Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΝ ΠΑΘΗΜΑ

«Χθές τήν νύκτα, τό αὐτοκίνητον τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ἐνῶ διήρχετο ἀπό τήν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν Σκιάθου καί Πάτμου, ἔπεσεν ἐντός χάνδακος τόν ὁποῖον εἶχεν ἀνοίξει συνεργεῖον τοῦ ΟΤΕ, διά τήν ἐκτέλεσιν ἔργων».

Ἦτο καιρός νά πέσῃ καί ἕνας Ὑπουργός εἰς τούς λάκκους, ἐκ τῶν ὁποίων γέμουν οἱ ἀθηναϊκοί δρόμοι, καί οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνασκαφή, χωρίς προειδοποίησιν καί χωρίς μέτρα προφυλάξεως. Καί ἡ μέν εἴδησις προσθέτει, ὅτι κατά τοῦ ἐργολάβου ἠσκήθη δίωξις· ποῖος ὅμως θά ἀποζημιώσῃ τά διάφορα ἄγνωστα θύματα τῶν λάκκων;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΓΚΩΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΣ)ΝΙΚΗ.– Τήν 11ην π.μ. ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν χῶρον τοῦ Πανεπιστημίου ὀγκώδης συγκέντρωσις διαμαρτυρίας τῶν φοιτητῶν, διά τήν μή ἐπίλυσιν τῶν αἰτημάτων των. Διά τό ἀπόγευμα οἱ φοιτηταί ἔχουν ἀποφασίσει «σιωπηράν πορείαν διαμαρτυρίας», διά τῶν κεντρικῶν ὁδῶν τῆς πόλεως.

Απόψεις

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα