Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Ὁ Βρετανός βουλευτής σέρ Οὐίλιαμ Τήλινγκ, ἐδήλωσεν ὅτι ἄνδρες τῆς φυλῆς τῶν Μπαλούμπα, κρατούμενοι εἰς στρατόπεδον τῶν περιχώρων τῆς Ἐλιζαμπετβίλ “τρώγουν ἀλλήλους μέ ρυθμόν δύο ἤ τριῶν ἡμερησίως”». Δηλαδή, αὐτοί οἱ Μπαλούμπα, ἀλληλοτρώγονται κυριολεκτικῶς, ὅπως ἄλλοι ἄνθρωποι! Θά ἦτο δέ εὐχῆς ἔργον, ἄν τό ἴδιον συνέβαινε καί μεταξύ τῆς ἡμετέρας Κυβερνήσεως ἔστω καί μέ βραδύτερον ρυθμόν ἀπό τούς 2-3 ἡμερησίως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ὁ Εἰσαγγελεύς κ. Φλῶρος, ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ τάς ἀνακρίσεις ἐπί τῶν ὑποβληθεισῶν μηνύσεων, ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, διά τήν ἔκδοσιν ὑπό ὡρισμένων ἀστυνομικῶν τμημάτων ψευδῶν πιστοποιητικῶν δι’ ἐκλογικά βιβλιάρια, ἐπεσκέφθη σήμερον τόν κ. ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν καί ἔλαβε τήν κατάθεσίν του.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924