Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀγκύρας: «Κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως, οἱ ὑπάλληλοι ὅλων τῶν ὑπουργείων ὀφείλουν νά καταδιώκουν, κατά τό μεσημεριανόν των διάλειμμα, τῇς μυῖγες καί νά τάς ἐξοντώνουν, διότι ἐπληθύνθησαν ὑπερβολικά, ἐλλείψει ἐπαρκῶν ὁδοκαθαριστῶν!». Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πώς διετάχθησαν νά καταδιώκουν τῇς μυῖγες οἱ ὑπάλληλοι τῶν ὑπουργείων κατά τό διάλειμμα μόνον, ἀφοῦ καί κατά τήν ὥραν τῆς ὑπηρεσίας των τό ἴδιον περίπου κάμνουν. Ἄλλως τε καί τῶν Τούρκων, γενικῶς, αἱ μυιγοχαφτικαί ἱκανότητες εἶναι ἀπεριόριστοι – ἀρκεῖ νά τούς ἰδῇ κανείς ξαπλωμένους εἰς τά καφενεῖα των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΥΣ
ΝΤΑΛΛΑΣ.

Αὔριον θά γίνουν τά ἐγκαίνια ἐνταῦθα τοῦ πρώτου Νοσοκομείου, εἰς τό ὁποῖον θά γίνωνται δεκτοί λευκοί καί μαῦροι. Τό θεραπευτήριον αὐτό, τό ὁποῖον ὀνομάζεται «Διεθνές Νοσοκομεῖον τοῦ Ντάλλας», εἶναι ἐφωδιασμένον μέ τάς πλέον συγχρονισμένας ἐγκαταστάσεις, μέ χειρουργεῖα καί μέ μαιευτικά τμήματα. Ἐπίσης, τό ἐπιστημονικόν προσωπικόν τοῦ ἐν λόγῳ νοσοκομείου θά ἀποτελῆται ἀπό λευκούς καί μαύρους ἰατρούς.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.