ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 10 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο «ΒΑΣΙΛΕΥΣ» ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΙΝ

ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ, Σάββατον, μεσημβρία.– Τό ἐπίσημον Βελγικόν πρακτορεῖον «Ἴμπελ» μετέδωσεν ὅτι δικαστήριον τῆς Λεοπολδβίλ ἔθεσεν ὑπό κράτησιν τόν Ἄλμπερ Καλόντζι, «βασιλέα» τῆς ἀδαμαντοφόρου ἐπαρχίας τοῦ Νοτίου Καζάϊ, εἰς τό Κογκό, μέ τήν κατηγορίαν τῆς κακομεταχειρίσεως τῶν πολιτικῶν αὐτοῦ ἀντιπάλων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ

Ὑπό τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τοῦ ὑπουργείου Συντονισμοῦ, ἐνεκρίθη ἡ ἐπένδυσις ἐκ μέρους Γαλλοαμερικανικοῦ οἴκου ποσοῦ 2.540.000 δολ. Διά τήν ἵδρυσιν βιομηχανίας παραγωγῆς συνθετικῶν ἰνῶν, ἡ ὁποία θά ἐνεργῇ καί ἐξαγωγάς.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ