Σάββατον, 10 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Ὁ Βρετανός βουλευτής σέρ Οὐίλιαμ Τήλινγκ, ἐδήλωσεν ὅτι ἄνδρες τῆς φυλῆς τῶν Μπαλούμπα, κρατούμενοι εἰς στρατόπεδον τῶν περιχώρων τῆς Ἐλιζαμπετβίλ “τρώγουν ἀλλήλους μέ ρυθμόν δύο ἤ τριῶν ἡμερησίως”». Δηλαδή, αὐτοί οἱ Μπαλούμπα, ἀλληλοτρώγονται κυριολεκτικῶς, ὅπως ἄλλοι ἄνθρωποι! Θά ἦτο δέ εὐχῆς ἔργον, ἄν τό ἴδιον συνέβαινε καί μεταξύ τῆς ἡμετέρας Κυβερνήσεως ἔστω καί μέ βραδύτερον ρυθμόν ἀπό τούς 2-3 ἡμερησίως…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ὁ Εἰσαγγελεύς κ. Φλῶρος, ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ τάς ἀνακρίσεις ἐπί τῶν ὑποβληθεισῶν μηνύσεων, ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, διά τήν ἔκδοσιν ὑπό ὡρισμένων ἀστυνομικῶν τμημάτων ψευδῶν πιστοποιητικῶν δι’ ἐκλογικά βιβλιάρια, ἐπεσκέφθη σήμερον τόν κ. ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν καί ἔλαβε τήν κατάθεσίν του.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ