Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΝ ΠΑΘΗΜΑ

«Χθές τήν νύκτα, τό αὐτοκίνητον τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ἐνῶ διήρχετο ἀπό τήν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν Σκιάθου καί Πάτμου, ἔπεσεν ἐντός χάνδακος τόν ὁποῖον εἶχεν ἀνοίξει συνεργεῖον τοῦ ΟΤΕ, διά τήν ἐκτέλεσιν ἔργων».

Ἦτο καιρός νά πέσῃ καί ἕνας Ὑπουργός εἰς τούς λάκκους, ἐκ τῶν ὁποίων γέμουν οἱ ἀθηναϊκοί δρόμοι, καί οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνασκαφή, χωρίς προειδοποίησιν καί χωρίς μέτρα προφυλάξεως. Καί ἡ μέν εἴδησις προσθέτει, ὅτι κατά τοῦ ἐργολάβου ἠσκήθη δίωξις· ποῖος ὅμως θά ἀποζημιώσῃ τά διάφορα ἄγνωστα θύματα τῶν λάκκων;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΓΚΩΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΣ)ΝΙΚΗ.– Τήν 11ην π.μ. ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν χῶρον τοῦ Πανεπιστημίου ὀγκώδης συγκέντρωσις διαμαρτυρίας τῶν φοιτητῶν, διά τήν μή ἐπίλυσιν τῶν αἰτημάτων των. Διά τό ἀπόγευμα οἱ φοιτηταί ἔχουν ἀποφασίσει «σιωπηράν πορείαν διαμαρτυρίας», διά τῶν κεντρικῶν ὁδῶν τῆς πόλεως.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…