰσαγγελεύς κ. Φλῶρος, ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ τάς ἀνακρίσεις ἐπί τῶν ὑποβληθεισῶν μηνύσεων, ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, διά τήν ἔκδοσιν ὑπό ὡρισμένων ἀστυνομικῶν τμημάτων ψευδῶν πιστοποιητικῶν δι’ ἐκλογικά βιβλιάρια, ἐπεσκέφθη σήμερον τόν κ. ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν καί ἔλαβε τήν κατάθεσίν του.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!