ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀγκύρας: «Κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως, οἱ ὑπάλληλοι ὅλων τῶν ὑπουργείων ὀφείλουν νά καταδιώκουν, κατά τό μεσημεριανόν των διάλειμμα, τῇς μυῖγες καί νά τάς ἐξοντώνουν, διότι ἐπληθύνθησαν ὑπερβολικά, ἐλλείψει ἐπαρκῶν ὁδοκαθαριστῶν!». Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πώς διετάχθησαν νά καταδιώκουν τῇς μυῖγες οἱ ὑπάλληλοι τῶν ὑπουργείων κατά τό διάλειμμα μόνον, ἀφοῦ καί κατά τήν ὥραν τῆς ὑπηρεσίας των τό ἴδιον περίπου κάμνουν. Ἄλλως τε καί τῶν Τούρκων, γενικῶς, αἱ μυιγοχαφτικαί ἱκανότητες εἶναι ἀπεριόριστοι – ἀρκεῖ νά τούς ἰδῇ κανείς ξαπλωμένους εἰς τά καφενεῖα των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΥΣ
ΝΤΑΛΛΑΣ.

Αὔριον θά γίνουν τά ἐγκαίνια ἐνταῦθα τοῦ πρώτου Νοσοκομείου, εἰς τό ὁποῖον θά γίνωνται δεκτοί λευκοί καί μαῦροι. Τό θεραπευτήριον αὐτό, τό ὁποῖον ὀνομάζεται «Διεθνές Νοσοκομεῖον τοῦ Ντάλλας», εἶναι ἐφωδιασμένον μέ τάς πλέον συγχρονισμένας ἐγκαταστάσεις, μέ χειρουργεῖα καί μέ μαιευτικά τμήματα. Ἐπίσης, τό ἐπιστημονικόν προσωπικόν τοῦ ἐν λόγῳ νοσοκομείου θά ἀποτελῆται ἀπό λευκούς καί μαύρους ἰατρούς.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ