ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Ὁ Βρετανός βουλευτής σέρ Οὐίλιαμ Τήλινγκ, ἐδήλωσεν ὅτι ἄνδρες τῆς φυλῆς τῶν Μπαλούμπα, κρατούμενοι εἰς στρατόπεδον τῶν περιχώρων τῆς Ἐλιζαμπετβίλ “τρώγουν ἀλλήλους μέ ρυθμόν δύο ἤ τριῶν ἡμερησίως”». Δηλαδή, αὐτοί οἱ Μπαλούμπα, ἀλληλοτρώγονται κυριολεκτικῶς, ὅπως ἄλλοι ἄνθρωποι! Θά ἦτο δέ εὐχῆς ἔργον, ἄν τό ἴδιον συνέβαινε καί μεταξύ τῆς ἡμετέρας Κυβερνήσεως ἔστω καί μέ βραδύτερον ρυθμόν ἀπό τούς 2-3 ἡμερησίως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ὁ Εἰσαγγελεύς κ. Φλῶρος, ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ τάς ἀνακρίσεις ἐπί τῶν ὑποβληθεισῶν μηνύσεων, ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, διά τήν ἔκδοσιν ὑπό ὡρισμένων ἀστυνομικῶν τμημάτων ψευδῶν πιστοποιητικῶν δι’ ἐκλογικά βιβλιάρια, ἐπεσκέφθη σήμερον τόν κ. ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν καί ἔλαβε τήν κατάθεσίν του.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ