Σάββατον, 1 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΑΓΙΑ

«Ὁ Σύνδεσμος Λεωφορειούχων “Ἡ Ἁγία Θέκλα” ἀνεκοίνωσεν, ὅτι συνεχίζεται ἡ ἀρξαμένη τήν 14ην τρέχ. (μηνός) ἀπεργία τῶν λεωφορειούχων τῆς Ἄνδρου, ἡ ὁποία ἐκηρύχθη εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν ὑπό τοῦ νομάρχου Κυκλάδων μείωσιν τῆς τιμῆς τῶν εἰσιτηρίων κατά 30% περίπου». Πολύ καλά ἔκαμεν ὁ νομάρχης καί ἐμείωσε τά εἰσιτήρια, ἀντί νά τά αὐξήσῃ, ὅπως συνέβη εἰς τάς Ἀθήνας. Ἀλλά καιρός εἶναι νά ἱδρυθῇ ἐδῶ καί κανένας Σύνδεσμος Λεωφορειούχων «Ἡ Ἁγία… Καθέκλα», εἰς τά λεωφορεῖα τῶν ὁποίων νά ὑπάρχουν περισσότεραι θέσεις διά καθημένους!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο κ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ
ΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ

Ὁ ἀρχηγός τῶν Προοδευτικῶν, ἐν συνεχείᾳ τῆς πρό ἡμερῶν συναντήσεώς του μετά τῆς μετασχούσης, εἰς τό ἐν Ἀθήναις Παγκύπριον Συνέδριον, ἐπιτροπῆς ἐκ βουλευτῶν καί προσωπικοτήτων τῆς Ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου, ἀνῆλθε τήν μεσημβρίαν εἰς τήν ἐν Χαλανδρίῳ οἰκίαν τοῦ στρατηγοῦ Γρίβα – Διγενῆ καί ἔσχε μακράν συνομιλίαν μετ’ αὐτοῦ. Ὡς ἐγνώσθη, ἡ συνομιλία περιεστράφη ἀποκλειστικῶς εἰς τό Κυπριακόν καί εἰς τήν ἀνταλλαγήν ἀπόψεων ἐπί τῆς καλλιτέρας σημερινῆς διαχειρίσεως τοῦ ἐθνικοῦ τούτου θέματος.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ