ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

«Ἀρκετοί ἐκ τῶν ἀνδρῶν τῶν πληρωμάτων τῶν Σοβιετικῶν πλοίων τά ὁποῖα ὑφίστανται ἐναέριον ἔλεγχον ὑπό Ἀμερικανικῶν ἀεροπλάνων, ἱπταμένων εἰς τό ὕψος τῶν ἱστῶν των δέν ἀνέχονται τήν κατόπτευσιν αὐτήν. Συχνάκις ῥίπτουν ἀπορρίμματα ἐναντίον μας καί κινοῦν ἐξηγριωμένοι τούς γρόνθους των» ἐδήλωσεν ὁ ἐπισμηναγός Τίρνεϋ, ἀρχηγός κατοπτευτικοῦ σμήνους. «Πάντως, πρόσθεσε, προτιμῶμεν τά ἀπορρίμματα ἀπό τά ἀντιαεροπορικά βλήματα». Πράγματι, θά ἦτο εὐχῆς ἔργον νά εἴχαμεν, ἀντί πυρηνικοῦ πολέμου, πόλεμον ἀπορριμμάτων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΞΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟΝ

Τήν προσεχῆ Δευτέραν θά συνεχισθῇ εἰς τήν Βουλήν ἡ κατ’ ἄρθρον συζήτησις ἐπί τοῦ νομοσχεδίου διά τήν ἀνέγερσιν δικαστικοῦ μεγάρου εἰς τήν πρωτεύουσαν. Ζωηρά συζήτησις προβλέπεται ὅτι θά ὑπάρξῃ διά τό ἄρθρον 5 τοῦ νομοσχεδίου, διά τοῦ ὁποίου ἐπιβάλλονται μεγαρόσημον καί ἄλλαι εἰσφοραί εἰς βάρος τῶν δικηγόρων Ἀθηνῶν. Τήν προσεχῆ Τρίτην θά συνεχισθῇ καί θά λήξῃ ἡ ἐπί τῆς προτάσεως περί παραπομπῆς τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Ἐργασίας συζήτησις.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ